Szkolenie z obsługi programu MS Project służącego do wspomagania zarządzaniem projektami.

Adresaci:

 • kierownicy projektów i inne osoby, które muszą mieć stały wgląd w całość projektu
 • osoby tworzące nowy projekt lub modyfikujące projekt w trakcie jego trwania
 • osoby tworzące raporty dotyczące projektów

Czas trwania:

2 dni

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności dotyczących zarządzania projektem z wykorzystaniem komputera. Do głównych umiejętności należą: tworzenie harmonogramu projektu, zarządzanie zasobami, budżetowanie, śledzenie projektu i raportowanie.

Korzyści z uczestnictwa:

 • po szkoleniu bezboleśnie przejdziemy na komputerowe zarządzanie projektami
 • coraz częściej kontrahenci wymagają używania MS Project – my będziemy na to przygotowani
 • dowiemy się o podstawowych terminach w zarządzaniu projektami i będziemy wiedzieli jak są one odzwierciedlone w MS Project (wykres Gantta, punkt kontrolny, SPP, ścieżka krytyczna, bilansowanie zasobu, plan bazowy i wiele innych)
 • nabycie umiejętności tworzenia czytelnych raportów w postaci tabel i wykresów

1) Wstęp – co daje nam komputerowe zarządzanie projektami?
2) Definiowanie kalendarzy
3) Tworzenie harmonogramu projektu
4) Wprowadzanie zasobów i przydzielanie ich do zadań
5) Bilansowanie zasobów przeciążonych
6) Zapisywanie planu bazowego
7) Śledzenie realizacji projektu
8) Dostosowywanie widoków
9) Raportowanie
10) Zarządzanie kilkoma projektami
11) Współpraca MS Project z innymi programami

 • ćwiczenia praktyczne na komputerze (90% czasu szkolenia)
 • case study
 • prezentacje
 • dyskusja
 • praca indywidualna z trenerem
 • pokaz / wykład