Ustawodawstwo polskie przewiduje trzy formy prawne tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Należą do nich stowarzyszania, fundacje oraz organizacje działające na podstawie odrębnych ustaw.

Zapoznanie uczestników z zasadami dokonywania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają jakie główne zmiany nastąpiły w systemie ocen okresowych w służbie cywilnej na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej Omówione zostaną praktyczne zasady sporządzania arkuszy ocen, metodologia i skutki oceny okresowej.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

1. Podstawowe źródła prawa regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych:

   Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
   Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


2. Działalność pożytku publicznego (działalność odpłatna i nieodpłatna oraz jej prowadzenie na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych).


3. Organizacje pożytku publicznego.


4. Współpraca organizacji pożytku publicznego z organami administracji publicznej.


5. Obowiązki organizacji pożytku publicznego.


6. Uprawnienia organizacji pożytku publicznego.


7. Nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego.


8. Rada Działalności Pożytku Publicznego.


9. Wolontariat.


10. Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 22 stycznia 2010.

11. Fundacje:

 • cel ustanowienia fundacji,
 • statut,
 • rejestracja (znaczenie Krajowego Rejestru Sądowego),
 • nadzór.

12. Stowarzyszenia:

 • ogólna definicja i cele stowarzyszenia,
 • stowarzyszenie zwykłe,
 • stowarzyszenie zarejestrowane,
 • powołanie stowarzyszenia (statut stowarzyszenia i jego obligatoryjne elementy statutu),
 • warunki ważności uchwał,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich,
 • zasady wprowadzania zmian w statucie,
 • sposób rozwiązania się stowarzyszenia,
 • struktura organizacyjna i zasady tworzenia jednostek terenowych, jeżeli stowarzyszenie zamierza tworzyć takie jednostki,
 • rejestracja stowarzyszeń,
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie,
 • nadzór nad stowarzyszeniami,
 • majątek stowarzyszenia,
 • rozwiązanie (likwidacja) stowarzyszenia.

13. Specyfika funkcjonowania kościelnych osób prawnych.

14. Spółdzielnie socjalne.

15. Case study.

 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study
 • analiza dokumentów