Cele szkolenia:

Nabycie i utrwalenie wiedzy, oraz umiejętności motywowania podległych pracowników do osiągania indywidualnych i grupowych celów biznesowych.

Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia, utrwalenia i  nabycia umiejętności w następujących obszarach komunikacji zarządczej:

 • Wyznaczanie i egzekwowanie celów u pracowników
 • Skuteczne motywowanie do realizacji stawianych celów
 • Dostosowanie stylu zarządzania do typu pracownika
 • Budowanie efektywnego autorytetu lidera
 • Skuteczne, pozafinansowe motywowanie i nagradzanie pracowników
 • Radzenie sobie z trudnymi pracownikami
 • Poprawienie komunikacji interpersonalnej w zespole
 • Skuteczne kontrolowanie i jednoczesne nie demotywowanie
 • Stosowanie perswazji psychologicznej
 • Efektywne komunikowanie się z pracownikami


Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia, utrwalenia i  nabycia wiedzy w następujących obszarach:

 • Świadomości własnej roli w organizacji
 • Postawy jakiej oczekuje się od Lidera
 • Własnych mocnych stron oraz obszarów do poprawy jako Lidera
 • Czynników stanowiących o skuteczności Lidera i jego zespołu
 • Rodzajów autorytetu i informacji o autorytecie intuicyjnie wykorzystywanym przez siebie
 • Własnych obszarów motywacji
 • Niefinansowych czynnikach motywacji i metodach stosowania ich we własnym zespole
 • Stylach zarządzania i informacji o właściwościach własnego, intuicyjnego stylu

Szkolenie polecamy dla:

Dla nowych Liderów, czyli obecnych i przyszłych Dyrektorów, Kierowników i Menedżerów, których zadaniem będzie motywowanie zespołu do osiągania określonych celów biznesowych.
 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z motywowania zespołu do realizacji stawianych celów biznesowych w czasie w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. ŚWIADOMY SWOJEJ ROLI W ORGANIZACJI  I STYLU MOTYWOWANIA LIDER

 1. Wymagania rynku i korzyści
 • Oczekiwania pracodawcy i ich powody
 • Oczekiwania pracowników
 • Korzyści dla Liderów ze sprostania oczekiwaniom
 1. Postawa Lidera podczas przekazywania w ,,dół’’ informacji, poleceń pochodzących od jego przełożonych
 • Postawa Lidera jako reprezentanta ,,góry’’
 • Zasada identyfikowania się z celem
 1. Podstawowe zadania Lidera – motywowanie pracowników
 • Co mnie motywuje – test autoanalizy
 • Oznaki motywacji i demotywacji
 • Praktyczne pomysły na motywowanie pozafinansowe

 

MODUŁ II. NARZĘDZIA ZARZĄDCZE WPŁYWAJĄCE NA REALIZACJĘ CELÓW PRZEZ PODWŁADNYCH

 1. Podstawowe zadania Lidera - budowanie autorytetu lidera grupy?
 • Idealny szef - portret
 • Rodzaje autorytetu w oczach pracowników i jego efektywność
 • Metody budowania i wzmacniania najefektywniejszych form autorytetu
 1. Podstawowe zadania Lidera – dopasowanie stylu zarządzania do dojrzałości pracownika
 • Mój styl zarządzania – kwestionariusz autoanalizy
 • Style zarządzania i dojrzałość pracowników
 • Dopasowanie stylu zarządzania do typu pracownika i sytuacji
 1. Podstawowe zadania Lidera – stawianie celów i zadań pracownikom
 • Budowanie wizji dla własnego zespołu
 • Cele / Marzenia - Wykorzystanie reguły SMART
 • Cele ilościowe i jakościowe
 1. Podstawowe zadania Lidera – monitorowanie i ocena
 • Kontrola prewencyjna, bieżąca i po fakcie
 • Standardy pracy , jako podstawa do oceny
 • Jak przeprowadzać oceny?
 1. Podstawowe zadania Lidera - udzielanie  informacji zwrotnej
 • Przygotowanie się do rozmowy
 • Zmotywowanie pracownika do rozmowy
 • Zasady udzielania motywującej informacji zwrotnej
 1. Podstawowe zadania Lidera – przekonywanie
 • Mechanizmy perswazji psychologicznej w zarządzaniu
 • Techniki oparte o indywidualną specyfikę pracownika
 • Perswazja oparta o osobowość rozmówcy i jego stosunek do nas
 1. Podstawowe zadania Lidera – coaching narzędziowy pracowników
 • Kryteria wyboru celu coachingu
 • Zasady pracy z pracownikiem
 • Wyznaczanie celów po coachingu
 1. Podstawowe zadania Lidera  - expose przed pracownikami
 • Efektywna komunikacja niewerbalna
 • Struktura efektywnego wystąpienia przed pracownikami
 • Treść expose


MODUŁ III. IMPLEMENTACJA SZKOLENIA W CODZIENNEJ PRACY

 1. Podsumowanie szkolenia – przyszłe działania
 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
 • Opracowanie indywidualnego planu wzmocnienia efektywności działań zarządczych
 • Prezentacja indywidualnych planów wdrożeniowych

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
Zajęcia odbywają się w formie warsztatu opartego na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez:

 • Pracę w zespołach
 • Gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne - oparte na rzeczywistych przykładach
 • Testy rozwojowo - szkoleniowe
 • Wnioski, podsumowania i dyskusje na forum grupy
 • Dzielenie się najlepszymi praktykami i sprawdzonymi technikami