Zapoznanie się z nowymi zasadami oceny kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach Programów Operacyjnych w zakresie zamówień publicznych. Zdobycie wiedzy umożliwiającej uniknięcie błędów skutkujących nałożeniem korekt finansowych.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Czynności przygotowawcze
  • wewnętrzne Regulaminy udzielania zamówień o wartości poniżej progu ustawowego
  • regulacje dot. powoływania i funkcjonowania komisji przetargowej
  • komunikacja wewnątrz organizacji w trakcie przygotowywania dokumentacji zamówienia
 2. Szacowanie wartości zamówienia
  • sposób i zakres szacowania wartości zamówienia
  • należyta staranność
  • termin
 3. Zakaz dzielenia zamówienia
  • nieuprawnione dzielenie zamówienia w celu ominięcia przepisów ustawy
  • tożsamość przedmiotu zamówienia w ujęciu praktycznym i orzecznictwie
  • nieuprawnione dzielenie zamówienia a udzielenie zamówienia w trybie art. 6a ustawy PZP
 4. Opis przedmiotu zamówienia
  • zasady opisu przedmiotu zamówienia w sposób:
 • jednoznaczny,
 • wyczerpujący,
 • za pomocą dostatecznie dokładnych i  zrozumiałych określeń,
 • uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
  • zakaz opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję – praktyki Zamawiających i orzecznictwo

       5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • minimalny zakres SIWZ
 • warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia
 • kryteria oceny ofert
 • zapytania i wyjaśnienia do SIWZ
 • modyfikacja SIWZ

       6. Ogłoszenie

 • treść ogłoszenia
 • wartość zamówienia a obowiązek publikacji
 • zmiana ogłoszenia a termin składania ofert

       7. Wybór najkorzystniejszej oferty

 • przebieg i dokumentowanie oceny ofert
 • kryteria wyboru ofert (kategorie, waga i sposób oceny)
 • Wykład,
 • Prezentacja power point,
 • Case study