Mając na uwadze doświadczenia mijającej perspektywy finansowej oraz skalę trudności jakie napotykali beneficjenci poszczególnych programów unijnych, w tym stwierdzanych nieprawidłowości, należyte przygotowanie się do nowego porządku prawnego może zagwarantować uniknięcie problemów, jakich dotychczas doświadczaliśmy.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Część I – Podstawowe zagadnienia dotyczące zamówień publicznych

 • Zmiany w prawie zamówień publicznych:
 •  nowe Dyrektywy Unijne w zakresie zamówień publicznych – jakie skutki dla krajowych zamówień publicznych,
 •  przegląd zmian wprowadzonych w latach 2013-2014 najistotniejszych dla systemu zamówień publicznych.
 • Wymagania dotyczące zamówień publicznych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
 • unijne regulacje dotyczące równego traktowania i zachowania zasad uczciwej konkurencji,
 • wartościowe progi w przepisach unijnych,
 • zamówienia publiczne poniżej 30 tys. € - obowiązki zamawiającego.
 •  Jak poprawnie przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych.

2. Zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia:

 • co jest podstawą ustalenia wartości zamówienia
 • kiedy mamy do czynienia z zamówieniami rodzajowo podobnymi,
 • podział zamówienia na części – kiedy będzie dopuszczalny,
 • co to jest tożsamość podmiotowa, przedmiotowa oraz czasowa.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 • podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia,
 • na co możemy sobie pozwolić przy opisie przedmiotu zamówienia,
 • „równoważność” - o czym musimy pamiętać.
 • Jaki wybrać tryb postępowania?
 • prymat trybów przetargowych, przesłanki stosowania trybów innych niż podstawowe.

 

Część II – Zamówienia publiczne na usługi niepriorytetowe oraz „małe” zamówienia publiczne.

 • zasady prawa zamówień publicznych i finansów publicznych jakie należy respektować w „nowym trybie”,
 • obowiązki zamawiającego związane z publikowaniem ogłoszenia o zamówieniu – gdzie należy publikować i co ogłoszenie winno zawierać,
 • termin składania ofert,
 • opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert,
 • wybór wykonawcy.

I. Jak przygotować i przeprowadzić zamówienie publiczne na usługi niepriorytetowe:


1. Definicja oraz wykaz usług niepriorytetowych.
2. Zamawianie usług niepriorytetowych o wartości poniżej progów unijnych:

 • Zamawianie usług niepriorytetowych o wartości powyżej progów unijnych:
 • kiedy możemy, a kiedy musimy stosować,
  • Przetarg ograniczony i nieograniczony:
   • jakie uproszczenia w trybach podstawowych - z jakich obowiązków będziemy zwolnieni,
   • wybór wykonawcy.
 • Tryby postępowania inne niż podstawowe:
 • przesłanki wyboru trybu – czy i kiedy musimy stosować,
 • inne obowiązki zamawiającego.

 II. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. €

 • Zasady dotyczące zamówień publicznych poniżej progu:
 • zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • racjonalność, efektywność i oszczędność w zamówieniach publicznych - fundamentalne znaczenie zasad finansów publicznych,
 • przepisy prawa zamówień publicznych, które musimy stosować dla zamówień podprogowych.
 • Obowiązki zamawiającego związane z upublicznieniem zamówienia.
 • Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę – organizujemy i przeprowadzamy „małe” zamówienia.    
 • Umowa w zamówieniach „podprogowych”:
 • podstawa prawna,
 • określenie praw i obowiązków stron,
 • opis warunków wykonania umowy,
 • dopuszczalność zmian umowy,
 • określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy.
 •  Odbiór przedmiotu zamówienia.
 •  Dokumentowanie postępowania (szacowanie wartości, wybór wykonawcy),
 • Środki ochrony prawnej.
 • Obowiązki sprawozdawcze – nowe zasady.
   

Część III - Najważniejsze na końcu - korzystajmy z doświadczeń!

Obszary szczególnego ryzyka – czyli jak się przygotować do udzielania zamówień publicznych w  projektach „nowej” perspektywy:

 • Racjonalność, efektywność i oszczędność w zamówieniach publicznych.
 • Zachowanie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych.

Szacowanie wartości zamówienia:

 1. Co jest podstawą ustalenia wartości zamówienia,
 2. Zamówienia rodzajowo podobne (słów kilka o tożsamości podmiotowej, przedmiotowej i czasowej w zamówieniach publicznych),
 3. Zaniżanie wartości zamówienia,
 • Kiedy podział zamówienia na części będzie dopuszczalny.
 • Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Podstawowe zasady opisu - czyli na co możemy sobie pozwolić,
 2. Równoważność – to nie jest takie proste,

Wybór trybu postępowania:

 • tryby podstawowe,
 • przesłanki stosowania trybów inne niż podstawowe,
 • jak zachować ostrożność przy zamówieniach z wolnej ręki,
 • co oznacza powszechność w zapytaniu o cenę.

- Zgodność przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu, SIWZ i umowie z wykonawcą.

- Adekwatność wymagań podmiotowych i przedmiotowych w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 • prezentacja multimedialna
 • wykład
 • dyskusje
 • analiza case study