Korzyści dla Uczestników:

 • zapoznanie się z najważniejszymi zmianami zachodzącymi na gruncie KPA
 • uzyskanie wiedzy na temat terminów załatwiania spraw na gruncie KPA
 • przedstawienie instytucji ponaglenia i jej procedury zastosowania i rozpoznania
 • praktyczne zastosowanie mediacji w KPA, cel, przepisy, konstrukcja,
 • zapoznanie się ze zmianami w zakresie postępowania odwoławczego oraz zastosowania kar pieniężnych.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Cel regulacji i potrzeba wprowadzenia zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
 2. Nowy katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego- omówienie poszczególnych zasad.
 3. Zmiany w zakresie terminów załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania.
 4. Omówienie instytucji ponaglenia i procedura rozpoznania.
 5. Ograniczenie zasady dwuinstancyjności.
 6. Ograniczenie możliwości uchylania decyzji do ponownego rozpatrzenia.
 7. Postępowanie dowodowe - poświadczanie dokumentów.
 8. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania.
 9. Obowiązek zawiadomienia strony o niespełnieniu warunków do uwzględnienia jej żądania przed wydaniem decyzji odmownej.
 10. Mediacja w postępowaniu administracyjnym- zakres spraw objętych mediacją, uprawnienie organu do prowadzenia medacji.
 11. Nowa konstrukcja ugody administracyjnej i przesłanki jej zawarcia.
 12. Tryb „milczącego załatwienie sprawy”
 13. Szczególny tryb postępowania- Administracyjne postępowanie uproszczone.
 14. Omówienie zmian w zakresie postępowania odwoławczego.
 15. Regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.)
 16. Europejska Współpraca Administracyjna.
 17.  Przepisy przejściowe.
 18. Dyskusja i konsultacje.

Metody szkoleniowe:

 • wykład,
 • przedstawienie najważniejszego orzecznictwa,
 • odpowiedzi na pytania uczestników,
 • praktyczne przykłady.