Przedstawienie trybu licytacji elektronicznej z wszystkimi jej wadami i zaletami.


A może warto przeprowadzić postępowanie w tym trybie  ?

A może warto  wziąć w nim udział ?
 

Ułatwimy podjęcie tej decyzję zarówno Wykonawcom jak i Zamawiającym – bardzo szczegółowo przeprowadzając ich przez tę proceduręzapraszamy, warto.
 

Uwaga !

Urząd Zamówień Publicznych opublikował  komunikat m.in. w  sprawie możliwych  dla użytkowników ustawy konsekwencji zaistniałego opóźnienia we wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE  do porządku krajowego.  Skutkiem  bowiem takiego  stanu rzeczy jest to, iż uwzględniając zasadę bezpośredniej skuteczności dyrektyw - w odniesieniu do  postępowań o tzw. progu unijnym - wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r. – niektóre przepisy nowej dyrektywy klasycznej i sektorowej stosuje się bezpośrednio.

W związku z tym, informujemy, iż programy naszych szkoleń będą na bieżąco aktualizowane. Ponadto,  co najistotniejsze ich realizacja będzie zawsze uwzględniać aktualny stan prawny lub odpowiednio zapowiedź zmian - tak żeby odpowiednio przygotować uczestników do zmian w Prawie zamówień publicznych a także pomóc im w realizacji zamówień teraz w kontekście tej skomplikowanej sytuacji prawnej, gdzie część przepisów nowych dyrektyw obowiązuje bezpośrednio.

Uczestnicy szkolenia:

 • dowiedzą się: jakie zalety i wady ma tryb licytacji elektronicznej,
 • dowiedzą się: jak prawidłowo realizować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej,  
 • dowiedzą się: jak pokonywać trudności w przeprowadzeniu licytacji elektronicznej,
 • Zamawiający doskonalą praktyczne umiejętności potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia licytacji elektronicznej, co przyczyni się do zminimalizowania błędów przy realizacji postępowania w tym trybie,
 • Wykonawcy zostaną zaopatrzeni w praktyczne wskazówki jak uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej,
 • wszyscy otrzymają ciekawe i bardzo przydatne materiały szkoleniowe.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

TRYB LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 1. Zarys historyczny.
 2. Procedura udzielenia licytacji elektronicznej.
  • tryb zamówienia – licytacja elektroniczna,
  • przedmiot zamówienia – czego dotyczyć będzie to zamówienie (SIWZ),
  • wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców sposób postępowania w trakcie licytacji liczbę etapów licytacji i czas ich trwania
  • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji,
  • termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji,
  • warunki udziału w postępowaniu i ocenę ich spełnienia,
  • termin związania ofertą najkorzystniejszą,
  • termin wykonania zamówienia,
  • wysokość i termin wniesienia wadium,
  • zabezpieczenie należnego wykonania umowy,
  • istotne postanowienia umowy.
 3. Platforma licytacji elektronicznych.


UWARUNKOWANIA STOSOWANIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

 1. Zalety licytacji elektronicznej.
 2. Wady licytacji elektronicznej.
 3. Trudności w stosowaniu trybu.

 

ROZWIĄZANIA POLSKIE NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW

 1. Rozwiązania elektroniczne w Stanach Zjednoczonych.
 2. Przetargi elektroniczne w wybranych krajach Unii Europejskiej.
 3. Przetargi elektroniczne w Polsce.
 4. Udział przetargów elektronicznych w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

 

UWAGA!

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy wyczerpujące temat, ciekawe i bardzo przydatne materiały szkoleniowe!

 • prezentacja
 • wykład
 • analiza przypadku