Osobą zobowiązaną do podjęcia działań mających na celu wdrożenie zarządzania ryzykiem w jednostce jest jej kierownik (art. 69 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy). Reasumując, wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych jest obowiązkiem kierownika tej jednostki, który wynika z przepisów art. 68 ust 1 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 7 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. System zarządzania ryzykiem, będąc początkowo celem kontroli zarządczej, po wdrożeniu staje „sercem” kontroli zarządczej wyznacza bowiem obszary gdzie występuje potrzeba reakcji w celu skutecznej, efektywnej, zgodnej z przepisami i terminowej realizacji zadań jednostki. Reakcje będące efektem zarządzania ryzykiem eliminują lub minimalizują ryzyka utrudniające lub uniemożliwiające osiągnięcie założonych celów jednostki, tym samym decydują o kształcie kontroli zarządczej.


Zarządzanie ryzykiem nie jest zamkniętym zbiorem procedur, które można w tej samej wersji zastosować równolegle w wielu jednostkach sektora finansów publicznych. System zarządzania ryzykiem (ramy formalne zarządzania ryzykiem) powinien być budowany w oparciu o realny plan działalności opracowany wg metody SMART z uwzględnieniem wielu czynników decydujących o indywidualnym modelu dostosowanym do potrzeb konkretnej jednostki. Samo zarządzanie ryzykiem to oparty o system zarządzania ryzykiem zbiór działań obejmujący identyfikację i analizę ryzyk oraz odpowiednią reakcję na wyselekcjonowane ryzyka.


Celem szkolenia jest wsparcie kierownika jednostki sektora finansów publicznych oraz pracowników tej jednostki w znalezieniu odpowiedzi jak zbudować ramy formalno-organizacyjne zarządzania ryzykiem w jednostce, a następnie jak nim skutecznie zarządzać, z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych i wytycznych Ministra Finansów. Informacje przekazane podczas szkolenie powinny pozwolić na zrozumienie idei zarządzania ryzykiem, co ułatwi stworzenie sprawnego systemu zarządzania ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych skrojonego „na miarę” potrzeb tej jednostki.

 

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Pojęcie kontroli zarządczej
 2. Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
 3. Koordynacja zadań kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
 4. Powierzenie uprawnień i obowiązków w kontroli zarządczej
 5. Rola kierownika jednostki w kontroli zarządczej
 6. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
 7. Procedury kontroli zarządczej
 8. Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej:
  • struktura zarządzania ryzykiem,
  • wdrożenie zarządzania ryzykiem,
  • identyfikacja, analiza, ocena i hierarchizacja ryzyka,
  • postępowanie wobec ryzyka,
  • polityka zarządzania ryzykiem.
 9. Samoocena kontroli zarządczej:
  • obowiązek wynikający ze Standardów kontroli zarządczej,
  • sporządzanie kwestionariuszy samooceny,
  • proces przeprowadzania samooceny.
 10. Kontrola zarządcza a audyt
 11. Kontrola inspekcyjna a kontrola zarządcza
 12. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
 13. Kontrola zarządcza a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 14. Warsztaty w zakresie tworzenia procedur kontroli zarządczej, ustanawiania celów i mierników realizacji celów, zarządzania ryzykiem oraz przygotowania kwestionariuszy samooceny