Podczas szkolenia otrzymają między innymi odpowiedź na następujące pytania:

Jakie są wymagania formalno-prawne dotyczące poszczególnych etapów realizacji budowy? Jakie są procedury zapewniające zgodność z aktualnymi warunkami udzielania pozwoleń na budowę? Co Ustawodawca wprowadził nowego w zakresie regulacji związanych z certyfikacją energetyczną budynków i lokali? Jakie są prawa, obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego oraz jak z nich skutecznie korzystać? Na które zagadnienia praktycznych aspektów związanych z umowami o roboty budowlane należy zwrócić szczególną uwagę?

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani także z prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego. Dowiedzą się, jak każdą budowę rozpocząć, jak ją prowadzić i jak oddać obiekt budowlany do użytkowania. Zostaną im również przedstawione najczęściej występujące w praktyce błędy inwestorów i kierowników budowy, na które zwracają uwagę organy nadzoru budowlanego.

 • Zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej w zakresie prowadzenia e-biznesu czy „istnienia” w Internecie.
 • Poznanie możliwości zastosowania Internetu w działalności gospodarczej bez ryzyka ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie praw innych osób.
 • Bogate materiały szkoleniowe, w tym wzory umów, przykłady orzeczeń, ważniejsze akty prawne.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Ustawa Prawo Budowlane jako podstawowy akt prawny regulujący proces budowlany:
  • Zakres stosowania ustawy Prawo Budowlane.
  • Właściwości organów administracji publicznej w budownictwie i lokalizacja inwestycji.
  • Tytuł prawy do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
  • Prawo własności, użytkowania wieczystego, instytucja zarządu, ograniczone prawa rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy.
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawo miejscowe.
 2. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
  • Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji.
  • Procedura ustalania warunków zabudowy: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji.
  • Zgoda urbanistyczna - nowe pojęcie z nowelizacji Prawa budowlanego.
 3. Definicje z prawa budowlanego:
  • Roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont.
  • Obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury.
  • Obszar oddziaływania obiektu budowlanego - projekt budowlany a projekt wykonawczy, zakres i forma projektu.
  • Rozpoczęcie robót budowlanych.
  • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 4. Dokumenty i plany wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych:
  • Pozwolenie na budowę a rejestracja budowy w formie decyzji.
  • Wniosek o pozwolenie na budowę.
  • Zgłoszenie a rejestracja budowy na zgłoszenie.
  • Zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie.
  • Dziennik budowy.
  • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
  • Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  • Obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego.
 5. Przebieg procesu budowlanego:
  • Obowiązki inwestora.
  • Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.
  • Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego: projekt zamienny, zmiany w projekcie, odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę.
  • Odpowiedzialność zawodowa osób uprawnionych: projektanta i kierownika budowy.
 6. Samowola budowlana i jej konsekwencje:
  • Budowa obiektu bez pozwolenia na budowę a bez rejestracji.
  • Budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu a bez rejestracji.
  • Samowolne wykonywanie robót budowlanych.
  • Istotne odstąpienie od projektu budowlanego.
  • Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami.
  • Wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania.
  • Zmiana sposobu użytkowania bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu.
 7. Oddanie obiektu do użytkowania:
  • Zakończenie budowy.
  • Zgłoszenie obiektu do użytkowania a rejestracja zakończenia budowy.
  • Wymagane dokumenty - wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
  • Pozwolenie na użytkowanie.
  • Zakres obowiązkowej kontroli.
  • Użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót.
 8. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego:
  • Dokumenty niezbędne do zgłoszenia.
  • Zgłoszenie.
  • Sprzeciw.
 9. Dyskusja – podsumowanie szkolenia.

 

Wybrane opinie uczestników na temat szkolenia:

 

 

"Szerokie i rzeczowe przedstawienie tematu szkolenia."

 

"Szkolenie poparte przykładami z życia i doświadczeniem prowadzącego."

Szkolenie prowadzone w oparciu o metody interaktywne, w charakterze warsztatów, przy wykorzystaniu techniki mini wykładu połączonego z prezentacją PP, case study oraz quizu.