Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

1. Omówienie podstawowych zasad wyboru wykonawców zamówień publicznych wynikających z nowych dyrektyw tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki transportu i usług pocztowych.

2. Nowe definicje ustawowe.

3. Zamówienia IN HOUSE.

4. Reguły dotyczące zamówień mieszanych.

5. Elektronizacja zamówień publicznych (od 2018 r.) polegająca na wprowadzeniu obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą i zamawiającym.

6. Przepisy przejściowe określające sposób komunikacji z wykonawcami do 2018 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu po zmianach, w tym nowe zasady korzystania z potencjału podmiotów trzecich.

8. Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu (przesłanki obligatoryjne i fakultatywne).

9. Tzw. selfcleaning (możliwość wyeliminowania przez wykonawcę podstaw wykluczenia go z udziału w postępowaniu).

10. Jednolity europejski dokument zamówienia, jako sposób dokumentowania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

11. Tzw. „procedura odwrócona” oceny podmiotowej wykonawcy.

12. Nowe zasady opisu przedmiotu zamówienia, w tym zakaz dyskryminacji wykonawców ze względu na nieposiadanie odpowiednich certyfikatów przy zapewnieniu, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego.

13. Kryteria oceny ofert (cena, koszt, jakość lub funkcjonalność).

14. Weryfikacja rażąco niskiej ceny po nowelizacji.

15. Zmiany w trybach negocjacyjnych tj. negocjacjach bez ogłoszenia i zamówieniu z wolnej ręki.

16. Nowe przesłanki odrzucenia ofert.

17. Wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie modyfikacji umów o zamówienia publiczne - nowe przesłanki umożliwiające dokonanie modyfikacji postanowień umownych czy też wypowiedzenia umów.

18. Uproszczenie procedur przy udzielaniu tzw. zamówień społecznych.

19. Rozszerzenie możliwości wnoszenia odwołań w postępowaniach poniżej tzw. progów UE.

20. Omówienie wszystkich pozostałych zmian mających praktyczny wpływ na prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne.

 •     wykład
 •     dyskusja
 •     case study
 •     prezentacja multimedialna