Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią podstawę codziennej pracy urzędników administracji państwowej i samorządowej. W związku z tym bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych pozwala na skuteczniejsze i szybsze podejmowanie kluczowych decyzji, a także usprawnia pracę reprezentowanej instytucji jak i poszczególnego urzędnika.

Mając na uwadze fakt, iż od 1 czerwca 2017 r. planowane są obszerne zmiany w tejże ustawie warto się z nimi zapoznać, aby skorzystać z udogodnień jakie niosą planowane zmiany oraz uniknąć negatywnych skutków wynikających z ewentualnego nieprzestrzegania nowo wchodzących w życie przepisów.

Cele szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakie zostały wprowadzone nowelizacją przepisów kodeksu administracyjnego, które będą obowiązywać od 1 czerwca 2017 r.
 • Zaprezentowanie różnic między przepisami obowiązującymi do 1 czerwca 2017 r. oraz po 1 czerwca 2017 r., a także wskazanie w jaki sposób zmiany przepisów wpłynęły na postępowanie administracyjne oraz na prawa i obowiązki stron tegoż postępowania.
 • Przedstawienie problematyki zmian w oparciu o uzasadnienie ustawy o zmianach ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, a także o prezentowane kazusy.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Moduł I
Cele projektu kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Ograniczenie formalizmu i przewlekłości postępowania.
 • Ujednolicenie postępowania administracyjnego.
 • Usprawnienie postępowania administracyjnego.
 • Zmniejszenie ilości rozstrzygnięć kasatoryjnych.
 • Zwiększenie ochrony stron postępowania i zaufania do organu administracji publicznej.
 • Wprowadzenie kar pieniężnych.


Modul II
Podstawowe zasady prawa administracyjnego.

 • Zasady wprowadzone nowelizacją z dnia 1 czerwca 2017 r. :
  • zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertata),
  • zasada bezstronności,
  • zasada proporcjonalności,
  • zasada równego traktowania,
  • zasada pewności prawa,
  • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania,
  • zasada polubownego rozstrzygnięcia kwestii spornych,
  • zmiana zasady dwuinstancyjności.


Modul III
Ogólne zasady postępowania.

 • Załatwianie spraw przez organ administracji publicznej:
  • procedura i zobowiązania z nią związane,
  • terminy,
  • definicja przewlekłości postępowania oraz bezczynności organu,
  • środki zwalczania bezczynności organu oraz przewlekłości postępowania (ponaglenie),
  • procedura ponaglenia,
 • Doręczenia.
 • Terminy – sposób liczenia.


Moduł IV
Postępowanie przed organem I instancji.

 • Procedura informowania stron przez organ administracji publicznej o brakach formalnych pism.
 • Uwierzytelnienia kopii dokumentów.
 • Udział stron w postępowaniu dowodowym.   
 • Sposoby rozwiązywania sporów:
  • Ugoda:
   • podmioty zawarcia ugody,
   • warunki zawarcia ugody,
   • formy zawarcia.
  • Mediacja w postępowaniu administracyjnym:
   • podmioty zawierające mediację,
   • procedura zawarcia mediacji,
   • koszty mediacji.
 • Decyzje administracyjne:
  • Współdziałanie organów.
  • Elementy składowe decyzji.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład,
 • prezentacja multimedialna,
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe,
 • case study,
 • test.