Po szkoleniu uczestnicy:

 • Mają świadomość wpływu swej postawy na efektywność prowadzonych rozmów zakupowych.
 • Dokonają diagnozy swojego typu negocjacyjnego.
 • Potrafią rozpoznać typ negocjatora i adekwatnie się do niego odnieść.
 • Potrafią budować wizerunek negocjatora adekwatny do potrzeb .
 • Znają narzędzia budowania kontaktu z druga stroną, które zwiększają ich pozycję
 • w negocjacjach zakupowych.
 • Potrafią korzystać w negocjacjach z: technik argumentowania, strategii poruszania trudnych kwestii, zasad umożliwiających szybsze pozyskanie zgody.
 • Wiedzą, jak utrzymywać kontrolę nad rozmową i prowadzić ją w wybranym dla siebie kierunku.

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

1. Wstęp. Wprowadzenie do tematu.

 • Wprowadzenie trenera.
 • Analiza faktycznych oczekiwań uczestników (lista problemów).
 • Analiza sposobu postrzegania negocjacji przez uczestników.
 • Uporządkowanie wiedzy uczestników na temat procesu negocjacji - przypomnienie pojęć: etapy procesu, interesy a stanowiska, możliwe wyniki negocjacji.
 • Determinanty i ograniczenia stron. Sztuka poznawania oraz wnioskowania
 • o rzeczywistych oczekiwaniach, ograniczeniach, determinantach oraz możliwościach dostawcy.
 • Co negocjujemy? Sztuka wyznaczania zakresu negocjowanych kwestii.

2. Wskaźniki siły i źródła przewag w negocjacjach. Budowanie pozycji w negocjacjach dostawcą

 • Jak budować swoją pozycję w negocjacjach?
 • Jak robić to podczas spotkania, a jak przez telefon? Utrzymywanie kontroli nad rozmową negocjacyjną.
 • Jak zwiększyć własne poczucie wpływu na przebieg rozmów?
 • Kształtowanie postawy silnego i wymagającego negocjatora.
 • Negocjacje z silnym i wymagającym partnerem.
 • Negocjacje z pozycji siły.

3. Różnice kulturowe w negocjacjach międzynarodowych.

 • Charakterystyka negocjacji B2B z Klientem międzynarodowym. Wymiana doświadczeń kupców odnośnie „best practice” i różnic kulturowych, których doświadczamy.
 • Wpływ kultury i innych czynników na skuteczność w negocjacjach.
 • Oddziaływanie podstawowych różnic kulturowych na przebieg negocjacji.
 • Partnerzy negocjacji a różnice kulturowe.

4. Przygotowanie do negocjacji

 • BATNA – zasady określania alternatyw.
 • Siła sankcji – pozytywnej i negatywnej.
 • Czas w negocjacjach.
 • Rola i znaczenie nastawienia sprzyjającego w realizacji celów.
 • Zasady przygotowań (opracowanie celu, pozycji otwarcia, dolnej i górnej linii, strategie postępowania). Czego chcemy? Co zaakceptujemy? Umiejętność  wyznaczania zakresu negocjowanych kwestii. Planowanie efektu negocjacji.
 • Planowanie przebiegu rozmowy i technik. Wyznaczanie granic kompromisu.
 • Przewidywanie stanowiska drugiej strony - opracowanie kontrargumentacji. Planowanie możliwych zachowań partnera.
 • Rozwój umiejętności budowania relacji z kontrahentami zagranicznymi.

5. Ja w roli negocjatora.

 • Przekonania wzmacniające vs ograniczające.
 • Ja w negocjacjach - sytuacje charakterystyczne dla mnie i ich konsekwencje.
 • Moje mocne strony jako negocjatora:

           - adekwatna i wysoka samoocena
           - moja siła w negocjacjach, od czego zależy?
           - budowanie zaufania

 • Poznanie własnego stylu negocjacyjnego. Jak lubię prowadzić rozmowy? Jak pozyskać kogoś, kogo się obawiam? Jaki styl ma mój Partner?
 • Rozpoznawanie zachowań partnera rozmowy – analiza typów negocjacyjnych. Moje mocne strony w prowadzeniu rozmowy – sesja informacji zwrotnej.
 • Cztery typy negocjatorów i cztery sposoby zachowania się. Metody dostrajania się do typu partnera negocjacji

6. Skuteczne negocjacje z dostawcą

 • Jak skuteczniej rozmawiać w negocjacjach?
 • Ukierunkowanie na cel - Formułowanie celu rozmowy - O co pytać? Jak pytać? Jak trafniej oceniać możliwości drugiej strony? Na co zwracać uwagę? Prowadzenie rozmowy pytaniami i stosowanie pytań warunkowych w celu poszerzanie zakresu prowadzonych negocjacji.
 • Przekonanie o mojej skuteczności
 • Świadomość gier negocjacyjnych i chęć uczestniczenia w nich

7. Strategie negocjacyjne

 • Porównanie strategii pozycyjnej (twarda i miękka strategia) z modelem negocjacji opartym na zasadach (meritum).
 • Negocjacje jako gra. Jak proponować rozwiązania zaspokajające nasze interesy w negocjacjach? Jakie korzyści akcentować?
 • Operowanie językiem korzyści odpowiadającym naszym  kluczowym interesom.

8. Obrona ceny

 • Zasady prezentowania i relatywizacji ceny.
 • Obrona własnego stanowiska.
 • Typy reakcji i zachowań w sytuacji, kiedy nie możemy bądź nie chcemy się zgodzić na zmianę warunków.
 • Skuteczna argumentacja i perswazja.

9. Radzenie sobie z obiekcjami. Zamykanie spotkania z dostawcą.

 • Skuteczne pokonywanie obiekcji i zastrzeżeń - zasady skutecznej argumentacji.
 • Odmowa. Szukanie alternatywnych rozwiązań /granice ustępstw.
 • Odczytywanie zielonych świateł gotowości drugiej strony.
 • tzw. „Głupia chwila” - czas wzmożonej hojności.  
 • Techniki zamykania negocjacji.

10. Zakończenie szkolenia podsumowanie. Action plan

 • Podsumowanie kluczowych wniosków.
 • Pytania końcowe.
 • Sporządzenie indywidualnych planów działania wraz z podjęciem zobowiązania do ich realizacji.
 • Mini wykład
 • Prezentacja slajdów  
 • Praca indywidualna
 • Dyskusja moderowana
 • Flip Chart
 • Ćwiczenia zespołowe