Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - szkolenie online i stacjonarne

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.  W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.

Adresaci szkolenia:  

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.
 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z pracowniczych planów kapitałowych w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1. Co to jest pracowniczy plan kapitałowy
2. Podmiot zatrudniający – kto ma obowiązek tworzyć PPK
3. Podmioty wyłączone z obowiązku tworzenia PPK
4. Mikroprzedsiębiorcy
5. Brak obowiązku tworzenia PPK przez podmiot prowadzący PPE
6. Osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK
7. Wejście w życie ustawy o PPK a stosowanie jej przepisów przez podmiot zatrudniający
8. Kryterium liczby osób zatrudnionych
9. Sposób ustalenia liczby osób zatrudnionych

MODUŁ II. UMOWY W PPK
1. Dwa rodzaje umów w PPK
2. Sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK.
3. Umowa o zarządzanie PPK
4. Z kim podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK
5. Wybór instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych
6. Umowa o prowadzenie PPK
7. Kto zawiera umowę o prowadzenie PPK
8. Wiek osoby zatrudnionej a jej włączenie do PPK:
a) Osoby zatrudnione – w wieku od 18 lat, a przed ukończeniem 55 lat
b) Osoby zatrudnione – w wieku od 55 lat, a przed ukończeniem 70 lat
c) Osoby zatrudnione – w wieku od ukończenia 70. roku życia
9. Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK

MODUŁ III. WPŁATY DO PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY I UCZESTNIKA PPK
1. Wpłata podstawowa i dodatkowa
2. Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający
3. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK
4. Wpłata podstawowa w wysokości 2% wynagrodzenia
5. Wpłata podstawowa w obniżonej wysokości
6. Wpłata dodatkowa finansowana przez podmiot zatrudniający
7. Wpłata dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK

MODUŁ IV. WPŁATA POWITALNA I DOPŁATY ROCZNE
1. Finansowe zachęty ze strony państwa dla uczestników PPK
2. Wpłata powitalna
3. Dopłaty roczne

MODUŁ V. ŚRODKI ZGROMADZONE W PPK – ROZPORZĄDZANIE, DYSPONOWANIE NA WYPADEK ŚMIERCI, PODZIAŁ W RAZIE ROZWODU
1. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK
2. Wypłata po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia
3. Wypłata (dla uczestnika PPK)
4. Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
5. Wypłata przed ukończeniem przez uczestnika PPK 60. roku życia
6. Wypłata w razie poważnego zachorowania
7. Wypłata na pokrycie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego (z obowiązkiem zwrotu)
8. Ograniczenia dotyczące wypłaty na wkład własny
9. Wypłata transferowa
10. Dyspozycje uczestnika PPK na wypadek jego śmierci
11. Podział środków w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania małżeńskiej wspólności majątkowej
12. Wyłączenie spod egzekucji środków zgromadzonych na rachunku PPK

Metody szkoleniowe:

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.