Korzyści na poziomie wiedzy i umiejętności:

 • Zdobycie umiejętności, wglądu i analizy własnych zachowań w komunikacji interpersonalnej
 • Rozwinięcie umiejętności delegowania zadań w zespole
 • Poznanie preferencji komunikacyjnych różnych pokoleń pracowników
 • Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych menedżerów i pokazanie roli komunikacji w budowaniu zaangażowania pracowników
 • Poznanie różnych technik i narzędzi komunikacji z pracownikami, których zastosowanie wzmacnia przekaz, angażuje zespół i buduje profesjonalny wizerunek lidera
 • Poznanie metod formułowania próśb i poleceń, a także wyrażania potrzeb i oczekiwań w tzw. miękkiej komunikacji
 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z efektywnej komunikacji liderskiej w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. KOMPETENCJE LIDERA XXI. WIEKU

 1. Źródła autorytetu współczesnego lidera: wiedza, umiejętności, doświadczenie, kompetencje społeczne (jak budować autorytet lidera poprzez odpowiednią komunikację)
 2. 3 podstawowe kompetencje miękkie lidera, które pomogą mu zbudować i utrzymać autorytet naturalny: samoocena, samokontrola (zachowania asertywne), dbanie o relacje poprzez wykorzystanie 3 nici relacji: kieszeni, serca i umysłu
 3. Zaangażowanie lidera a efektywność zespołu, którym zarządza-  (pokaż mi swojego, a powiem Ci jak pracuje Twój zespół)
 4. Style komunikacji lidera - indywidualna analiza Twojego stylu zarządzania i komunikowania się z pracownikami – kwestionariusz
 5. Zarządzanie, motywowanie i komunikowanie się z pracownikami w zależności od ich kompetencji i poziomu zaangażowania w oparciu o model przywództwa sytuacyjnego Herseya – Blancharda


MODUŁ II. NARZĘDZIA KOMUNIKACJI MENEDŻERSKIEJ

 1. Sztuka dogadywania się i przekazywania informacji w zespole
 • bariery komunikowania się z pracownikami
 • anatomia wypowiedzi – „staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym”
 • mówienie – prawidłowe odczytywanie „kodów” w przekazywaniu informacji na drodze lider - pracownik (precyzyjne przekazywanie informacji)
 • odróżnianie faktów od interpretacji w rozmowie – skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować – nauka słuchania ze zrozumieniem
 • znaczenie słuchania – zasady rządzące aktywnym słuchaniem
 • rola pytań w komunikacji z pracownikiem – pytam, aby się dowiedzieć – pytam, aby zrozumieć (technika zadawania DOBRYCH pytań podczas rozmów z pracownikami – rozmowy dyscyplinujące, rozmowy rozwojowe, rozmowy dot. realizacji zadań
 • asertywny lider – jak stawiać granice, jak odmawiać podwładnym, jak się komunikować bez konfliktów, jak nie dać się zmanipulować 
 • emocje podczas trudnych rozmów z pracownikami (emocje lidera/ emocje pracownika) – jak sobie z nimi radzić, jak nad nimi panować
 1. Udzielanie wartościowej  zwrotnej
 • najważniejsze zasady udzielania wartościowej informacji zwrotnej zarówno negatywnej jak i pozytywnej
 • modele udzielania informacji zwrotnej, w tym technika FUKO i 5R
 • proces korygowania, czyli interweniowania w sytuacjach braku realizacji zadania/ celu lub popełnionego błędu
 1. Ustalanie i komunikowanie zasad współpracy w zespole
 • jak prezentować wizję i oczekiwania wobec zespołu, żeby wzmacniać autorytet
 • OZO – czyli omawianie i komunikowanie zasad współpracy zespołowej przez lidera (tworzenie Katalogu Współpracy i Komunikacji Wewnętrznej w zespole)
 • reagowanie w sytuacji łamania zasad
 1. Delegowanie zadań/ poleceń
 • czy łatwiej wykonać dane zadania samemu – czyli jak uniknąć syndromu „Strażaka Sama” czy „Zosi Samosi”
 • delegowanie zadań i uprawnień jako metoda usamodzielniania pracowników
 • w jaki sposób skutecznie delegować zadania
 • co to jest cel?
 • wyznaczanie celów w taki sposób, aby pracownik wiedział, co ma robić, a Ty żebyś umiał te zadania odpowiednio kontrolować i dbać o ich realizację z wykorzystaniem zasady SMART
 • jak wykorzystać indywidualne „talenty” pracowników w procesie delegowania zadań
 1. Rola indywidualnej motywacji niematerialnej pracowników 
 • czym jest motywacja
 • czynniki motywujące pracowników do działania i wpływające na satysfakcję z pracy
 • czynniki demotywujące pracowników do działania – najczęstsze przyczyny niezadowolenia pracowników
 • motywowanie jako budowania i podtrzymywania właściwych relacji z pracownikami
 • modele motywacji

- hierarchia potrzeb wg A. Maslowa a motywowanie pracowników - rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących pracownika do pracy


MODUŁ III. PODSUMOWANIE SZKOLENIA – PLAN DZIAŁAŃ

 1. Wnioski na poziomie zespołowym i indywidualnym
 2. Indywidualny plan działań – jaką wiedzę, umiejętności zastosuję w swojej pracy po szkoleniu


 

Metody szkolenia:

•    zasada 70/30 (zajęcia praktyczne / zajęcia teoretyczne)
•    gry  symulacyjne
•    analiza przypadku
•    wykład z prezentacją multimedialną
•    rozmowa moderowana/ dyskusja
•    warsztaty w grupach
•    ankiety/ kwestionariusze
•    metoda 4 x Jak- Jak to robisz? Jak chciałbyś to robić? Jak możesz to robić? Jak to robisz?
•    bezpośrednie rozmowy z prowadzącym i/ lub uczestnikiem