Od 1 stycznia 2019r. obowiązują przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która obejmą prawie wszystkich zatrudnionych oraz stopniowo- wszystkich pracodawców. W pierwszej kolejności, już od lipca 2019 roku, zmiany dotkną firmy zatrudniające ponad 250 osób, następnie od 1 stycznia 2020 pracodawców zatrudniających powyżej 50 osób. W dalszej perspektywie czasowej objęci ustawowymi obowiązkami zostaną pozostali pracodawcy.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.  W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.

Adresaci szkolenia:  

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

I. Pracownicze plany kapitałowe
1. Co to jest pracowniczy plan kapitałowy
2. Podmiot zatrudniający – kto ma obowiązek tworzyć PPK
3. Podmioty wyłączone z obowiązku tworzenia PPK
4. Mikroprzedsiębiorcy
5. Brak obowiązku tworzenia PPK przez podmiot prowadzący PPE
6. Osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK
7. Wejście w życie ustawy o PPK a stosowanie jej przepisów przez podmiot zatrudniający
8. Kryterium liczby osób zatrudnionych
9. Sposób ustalenia liczby osób zatrudnionych

II. Umowy w PPK
1. Dwa rodzaje umów w PPK
2. Sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK.
3. Umowa o zarządzanie PPK
4. Z kim podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK
5. Wybór instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych
6. Umowa o prowadzenie PPK
7. Kto zawiera umowę o prowadzenie PPK
8. Wiek osoby zatrudnionej a jej włączenie do PPK:
a) Osoby zatrudnione – w wieku od 18 lat, a przed ukończeniem 55 lat
b) Osoby zatrudnione – w wieku od 55 lat, a przed ukończeniem 70 lat
c) Osoby zatrudnione – w wieku od ukończenia 70. roku życia
9. Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK

III. Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK
1. Wpłata podstawowa i dodatkowa
2. Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający
3. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK
4. Wpłata podstawowa w wysokości 2% wynagrodzenia
5. Wpłata podstawowa w obniżonej wysokości
6. Wpłata dodatkowa finansowana przez podmiot zatrudniający
7. Wpłata dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK

IV. Wpłata powitalna i dopłaty roczne
1. Finansowe zachęty ze strony państwa dla uczestników PPK
2. Wpłata powitalna
3. Dopłaty roczne

V. Środki zgromadzone w PPK – rozporządzanie, dysponowanie na wypadek śmierci, podział w razie rozwodu
1. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK
2. Wypłata po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia
3. Wypłata (dla uczestnika PPK)
4. Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
5. Wypłata przed ukończeniem przez uczestnika PPK 60. roku życia
6. Wypłata w razie poważnego zachorowania
7. Wypłata na pokrycie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego (z obowiązkiem zwrotu)
8. Ograniczenia dotyczące wypłaty na wkład własny
9. Wypłata transferowa
10. Dyspozycje uczestnika PPK na wypadek jego śmierci
11. Podział środków w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania małżeńskiej wspólności majątkowej
12. Wyłączenie spod egzekucji środków zgromadzonych na rachunku PPK

Metody szkoleniowe:

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.