Uczestnicy szkolenia:

 • dowiedzą się jak prawidłowo przygotować  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - minimalizując  błędy,
 • dowiedzą się jak prawidłowo realizować poszczególne etapy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - minimalizując ryzyko kar i korekt finansowych,
 • Zamawiający doskonalą umiejętności potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co przyczyni się do zminimalizowania błędów w tym zakresie, zmniejszy ryzyko korekt i kar  nakładanych przez instytucje  kontrolne,
 • Zamawiający  zostaną zaopatrzeni w praktyczne wskazówki jak prawidłowo dokumentować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności z uwzględnieniem zapisów koniecznych przy realizacji postępowania z  projektu współfinansowanego ze środków UE,
 • wszyscy otrzymają ciekawe i bardzo przydatne materiały szkoleniowe.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

KONSTRUOWANIE SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W JEDNOSTCE

I. Planowanie – podstawowy element poprawnego działania, zwłaszcza w systemie zamówień publicznych

1. Znaczenie planowania zamówień publicznych
2. Etapy planowania zamówień publicznych
3. Kontrola i samokontrola planowania zamówień publicznych
4. Szacowanie wartości zamówienia – podstawowy element przygotowania planu zamówień publicznych:
    4.1 Wartość szacunkowa zamówienia,
    4.2 Metody szacowania wartości zamówienia,
    4.3 Czas ustalenia wartości zamówienia,
    4.4 Wartość zamówienia na roboty budowlane,
    4.5 Zasady ogólne szacowania wartości zamówienia,
    4.6 Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych,
    4.7 Szacowanie na przykładach,
    4.8 Szacowanie wartości zamówień realizowanych  w ramach projektów wspófinansowanych ze środków             UE,
    4.9 Nowe progi kwotowe i dobór procedury.

PRZYKŁADY > NIEPRAWIDŁOWOŚCI > WZORY > DOBRE ROZWIĄZANIA

II. Pożądana zawartość planu zamówień publicznych

1. Plan wydatków bieżących
2. Plan wydatków inwestycyjnych
3. Plan wydatków realizowanych w ramach projektów wieloletnich współfinansowanych ze środków UE
4. Korekty planu zamówień publicznych
5. Przydatność prawidłowo sporządzonego planu w trakcie kontroli
6. Wykorzystanie prawidłowo sporządzonego planu do realizacji sprawozdań przekazywanych corocznie            Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych
PRZYKŁADY > NIEPRAWIDŁOWOŚCI > WZORY > DOBRE ROZWIĄZANIA

III. Wydatki nieplanowane

1. Szacowanie wartości zamówienia na wydatki nieplanowane
2. Realizacja planu zamówień publicznych a wydatki nieplanowane
3. Realizacja rocznego planu zamówień publicznych a wydatki planowane w ramach wieloletniego projektu,
4. Realizacja rocznego planu zamówień publicznych i wielu wydatków nieplanowanych

IV. Opracowanie przykładowego planu zamówień publicznych

V. Przygotowanie się do obowiązków sprawozdawczych

1. Ewidencja zamówień poniżej nieobjętych tzw. reżimem Prawa zamówień publicznych ze względu na wartość
2. Ocena i konstruowanie nowych przepisów wewnętrznych regulujących kwestie udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt8 ustawy Pzp.
3. Nowe przydatne narzędzia usprawniające sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do Prezesa UZP.

PRZYKŁADY > NIEPRAWIDŁOWOŚCI > WZORY > DOBRE ROZWIĄZANIA

1) Harmonogram pracy specjalisty do spraw zamówień publicznych - PRZYKŁADY
2) Właściwa organizacja procesu udzielania zamówień publicznych - PRZYKŁADY
3) Wewnętrzne regulacje - pomoc czy utrudnienie? - PRZYKŁADY
4) Przydatne projekty potrzebnych procedur - PRZYKŁADY

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W KONTEKŚCIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W JEDNOSTCE

1. ŚRODOWISKO WEWĘTRZNE
    a) Przestrzegania wartości etycznych i kompetencje zawodowe,
    b) Struktura organizacyjna,
    c) Delegowanie uprawnień.

2. CELE I ZARZADZANIE RYZYKIEM
    a) Misja, określenie celów, monitorowanie i ocena ich realizacji,
    b) Identyfikacja i analiza ryzyka związanego z udzielaniem zamówień publicznych,
    c) Reakcja na ryzyko – zapobieganie zagrożeniom.

3. MECHANIZMY KONTROLI

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA


Usystematyzowanie treści zajęć i podsumowanie spotkania


Uwaga! Uczestnikom prowadzący szkolenie gwarantuje wyczerpujące temat, ciekawe i bardzo przydatne materiały szkoleniowe!

 • prezentacja
 • wykład
 • analiza przypadku