• Kto w praktyce będzie podejmował decyzję?
 • Kto lub co może mieć na nią wpływ?
 • Jak wyglądają argumenty obydwu stron?
 • Kto i z jakich pozycji będzie prowadził lobbing? Kim są nasi sprzymierzeńcy i ewentualni przeciwnicy?
 • Czy sprawą mogą zainteresować się media?i co należy w związku z tym zrobić?
 • Czy propozycja, której jesteśmy przeciwni będzie kosztowna? Jeśli tak, to jak należy zebrać jak najwięcej argumentów w tej sprawie?
 • Jak przygotować kampanię lobbingową i jak ją skutecznie przeprowadzić?AI wiele innych, od których, zależeć będzie sukces projektu

Zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy dotyczącej:

 • Standardów prawnych Lobbingu w Polsce i Unii Europejskiej
 • Metodologii działań lobingowych i technik rzecznictwa interesów podmiotów biorących udział w relacjach lobbingowych
 • Zapoznanie z metodologią „Due Diligence” i jej zastosowaniem do opracowania Strategii i planów działań lobbingowych w odniesieniu do konkretnych oczekiwań dewelopera, związanych z pozyskiwaniem terenów, kapitału, zawierania umów konsorcjalnych, tym umów Partnerstwa Publiczno – Prywatnego
 • Poznanie praktycznych wskazówek określających reguły postępowania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych w procesach lobbingowych
 • Eliminowania lub ograniczenia niekorzystnych skutków błędów własnych i partnerów (w układzie lobbingujący - lobbingowany i vice-versa)
 • Opanowania zasad przygotowania planu postępowania lobbingowego,Poznanie i przećwiczenie formuł sprawozdań i ocen z postępowań lobbingowych

Szkolenie pozwoli odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań:

 • Na czym polega istota lobbingu ?
 • Jakie są możliwe do wykorzystania praktyczne modele i techniki lobbingu w Polsce
 • Na czym opierają się i jak funkcjonują regulacje prawne działań lobbingowych w Polsce i w U.E.?
 • Jakie są pułapki i zagrożenia w działaniach lobbingowych w odniesieniu do projektów deweloperskich?
 • Które zagadnienia w relacjach: administracja - biznes są najbardziej tzw.”delikatną materią”?
 • Jak praktycznie przygotować się i być wymagającym partnerem w kontaktach lobbingowych

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Pojęcie - definicja lobbingu
  • historia
  • stan obecny
 2. Konstrukcja prawna działalności lobbingowej w przepisach polskich i Europejskich
  • Polsce
  • Europie
  • Europie
  • USA
 3. Standardy w:
 4. Lobbing w systemie prawa polskiego
  • zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia i stosowania prawa
  • zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej
  • formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej
  • zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową
 5. Zarobkowa działalność lobbingowa a działania firm deweloperskich

 6. Działalność na rzecz osoby trzeciej - zlecać, czy działać osobiście?

 7. Rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

 8. Typowe metody lobbingu - bezpośredni i pośredni

 9. Strategie lobbingowe w projektach deweloperskich - metodologia ”Due Diligence”
  • metodyka precyzyjnego określenia problemu do rozwiązania
  • identyfikacja decydentów i ich: „portrety psychologiczne”
  • szczegółowe określenie preferencji decydentów i grup lokalnych mających wpływ na decydentów
  • szczegółowa analiza procedur decyzyjnych i tzw. miejscowych praktyk w tym zakresie
  • zdefiniowanie naszych priorytetów i celu końcowego - alternatywy
 10. Procedury lobbingowe - czyli jak elastycznie stosować metodologię ”Due Diligence”

 11. Wybrane szczegółowe techniki lobbingu w odniesieniu do decydentów

 12. Monitoring procesów lobbingowych - ocena ryzyka

 13. Bezpieczeństwo działań lobbingowych - czyli jak nie naruszać przepisów KK

 14. Ewaluacja i Audyt wyników lobbingu

 15. Pułapki prawne i zagrożenia etyczne lobbingu

 16. Scenariusze przykładowych działań lobbingowych - warsztaty praktyczne

 17. Podsumowanie szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

 • Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędne kompendium wiedzy, pozwalającej na skuteczne prowadzenie procesów lobbingowych, ocenę zagrożeń i umiejętność ich eliminacji
 • Poznają metodologię „Due Diligence” i jej zastosowanie w działaniach lobbingowych
 • Uzyskają wiedzę na temat najczęściej popełnianych błędów w kontaktach z decydentami i lokalnymi grupami „nacisku”
 • Podczas warsztatów, poznają gotowe scenariusze działań lobbingowch, w odniesieniu do konkretnych sytuacji związanych z projektami deweloperskimi
 • Zapoznają się z polskimi i europejskimi standardami procedur lobbingowych oraz zdobędą umiejętność prawidłowego działania w procesach lobbingowych, ich ocenie i monitorowaniu, a także przygotowaniu sprawozdań ewaluacyjnych