• Poznanie umów cywilnoprawnych nazwanych i nienazwanych w ujęciu praktycznym poprzez analizę kazusów i przykładowych wzorców umownych
 • Uzyskanie wiedzy zgodnej z obowiązującym stanem prawnym a także poznanie zmian w ustawie kodeks cywilny.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Swoboda umów gospodarczych
 2. Zawarcie umowy gospodarczej
 3. Wzorce umowne
 4. Umowa o roboty budowlane
  • Podstawy prawne
  • Kwalifikacja prawna umowy
   • Charakter umowy
   • Strony umowy
    • Inwestor
    • Wykonawca
    • Podwykonawca
    • Wielkie organizacje budowlane
    • Deweloper
  • Zawarcie umowy
  • Treść umowy i sytuacja prawna stron
   • Obowiązki inwestora
   • Obowiązki wykonawcy
   • Zaplata wynagrodzenia
  • Zakończenie umowy
  • Odpowiedzialność stron
  • Przedawnienie roszczeń
  • Gwarancja zapłaty za roboty budowlane
  • Ćwiczenia praktyczne z przygotowywania umowy
  • Rozwiązywanie kazusów
 5. Umowa leasingu
  • Elementy przedmiotowe umowy leasingu
  • Wykonanie umowy leasingu
  • Opcja leasingowa
 6. Umowa agencyjna
  • Podstawa prawna
  • Zawarcie umowy
  • Wykonywanie zobowiązania
   • Umocowanie agenta
   • Obowiązek lojalności
   • Obowiązek współdziałania przy wykonywaniu umowy agencji
   • Prowizja agenta
  • Wygaśnięcie stosunku prawnego agencji.
 7. Umowa dealerska
 8. Umowa spedycji
  • Usługi spedycyjne
  • Obowiązki stron umowy
  • Odpowiedzialność kontraktowa spedytora
  • Zabezpieczenie i przedawnienie roszczeń.
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Analiza kazusów
 9. Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów
  • Zastosowanie konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
  • Umowa sprzedaży towarów
  • Zawarcie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów
  • Treść stosunku zobowiązaniowego
  • Naruszenie zobowiązania
  • Zakres odpowiedzialności
 10. Zabezpieczenia umów gospodarczych
  • Weksel in blanco
  • Poręczenie wekslowe
  • Poręczenie cywilne
  • Przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • Zastaw
  • Zastaw rejestrowy
  • Hipoteka – zmiany od 20.02.2011 r.
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Rozwiązywanie kazusów.
 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study