Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią podstawę codziennej pracy urzędników administracji państwowej i samorządowej. W związku z tym bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych pozwala na skuteczniejsze i szybsze podejmowanie kluczowych decyzji, a także usprawnia pracę reprezentowanej instytucji jak i poszczególnego urzędnika.

Mając na uwadze fakt, iż od 1 czerwca 2017 r. planowane są obszerne zmiany w tejże ustawie warto się z nimi zapoznać, aby skorzystać z udogodnień jakie niosą planowane zmiany oraz uniknąć negatywnych skutków wynikających z ewentualnego nieprzestrzegania nowo wchodzących w życie przepisów.

Główne cele szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakie zostały wprowadzone nowelizacją przepisów kodeksu administracyjnego, które będą obowiązywać od 1 czerwca 2017 r.
 • Zaprezentowanie różnic między przepisami obowiązującymi do 1 czerwca 2017 r. oraz po 1 czerwca 2017 r., a także wskazanie w jaki sposób zmiany przepisów wpłynęły na postępowanie administracyjne oraz na prawa i obowiązki stron tegoż postępowania.
 • Przedstawienie problematyki zmian w oparciu o uzasadnienie ustawy o zmianach ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, a także o prezentowane kazusy.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dzieidzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowawdzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajeciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejetności w życie
 10. Na Państwa zyczenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkolen w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

1) Cele projektu kodeksu postępowania administracyjnego

 • ograniczenie formalizmu i przewlekłości postępowania,
 • ujednolicenie postępowania administracyjnego,
 • usprawnienie postępowania administracyjnego,
 • zmniejszenie ilości rozstrzygnięć kasatoryjnych,
 • zwiększenie ochrony stron postępowania i zaufania do organu administracji publicznej,
 • wprowadzenie kar pieniężnych,

2) Podstawowe zasady prawa administracyjnego:
a) zasady wprowadzone nowelizacją z dnia 1 czerwca 2017 r. :

 • zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertata)
 • zasada bezstronności,
 • zasada proporcjonalności,
 • zasada równego traktowania,
 • zasada pewności prawa,
 • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania,
 • zasada polubownego rozstrzygnięcia kwestii spornych,
 • zmiana zasady dwuinstancyjności.

3) Ogólne zasady postępowania:
a) załatwianie spraw przez organ administracji publicznej:

 • procedura i zobowiązania z nią związane,
 • terminy,
 • definicja przewlekłości postępowania oraz bezczynności organu,
 • środki zwalczania bezczynności organu oraz przewlekłości postępowania (ponaglenie),
 • procedura ponaglenia,

b) doręczenia
c) terminy – sposób liczenia,

4) Postępowanie przed organem I instancji:
a) Procedura informowania stron przez organ administracji publicznej o brakach formalnych pism,
b) Uwierzytelnienia kopii dokumentów,
c) Udział stron w postępowaniu dowodowym,   
d) Sposoby rozwiązywania sporów:

 • Ugoda:
 • podmioty zawarcia ugody,
 • warunki zawarcia ugody,
 • formy zawarcia,
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym:
 • podmioty zawierające mediację,
 • procedura zawarcia mediacji,
 • koszty mediacji,

  e) Decyzje administracyjne:

 • współdziałanie organów,
 • elementy składowe decyzji,
 • Interaktywny wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • Case study
 • Test