Uwaga !

Urząd Zamówień Publicznych opublikował  komunikat m.in. w  sprawie możliwych  dla użytkowników ustawy konsekwencji zaistniałego opóźnienia we wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE  do porządku krajowego.  Skutkiem  bowiem takiego  stanu rzeczy jest to, iż uwzględniając zasadę bezpośredniej skuteczności dyrektyw - w odniesieniu do  postępowań o tzw. progu unijnym - wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r. – niektóre przepisy nowej dyrektywy klasycznej i sektorowej stosuje się bezpośrednio.

W związku z tym, informujemy, iż programy naszych szkoleń będą na bieżąco aktualizowane. Ponadto,  co najistotniejsze ich realizacja będzie zawsze uwzględniać aktualny stan prawny lub odpowiednio zapowiedź zmian - tak żeby odpowiednio przygotować uczestników do zmian w Prawie zamówień publicznych a także pomóc im w realizacji zamówień teraz w kontekście tej skomplikowanej sytuacji prawnej, gdzie część przepisów nowych dyrektyw obowiązuje bezpośrednio.

 

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Program szkolenia

1. Planowanie – podstawowy element poprawnego działania - zwłaszcza w systemie zamówień publicznych

 • Znaczenie planowania zamówień publicznych,
 • Etapy planowania zamówień publicznych,
 • Kontrola i samokontrola planowania zamówień publicznych.
 • Szacowanie wartości zamówienia – podstawowy element przygotowania planu zamówień publicznych:
 • Wartość szacunkowa zamówienia,
 • Metody szacowania wartości zamówienia,
 • Czas ustalenia wartości zamówienia,
 • Wartość zamówienia na roboty budowlane,
 • Zasady ogólne szacowania wartości zamówienia,
 • Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych,
 • Szacowanie na przykładach,
 • Szacowanie wartości zamówień realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków UE,
 • Progi kwotowe i dobór procedury.

2. Pożądana zawartość planu zamówień publicznych

 • Plan wydatków bieżących,
 • Plan wydatków inwestycyjnych,
 • Plan wydatków realizowanych w ramach projektów wieloletnich finansowanych ze środków UE,
 • Korekty planu zamówień publicznych,
 • Przydatność prawidłowo sporządzonego planu w trakcie kontroli
 • Wykorzystanie prawidłowo sporządzonego planu do realizacji sprawozdań przekazywanych corocznie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Wydatki nieplanowane

 • Szacowanie wartości zamówienia na wydatki nieplanowane,
 • Realizacja planu zamówień publicznych a wydatki nieplanowane,
 • Realizacja rocznego planu zamówień publicznych a wydatki planowane w ramach wieloletniego projektu,
 • Realizacja rocznego planu zamówień publicznych i wielu wydatków nieplanowanych.

4 Opracowanie przykładowego planu zamówień publicznych.

 • Przygotowanie się do obowiązków sprawozdawczych
 • Ewidencja zamówień poniżej 30 tys. euro
 • Ocena przepisów regulujących kwestie udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro.
 • Nowe przydatne narzędzia usprawniające sporządzanie sprawozdań.
 • Sporządzanie sprawozdań – wzory i przykłady.

6. Naruszenie przepisów i odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Pzp w związku z nieprawidłowym planowaniem zamówień publicznych.

 • prezentacja
 • wykład
 • analiza przypadku