Celem pierwszego dnia warsztatów jest zbudowanie przez członków zespołu pożądanych przez nich kluczowych zasad komunikacji i współpracy pomiędzy nimi. Warsztat polega na wspólnym zdefiniowaniu kluczowych wartości zespołowych, które wg uczestników są najważniejsze
w codziennej pracy oraz na zbudowaniu bardzo przejrzystego kodeksu zachowań regulującego tę współpracę i komunikację.
Drugiego dnia program warsztatów podzielony jest tematycznie na moduły – każdy z nich odpowiada jednemu z kluczowych elementów funkcjonowania skutecznych zespołów.
Realizacja poniższych modułów odbywa się przy wykorzystaniu licznych ćwiczeń i zadań, testu, przykładów z życia zawodowego trenera. Dominującą formą komunikacji podczas warsztatów jest dyskusja.

Szkolenie polecamy dla:
Warsztaty dedykowane są zespołom, w tym także zespołom rozproszonym, w których sukces osiągany jest przede wszystkim dzięki jakości pracy zespołowej.

Cel szkolenia:
Zbudowanie silnego i efektywnego w działaniach zespołu dzięki zbudowaniu przez zespół kluczowych zasad współpracy, relacji i komunikacji w zespole dzięki:
1. Zdefiniowaniu kluczowych wartości sprzyjających pracy zespołowej
2. Zdefiniowaniu precyzyjnie określonych zachowań odpowiadających wybranym wartościom, 
z podziałem na zachowania zgodne z oczekiwaniami, zachowania poniżej oczekiwań i zachowania powyżej oczekiwań
3. Zrozumienia wartości różnorodności zespołu i umiejętności korzystania z niej
4. Polepszenia umiejętności kreowania rozwiązań wzmacniających funkcjonowanie grupy
5. Umiejętności patrzenia na cele z perspektywy całego zespołu a nie indywidualnej
Korzyści dla uczestników: Uczestnicy warsztatów zdobędą kompleksową wiedzę i znacznie poszerzą świadomość niezbędną do budowania efektywnych zespołów.
1. Uczestnicy wypracują dzięki przyjętej metodologii (warsztaty, dyskusje) najważniejsze dla nich wartości i zasady postępowania
2. Uczestnicy uświadomią sobie jakie wartości są kluczowe dla wszystkich członków zespołu
i w jak dużym stopniu ich przestrzeganie przełoży się na jakość pracy i efektywność zespołu
3. Uczestnik zrozumie, że przestrzeganie wspólnie stworzonego kodeksu zachowań usprawni jakość współpracy i znacznie poprawi wzajemnej relacje pomiędzy członkami zespołu.
4. Uczestnik nauczy się jak skutecznie komunikować się z pozostałymi członkami zespołu
5. Uczestnik uświadomi sobie potencjał jaki niesie dla niego właściwego funkcjonowanie zespołu, zarówno w kontekście grupowym jak i indywidualnym
6. Uczestnik zrozumie jak ważna jest dobrze poukładana wzajemna współpraca i będzie potrafił tworzyć w zespole sprzyjający ku temu klimat
7. Uczestnik doświadczy jak bardzo przedkładanie celów indywidualnych nad zespołowe, przeszkadza lub uniemożliwia realizację celów


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Dzień 1:
Moduł 1 - Wprowadzenie
Moduł I1 – Wartości w organizacjach – rola, znaczenie i korzyści
Moduł II1 – Wartości w organizacjach – case study
Moduł 1V – Wartości zespołu – warsztaty
Moduł V – Kodeks Zachowań zespołu - warsztaty
Dzień 2:
Moduł 1 - Wprowadzenie
Moduł II – Relacje
Moduł III – Różnorodność
Moduł IV – Współpraca
Moduł V – Komunikacja
Moduł VI – Kreatywność
Moduł VII – Zespół
Moduł VIII - Podsumowanie

Szkolenie oparte jest o autorski projekt prowadzenia warsztatów, które cechują się dużą intensywnością i interaktywnym charakterem Zajęcia realizowane są zgodnie z zasadą 80% czasu dla ćwiczeń i doświadczeń, 20% czasu dla teorii.
Podczas warsztatów dominują:
* dyskusje i burze mózgów wywoływane licznymi przykładami, w tym wieloma studiami przypadków
  z doświadczenia zawodowego trenera prowadzącego warsztaty
* ćwiczenia i symulacje doskonalące umiejętności współpracowania z ludźmi