Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie wszczynania i prowadzenia postępowania egzekucyjnego, określenie jakie zadania ma wierzyciel w procesie odzyskiwania wymagalnych zobowiązań, nabycie wiedzy o zmianach wprowadzonych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

1. Wszczęcie postępowania - wymogi formalne, organy właściwe, obowiązki wierzyciela. Problematyka doręczenia upomnienia: awizowanie, odmowa odbioru czy niemożność doręczenia upomnienia. Doręczanie pism osobom przebywającym poza granicami kraju.

2. Okoliczności powodujące przerwanie biegu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

3. Nowe obowiązki związane z tworzeniem odpisów tytułów wykonawczych. W jakie sytuacji tworzy się dalszy tytuł wykonawczy a w jakiej ponowny w miejsce utraconego? Rodzaje tytułów wykonawczych i ich wzory w świetle rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej z dnia 16 maja 2014 r.

4. Omówienie najistotniejszych przesłanek umorzenia i zawieszenia występujących
w praktyce i podstaw ich zaskarżania przez wierzyciela.

5. Wyłączenia spod egzekucji – czego nie może zająć organ egzekucyjny i jakie konsekwencje wynikają z tego dla wierzyciela.

6. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym i ich zastosowanie w praktyce:

 • zarzuty
 • zażalenie
 • skarga na czynności egzekucyjne
 • wniosek o wyłączenie spod egzekucji
 • żądanie zmiany lub uchylenie postanowienia w trybie przepisów KPA.

7. Koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego (opłaty, a wydatki egzekucyjne, zasady ich ustalania i pobierania, możliwości zmniejszenia kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela).

8. Zbieg egzekucji (administracyjnych oraz administracyjnej i sądowej). Sposoby rozstrzygania zbiegu.

9. Środki egzekucyjne:

 • egzekucja z pieniędzy
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę oraz ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego
 • egzekucja rachunku bankowego
 • egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych oraz z innych praw majątkowych
 • egzekucja z ruchomości
 • egzekucja z nieruchomości

10. Dochodzenie należności od członków zarządu spółek: z o.o., jawnych, komandytowych oraz wspólników spółek cywilnych.

11. Skutki prowadzenia postępowanie egzekucyjnego wobec osób trzecich, wspólników spółek
z o.o., spółek akcyjnych oraz spółek w likwidacji i w upadłości.

12. Podsumowanie i dyskusja