Ludzie mogą zapomnieć, co powiedziałeś, mogą zapomnieć, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną tego, jak się dzięki Tobie poczuli. 

Maya Angelou

Temat Trudnego Klienta zazwyczaj rozumiany jest jako umiejętność radzenia sobie z relacją z Klientem w trudnej, emocjonalnej sytuacji. Warto jednak zastanowić się nad tym, co takiego sprawia, że Klient staje się “trudny”, emocjonalny, wymagający, nieufny, ostrożny. Taka trafna i dobra diagnoza pozwoli naszej relacji z nim nadać profilaktyczny charakter, dzięki czemu nie będziemy generować problemów, a sama relacja, nawet jeśli wymagająca - okaże się efektywną i owocną.

Szkolenie z przeciwdziałania tworzeniu trudnych relacji z klientem. Korzyści

Oferowane szkolenie z obsługi trudnego klienta jest próbą praktycznego rozwiązania problemu radzenia sobie wymagającymi rozmowami przed którymi wiele osób staje codziennie. Każda relacja, każdy kontakt z drugim człowiekiem, bez względu na jego naturę i charakter, niesie ze sobą prawdopodobieństwo emocjonalnego lub merytorycznego niepowodzenia, puentowanego stwierdzeniem > ten człowiek, ten Klient jest trudny! Jak sobie radzić z taką sytuacją, ale przede wszystkim - jak jej przeciwdziałać? W jaki sposób nasze kontakty z Klientami realizować i finalizować, aby to, co one przynoszą nie paraliżowało naszych działań, nie doprowadzało do relacyjnej, a więc i biznesowej porażki? Właśnie tego nauczymy się na zajęciach z pracy z trudnym klientem, na które zapraszam.

Szkolenie z budowania dobrych relacji z trudnym klientem zrealizowane zostanie w formule intensywnego warsztatu kompetencyjnego, dzięki czemu poprzez maks. liczbę angażujących ćwiczeń, analiz i case study skutecznie nauczy jego uczestników trwałych postaw i zachowań, które służyć będą celom szkolenia - przeciwdziałaniu tworzenia trudnych sytuacji i radzenia sobie z relacjami, które niosą emocjonalne wyzwania.

Co istotne - w trakcie zajęć, uczestnicy otrzymają wiele praktycznych wskazówek, rad, a przede wszystkim sprawdzonych i skutecznych narzędzi, pomocnych w efektywnym realizowaniu ustalonych celów i zadań. Spotkaniu przyświecała będzie fundamentalna zasada > minimum nudnej teorii – maksimum przydatnej praktyki!

Duże znaczenie ma to, iż dzięki warsztatowej formule stanie się ono wartościowe, zarówno dla osób rozpoczynających swoją zawodową przygodę, jak też i dla osób posiadających już pewne doświadczenie w kreowaniu relacji handlowych z trudnymi klientami. Będzie stymulować oraz kreować ich rozwój, a także dostarczy im treści stanowiące praktyczną bazę dla rozwiązań i wartościowych wniosków, refleksji, podpowiedzi.

Jako trener praktyk, realizuje szkolenia, warsztaty kompetencyjne i konsultacje w metodyce Action Learning, jako najefektywniejszej formule kształcenia.

Czym jest Action Learning?

Action learning – to proces edukacyjny, podczas którego uczestnik analizuje własne zachowania i doświadczenie w celu ich poprawy. Metoda jest szczególnie polecana przy realizowaniu tematów praktycznych, ponieważ umożliwia refleksję i powtórną analizę własnych działań. Ma to na celu lepsze zaplanowanie przyszłych działań i poprawienie ich. W ten sposób efektywność zajęć jest gwarantowana! Action learning wyraźnie różni się od tradycyjnych metod nauczania, które koncentrują się na wiedzy teoretycznej. W przeciwieństwie do nich, skupia się na analizie faktycznie dokonanych działań, z której wyłania się wiedza prowadząca w konsekwencji do poprawy umiejętności i jakości przyszłych zachowań. Action learning silnie wiąże się z dziedzinami takimi jak: psychologia rozwoju człowieka i socjologia nauczania grupowego. Metoda polega na rozwiązywaniu faktycznych problemów w pracy, w tym w pracy zespołowej. Wartością dodaną jest także rozwijanie umiejętności liderów, kreatywności oraz doskonalenia współpracy z innymi osobami. Dzięki temu, że pieczę nad spotkaniem sprawuje wykwalifikowany ekspert – praktyk, potrafi on poprowadzić je tak, aby było jak najbardziej efektywne. Potrafi skierować rozmowę na właściwe tory, zadać odpowiednie pytanie i sprawiać, że uczestnicy będą brali w niej aktywny udział. W efekcie tego, że grupa uczestników zajęć pracuje na prawdziwych problemach, a nie na teoretycznych zagadnieniach, rozwiązania można od razu wcielić w życie. Uczestnicy tym samym zyskują nie tylko kompetencje, lecz także doświadczenie.

Ma swoją wartość także i to, że w ramach spotkania uczestnicy dostaną możliwość zrealizowania indywidualnych konsultacji z prowadzącym zajęcia ekspertem – dzięki czemu będą mogli rozwiązać swoje problemy, uzyskać wartościowe rady, wskazówki. Otrzymają inspiracje i wsparcie służące faktycznemu rozwojowi kompetencyjnemu w interesującym nas temacie.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Szkolenie doskonalące umiejętności budowania relacji z trudnym klientem - program

Szkolenie z profesjonalnej obsługi trudnego klienta zbudowane jest z trzech części, podzielonych na poszczególne moduły.

Wykład - pierwsza część szkolenia z budowania relacji handlowych z trudnym klientem

Szkolenie z pracy z trudnym klientem rozpocznie wykład wprowadzający w jego zagadnienia:

Trudny Klient - kim jest i czy w ogóle jest?

Kreatywnie prowadzony wykład ma na celu zainteresować uczestników szkolenie z budowania relacji z trudnym klientem do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu. Jego zadaniem jest również określenie tematyki warsztatu oraz przedstawienie celów na dalszą część szkolenia. Ten etap szkolenia zakończy się grą z elementami integracji. 

> Co tworzy trudnego Klienta?

Gra, której zadaniem będzie sprawdzenie jak uczestnicy szkolenia, mogą w swoich działaniach z klientem trudnym, wykorzystać przedstawione w trakcie wykładu informacje.

Zabawa sprawdzająca uważne słuchanie wykładu przez uczestników zakończy pierwszy etap warsztatów. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez grę stanowi także element aktywujący zaangażowanie, który jest niezbędne dla efektywnego uczestnictwa w szkoleniu z budowania relacji z trudnym klientem. Realizujemy model kształcenia oparty na metodyce Action Learning: powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, zaangażuj mnie a zrozumiem!

Warsztaty - druga część szkolenia z współpracy z trudnym klientem

Druga część szkolenia z radzenia sobie z trudnym klientem ma charakter warsztatowy, obejmujący zbiór najlepszych przykładów pochodzących z zawodowych doświadczeń osób zajmujących się budowaniem relacji biznesowych i rozwojem umiejętności w tym obszarze.

Etap ten podzielony został na mniejsze moduły tematyczne, którym towarzyszyć będą ćwiczenia, rozmowy i symulacje sytuacji.

Poszczególne moduły zakończone zostaną moderowaną dyskusję, która pozwoli “na gorąco” skontrolować stan swojej wiedzy oraz usystematyzować i udoskonalić ją pod okiem eksperta. Ma ona na celu ocenić stan wiedzy i umiejętności, usystematyzować je i rozwinąć. Pozwoli także przekonać się o skuteczności rozwiązań proponowanych w czasie spotkania. 

Baza Dobrych Praktyk - trzecia część szkolenia z przeciwdziałania trudnym relacjom z klientem

Na koniec szkolenia z profesjonalnej obsługi trudnego klienta miejsce będzie miała moderowana dyskusja, w której trakcie opracowana zostanie tzw. Baza Dobrych Praktyk. Pod tą nazwą kryje się katalog sprawdzonych rozwiązań i odpowiedzi przydatnych w kontaktach z trudnymi klientami zdanie i osobiście. Każdy z uczestników otrzyma ten zbiór reguł, który niemal od razu będzie mógł wykorzystać podczas pracy w telemarketingu lub telefonicznej obsłudze klienta

Program szkolenia z profesjonalnej obsługi trudnego klienta  | tematyka modułów

 1. Dlaczego Klient bywa nazywany - trudnym?

 2. Co sprawia, że Klient może okazać się trudnym?

  • jak diagnozować, identyfikować powody tworzenia problemów w komunikacji w realizowanym procesie sprzedaży, obsługi?
  • jak im przeciwdziałać i jak je likwidować zanim zaczną się kłopoty z klientem?
 3. Przebieg procesu komunikacyjnego z klientem

 4. Czas na emisję głosu – pobawmy się w radiowca

 5. Bariery w komunikacji z klientami

  • nasze filtry
  • różnice językowe
  • nastawienie do odbiorcy
  • ton głosu
  • różnice w postrzeganiu
  • słyszenie a nie słuchanie
  • samopoczucie/ nastrój
  • brak czasu
  • stereotypy
  • dopowiedzenia i niedopowiedzenia
 6. Typy trudnego klienta

  • despotyczny
  • egocentryczny
  • negujący leniwy
  • nadużywający przysług
  • drobiazgowy i nadmiernie wymagający
  • chaotyczny
  • agresywny i wulgarny
  • niesamodzielny
 7. Jak słuchać i zbudować relację z klientem?

  • oddzielaj osobę od problemu
  • bądź przygotowany do rozmowy
  • dowiedz się czego tak naprawdę potrzebuje
  • bądź asertywny
  • bądź konkretny
  • udzielaj informacji i feedbacku
  • uśmiechaj się-pamiętaj, że nastrój jest udzielający
 8. Trudny klient – paradoksalnie najlojalniejszym rodzajem klienta

 9. Najtrudniejsze sytuacje w obsłudze klienta – czy można było coś zrobić lepiej?

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych oraz 3 praktyczne – przydatne w codziennej pracy książki (ebooki) tematycznie związane z problematyką szkolenia

 

ARTYKUŁY DOTYCZĄCE TEGO SZKOLENIA

 

Jakie metody stosujemy w trakcie szkolenia ze skutecznej komunikacji z trudnym klientem?

Szkolenie z profesjonalnej obsługi trudnego klienta prowadzone będzie metodami, które angażują uczestników warsztatów. W trakcie spotkania omówione i przedyskutowane zostaną praktyczne aspekty prawidłowej obsługi klienta. Utrwalić uzyskaną wiedzę pomocą ćwiczenia grupowe oraz moderowana dyskusja.