Szkolenie doskonali umiejętności wykorzystania najczęściej używanych narzędzi MS Excel.

Adresaci:

 • osoby często używające Excela
 • osoby chcące przyspieszyć swoją pracę w MS Excel
 • osoby, które chcą szybko zapoznać się z trudnymi tematami dotyczącymi MS Excel

Czas trwania:

2 dni

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie i przećwiczenie w praktyce zaawansowanych możliwości MS Excel.

Korzyści z uczestnictwa:

 • znając wszystkie narzędzia MS Excel będziemy świadomie wybierali najlepsze w danej sytuacji
 • wydatnie skrócimy czas tworzenia skomplikowanych arkuszy
 • poznamy przydatne dodatki MS Excel
 • nauczymy się nagrywać i uruchamiać makra (klucz do automatyzacji)

1) Przykładowe użyteczne funkcje
2) Formuły tablicowe
3) Niestandardowe formaty liczb i dat
4) Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuł
5) Zaawansowane sortowanie baz danych
6) Zaawansowane filtrowanie baz danych
7) Suma częściowa wielopoziomowa
8) Tabele przestawne
9) Import plików tekstowych
10) Ochrona danych
11) Konsolidacja
12) Szukaj wyniku
13) Scenariusze
14) Dodatek Solver
15) Dodatek Analysis ToolPak
16) Formularze z wykorzystaniem kontrolek
17) Rejestrowanie makr
18) Typy wykresów
19) Wykresy przebiegu w czasie
20) Jak zapewnić czytelność wykresu?
21) Wykresy dynamiczne

 

 • ćwiczenia praktyczne na komputerze (90% czasu szkolenia)
 • case study
 • prezentacje
 • dyskusja
 • praca indywidualna z trenerem
 • pokaz / wykład