Negocjacje zakupowe w praktyce - szkolenie online i stacjonarne

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie posiadanych umiejętności negocjacyjnych uczestników oraz dostarczenie praktycznych narzędzi negocjacyjnych.

.

Szkolenie z negocjacji zakupowych polecamy dla:

 • kupców
 • pracowników działu zakupów
 • przedsiębiorców
 • osób pragnących poszerzyć swoją praktyczną wiedzę z zakresu negocjacji zakupowych 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Mają świadomość wpływu swej postawy na efektywność prowadzonych rozmów zakupowych
 • Dokonają diagnozy swojego typu negocjacyjnego
 • Potrafią rozpoznać typ negocjatora i adekwatnie się do niego odnieść
 • Potrafią budować wizerunek negocjatora adekwatny do potrzeb
 • Znają narzędzia budowania kontaktu z druga stroną, które zwiększają ich pozycję w negocjacjach zakupowych
 • Potrafią korzystać w negocjacjach z: technik argumentowania, strategii poruszania trudnych kwestii, zasad umożliwiających szybsze pozyskanie zgody
 • Wiedzą, jak utrzymywać kontrolę nad rozmową i prowadzić ją w wybranym dla siebie kierunku

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z negocjacji zakupowych w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Negocjacje zakupowe w praktyce - program szkolenia online i stacjonarnego

MODUŁ I. WPROWADZENIE DO TEMATU

 1. Analiza faktycznych oczekiwań uczestników (lista problemów)
 2. Analiza sposobu postrzegania negocjacji przez uczestników
 3. Uporządkowanie wiedzy uczestników na temat procesu negocjacji - przypomnienie pojęć: etapy procesu, interesy a stanowiska, możliwe wyniki negocjacji
 4. Determinanty i ograniczenia stron. Sztuka poznawania oraz wnioskowania o rzeczywistych oczekiwaniach, ograniczeniach, determinantach oraz możliwościach dostawcy
 5. Co negocjujemy? Sztuka wyznaczania zakresu negocjowanych kwestii


MODUŁ II. WSKAŹNIKI SIŁY I ŹRÓDŁA PRZEWAG W NEGOCJACJACH. BUDOWANIE POZYCJI W NEGOCJACJACH DOSTAWCĄ. WZMACNIANIE SWOJEJ POZYCJI NEGOCJACYJNEJ W SYTUACJI OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI  I SŁABSZEJ POZYCJI WYJŚCIOWEJ.

 1. Jak budować swoją pozycję w negocjacjach?
 2. Jak robić to podczas spotkania, a jak przez telefon? Utrzymywanie kontroli nad rozmową negocjacyjną
 3. Jak zwiększyć własne poczucie wpływu na przebieg rozmów?
 4. Kształtowanie postawy silnego i wymagającego negocjatora
 5. Negocjacje z silnym i wymagającym partnerem
 6. Negocjacje z pozycji siły


MODUŁ III. PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI
Kto się nie przygotował, ten przygotował się na niepowodzenie.  Rola i znaczenie odpowiedniego przygotowania w negocjacjach. O czym pamiętać. Jak metodycznie przygotować się do rozmów

 1. BATNA - zasady określania alternatyw
 2. Siła sankcji - pozytywnej i negatywnej
 3. Czas w negocjacjach
 4. Rola i znaczenie nastawienia sprzyjającego w realizacji celów
 5. Zasady przygotowań (opracowanie celu, pozycji otwarcia, dolnej i górnej linii, strategie postępowania). Czego chcemy? Co zaakceptujemy? Umiejętność  wyznaczania zakresu negocjowanych kwestii. Planowanie efektu negocjacji
 6. Planowanie przebiegu rozmowy i technik. Wyznaczanie granic kompromisu
 7. Przewidywanie stanowiska drugiej strony - opracowanie kontrargumentacji. Planowanie możliwych zachowań partnera
 8. Rozwój umiejętności budowania relacji z kontrahentami zagranicznymi

MODUŁ IV. JA W ROLI NEGOCJATORA
Samoświadomość. Co wiem o sobie, jaka jest moja charakterystyka  jako negocjatora?  Na co stawiam w negocjacjach?  Co u mnie się sprawdza?

 1. Przekonania wzmacniające vs ograniczające
 2. Ja w negocjacjach - sytuacje charakterystyczne dla mnie i ich konsekwencje
 3. Moje mocne strony jako negocjatora:
  • adekwatna i wysoka samoocena
  • moja siła w negocjacjach, od czego zależy?
  • budowanie zaufania
 4. Poznanie własnego stylu negocjacyjnego. Jak lubię prowadzić rozmowy? Jak pozyskać kogoś, kogo się obawiam? Jaki styl ma mój Partner?
 5. Rozpoznawanie zachowań partnera rozmowy - analiza typów negocjacyjnych. Moje mocne strony w prowadzeniu rozmowy - sesja informacji zwrotnej
 6. Cztery typy negocjatorów i cztery sposoby zachowania się. Metody dostrajania się do typu partnera negocjacji

MODUŁ V. SKUTECZNE NEGOCJACJE Z DOSTAWCĄ

 1. Skutecznie znaczy zgodnie z celami. Jak pamiętając o celu, pilnować zaplanowanych rezultatów a nie samych metod?
 2. Jak skuteczniej rozmawiać w negocjacjach? 
 3. Ukierunkowanie na cel. Formułowanie celu rozmowy. O co pytać? Jak pytać? Jak trafniej oceniać możliwości drugiej strony? Na co zwracać uwagę? Prowadzenie rozmowy pytaniami i stosowanie pytań warunkowych w celu poszerzanie zakresu prowadzonych negocjacji
 4. Przekonanie o mojej skuteczności
 5. Świadomość gier negocjacyjnych i chęć uczestniczenia w nich

MODUŁ VI. STRATEGIE NEGOCJACYJNE
Negocjacje to gra.  4 typy gier negocjacyjnych, które pomogą Ci w prowadzeniu ich do celu. Jak jest różnica między strategią a taktyką? Jak je rozpoznawać i kiedy którą stosować?

 1. Porównanie strategii pozycyjnej (twarda i miękka strategia) z modelem negocjacji opartym na zasadach (meritum)
 2. Negocjacje jako gra. Jak proponować rozwiązania zaspokajające nasze interesy w negocjacjach? Jakie korzyści akcentować?
 3. Operowanie językiem korzyści odpowiadającym naszym  kluczowym interesom
 4. Obrona ceny:
  • Zasady prezentowania i relatywizacji ceny
  • Obrona własnego stanowiska
  • Typy reakcji i zachowań w sytuacji, kiedy nie możemy bądź nie chcemy się zgodzić na zmianę warunków
  • Skuteczna argumentacja i perswazja

MODUŁ VII. RADZENIE SOBIE Z OBIEKCJAMI. ZAMYKANIE SPOTKANIA Z DOSTAWCĄ
Wszystko co trudne staje się proste. Jak metodycznie reagować na trudne sytuacje w negocjacjach

 1. Skuteczne pokonywanie obiekcji i zastrzeżeń - zasady skutecznej argumentacji
 2. Odmowa. Szukanie alternatywnych rozwiązań /granice ustępstw
 3. Odczytywanie zielonych świateł gotowości drugiej strony
 4. tzw. „Głupia chwila” - czas wzmożonej hojności
 5. Techniki zamykania negocjacji

MODUŁ VIII. PODSUMOWANIE. ACTION PLAN

 1. Podsumowanie kluczowych wniosków
 2. Pytania końcowe
 3. Sporządzenie indywidualnych planów działania wraz z podjęciem zobowiązania do ich realizacji

Metody wykorzystywane podczas szkolenia z negocjacji zakupowych w praktyce:

 • Mini wykład
 • Warsztat z dużą ilością ćwiczeń i przykładami  z życia
 • Testy
 • Case study
 • Dyskusja moderowana