Zagadnienia innowacyjności stanowią podstawowy mechanizm realizacyjny zadań określonych w „Strategii Lizbońskiej", zmierzającej do poprawy konkurencyjności gospodarki i poprawy jakości życia społecznego Wspólnoty Europejskiej. W połączeniu z zasadą partnerstwa oraz mainstreming, wyznaczają zakres tzw. innowacji społecznych.
Znajduje to swój, bardziej ukierunkowany wyraz w priorytetach i działaniach zawartych w PO „Kapitał Ludzki”. Warunkiem skutecznego zrealizowania zawartych w nim zadań jest poznanie praktycznych metod projektowania konkursów, oceny rankingowej, wdrażania i ewaluacji projektów innowacyjnych.

 • Jakie są źródła prawne i programowe projektów i działań innowacyjnych?
 • Czy innowacje można skutecznie planować i zarządzać „portfelem” projektów na poziomie Instytucji Pośredniczącej i beneficjenta?
 • Jak w obszarach tematycznych przypisanych do poszczególnych priorytetów, sporządzić listę konkretnych projektów?
 • Według jakich kryteriów sporządzić ranking projektów?
 • Jak wyspecyfikować innowacyjne cechy projektu?
 • Jakiego zestawu metod i narzędzi należy używać do projektowania konkursów, przypisania do określonych priorytetów, specyfikacji wymagań i oceny projektu?
 • Jak wykorzystać doświadczenia, zrealizowanych krajach unijnych projektów innowacyjnych?
 • Jak zarządzać projektami innowacyjnymi przez Instytucję pośredniczącą a jak powinien to robić beneficjent?
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają w zakresie tych pytań konkretne odpowiedzi, wsparte analizą przypadków i odnoszące się w sposób praktyczny do wytycznych MRR z maja 2007.r oraz tzw dobrej praktyki projektowej

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji innowacyjnych cech projektów i oceny ich korelacji
z wymogami POKL. Opanowanie zasad przygotowania konkursów na projekty innowacyjne i ponadnarodowe
z uwzględnieniem trybu i metodyki ich rankingowania oraz monitorowania i końcowego rozliczenia.
Poznanie poprzez analizę przypadków - rozwiązań proceduralnych i merytorycznych w zakresie przygotowania konkursów. Przećwiczenie na przykładach wskazanych Priorytetów i działań modelowych ogłoszeń konkursowych
i modelowych regulaminów oceny aplikacji konkursowych.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Dzień pierwszy
  • Wprowadzenie
  • Definicje innowacji
  • Podstawowe źródła prawa dotyczące innowacji i ich implementacja w PO Kapitał Ludzki
  • Rodzaje innowacji i ich konstrukcja formalna w standardach prawa unijnego i krajowego oraz w praktyce projektowej
  • Dokumenty programowe dotyczące polityki i zadań w zakresie innowacji
  • Otoczenie instytucjonalne wspierające projekty innowacyjne
  • Rozwiązania europejskie i polska specyfika
  • Regionalne uwarunkowania przygotowania konkursów
  • Przegląd priorytetów w zakresie możliwości przygotowania konkursów na projekty innowacyjne i ponadnarodowe
  • Praktyczne znaczenie definicji innowacji społecznej na tle doświadczeń - Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
  • Zasada innowacyjności w POKL.- wnioski praktyczne
  • Zasada partnerstwa w POKL. – istota relacji partnerskich w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych – wnioski praktyczne dla IP i IPII
  • Zasady współpracy ponadnarodowej – regulacje prawne i proceduralne ( centralne i regionalne )
  • Testy psychologiczne ( manipulacja i zasoby potencjału osobistego )
  • Wytyczne MRR w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  • Analiza Priorytetów: w zakresie innowacyjnych i partnerskich wymogów projektowych

  ( Uwaga wyboru priorytetów do analizy, dokonuje beneficjent szkolenia na minimum10 dni przed szkoleniem )
   
 2. Dzień drugi
  • Podstawowe metodyki budowy projektów - przegląd standardów (ZCP, PRINCE 2 itp. )
   i możliwości ich wykorzystania dla potrzeb POKL - wskazówki dla przygotowujących konkursy
  • Wybór projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej - tabela rankingowa - wskazania praktyczne
  • Zasady procedury opracowania listy konkretnych projektów
  • Stosowanie kryteriów rankingu projektów w praktyce ( KIW i Grupa robocza )
  • Metodyka specyfikowania innowacyjnych cech projektu
  • Wymiana dobrych praktyk oraz mainstreaming
  • Schemat projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w kontekście zadań priorytetów: I, II i V
  • Test - sprawdzający
  • Przesłanki i metodyka tworzenia innowacyjnych projektów systemowych
  • Ryzyko systemowych projektów innowacyjnych - metodyki zarządzania ryzykiem
  • Przykłady projektów systemowych w wybranych krajach unijnych
  • Propozycje rozwiązań i trybu wdrożenia projektów systemowych
  • Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.
W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.