Jedną podstawowych spraw, mających wpływ na uzyskanie takiego efektu, jest wiedza o finansach i ich praktycznym znaczeniu dla bieżącej i długofalowej oceny efektywności pracy zespołu. Zarządzanie zespołem będzie na tyle skuteczne, na ile jego członkowie uzyskają informacje dotyczącą rachunku ekonomicznego swojej działalności i opanują umiejętności wykorzystania tej wiedzy w działaniu. Coraz większe naciski, by jak najdokładniej rozliczać wydatki i rosnąca presja konkurencyjna wpływają na gwałtowny wzrost zainteresowania kontrolingiem finansowym pracy zespołów. Wyzwaniem dla menedżerów, jest umiejętność przekazania wiedzy, która stanowi o konkurencyjności działania zespołu, jako całości a także jego poszczególnych członków. Wdrażanie systematycznie prowadzonej edukacji zespołów w tym zakresie następuje jednak powoli, przede wszystkim ze względu na:

 • brak umiejętności menedżerów w zakresie metodyk i technik przekazywania wiedzy o stanie finansów firmy i wpływu na ten stan efektów pracy zespołu
 • opór pracowników przed dokładnym rozliczaniem efektów i kosztów pracy każdego z zatrudnionych
 • trudności związane z opracowaniem mierników opisujących skuteczność / efektywność działań

Jednakże odpowiedni sposób przekazywania informacji o finansach i ich roli w funkcjonowaniu zespołu określany, jako inteligencja finansowa, pozwoli przełamać te obawy i aktywnie włączyć zespół w aktywną analizę efektów finansowych swojej pracy. Chodzi o to, by stworzyć taki system, w którym każdy ma możliwość dotarcia do potrzebnej mu wiedzy dotyczącej zasad i mierników oceny jego efektywności ekonomicznej, oraz jej wykorzystania w praktyce. O tym jest właśnie to szkolenie. Szkolenie będzie przebiegać w dwóch odsłonach. W pierwszej, przedstawione zostaną ogólne zasady zarządzania zespołem w aspektach psychologii i organizacji, rozwiązywania typowych sytuacji konfliktowych oraz sprawnej komunikacji w ramach zespołu. Odsłona druga, pokaże aspekt efektywności ekonomicznej działania zespołu w kontekście podstawowej wiedzy o finansach firmy i praktycznych skutkach aktywności zespołu i jego poszczególnych członkach. W tej części szkolenia zostanie również przedstawiona metoda i techniki za pomocą, których menedżer może wspólnie z zespołem analizować i oceniać efektywność finansową działań zespołu.

Niewątpliwą korzyścią wyniesioną ze szkolenia będzie szeroka znajomość procesów odpowiedzialnych za myślenie i jego płodność. Poznanie hamulców ograniczających produkcję pomysłów nie tylko do tworzenia rzeczy nowych, ale także poznanie narzędzi do konstruktywnej oceny, analizy i wyboru istniejących rozwiązań.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Psychologia zespołu
  • Typy osobowości pracowników - studia przypadków
  • Struktura grupy i role grupowe - przykłady
  • Rola jednostki w zespole, czyli co zależy od szefa a co od kolegów?
  • Co decyduje o sukcesie zespołu - podstawowe narzędzia
  • Kultura organizacyjna firmy i typy szefa w kontekście etapów rozwoju pracownika - identyfikacja silnych stron członków własnego zespołu – test sylwetki zawodowej?
  • Role w zespole - studia przypadków - test
 2. Budowanie efektywnego zespołu
  • Zarządzanie czasem, organizowanie pracy własnej i zespołu - podstawowe metodyki i ich praktyczna przydatność
  • Ustalenie celów i zadań, planowanie, budowanie planu i harmonogramu - przykładowe standardy
  • Umiejętności, zadania i role kierownicze - test skłonność do ryzyka
 3. Planowanie i ustalanie celów organizacyjnych i ekonomicznych
  • Metodyka prowadzenia rozmów określających i delegujących zadania
  • Jak konstruktywnie udzielać informacji zwrotnej?
  • Strategie negocjacji i mediacji - test postawy negocjacyjnej
 4. Komunikacja w zespole
  • Struktury komunikacyjne i ich wpływ na komunikację w zespole - przykłady
  • Modele komunikowania się w organizacji - kultura organizacyjna firmy
  • Zasady efektywnej komunikacji w zespole pracowników - błędy w komunikacji
  • Wytyczne dobrej komunikacji - czyli dlaczego dobre chęci nie wystarczą?
  • Formy komunikacji interpersonalnej – modele teoretyczne a praktyka - test manipulacja
  • Wyrażanie własnych opinii i przekonań - jak rozpoznać własny styl komunikacyjny?
  • Komunikowanie a negocjowanie
  • Modele sytuacji konfliktowych
  • Dynamika rozwoju konfliktów
  • Style i techniki rozwiązywania konfliktów w zespole
  • Stres i metody jego pokonywania
 5. Co zespół powinien wiedzieć o finansach firmy?
  • Czy zawsze można ufać liczbom, czyli jak odczytać sytuację finansową firmy przez pryzmat dokumentów finansowych?
  • Czym się różni bilans od rachunku zysków i strat? - Przykłady
  • Jakich informacji dostarcza nam bilans? I jak przełożyć zagregowaną informację na konkret?
  • Czym są przychody a czym wpływy z działalności? Jaka jest różnica między kosztami a wydatkami? – Studia przypadków
  • Ćwiczenie
   Czym się różni wynik od przepływów?
  • Ćwiczenie
   Co to jest zysk i czym się różni od cash flow?
  • Przykłady
   Analiza wyników firmy za pomocą wskaźników - pułapki analizy wskaźnikowej
  • Jak przeprowadzić prawidłową interpretację wyników finansowych i jak unikać błędów?
  • Jak określić potrzeby kapitałowe firmy? - zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.
  • Jak zmniejszyć potrzeby kapitałowe firmy i poprawić jej stan płynności?
  • Czy i kiedy mamy realny wpływ na zmniejszenie potrzeb kapitałowych?
  • Jak wzrost zapasów i należności od odbiorców wpływa na wyniki firmy?
  • Czym jest płynność finansowa a czym są wskaźniki płynności?
  • Jak optymalnie zarządzać kapitałem obrotowym?
  • Jakie znaczenia dla firmy ma osiągnięcie progu rentowności?
  • Ćwiczenie
   Czy można zarządzać przedsiębiorstwem w oparciu o dokumenty finansowe?
  • Jak analizować politykę finansową i inwestycyjną na podstawie bilansu?
  • Co zrobić, aby utrzymywać równowagę finansową firmy?
  • Ćwiczenie
   Jak interpretować wskaźniki rentowności? - ROS, ROA, ROE, ROCE, ROI
  • Błędy najczęściej popełniane przy ocenie rentowności
  • Jak poprawić wyniki wykorzystując dźwignię operacyjną? Na czym polega dźwignia finansowa? Dlaczego trzeba korzystać z zadłużenia? Jakie są granice? A co z ryzykiem
  • Analiza rentowności IRR, NPV
  • Elementy matematyki finansowej
  • Przykłady zastosowań IRR
  • NPV - Analizy typu: kupić czy wynająć, kupić czy wytwarzać
  • Które poziomy wyników finansowych są istotne przy ocenie firmy a które fałszują jej obraz?
  • Dlaczego amortyzacja jest nietypowym kosztem?
  • Ćwiczenie
   Czym się różni nadwyżka od wyniku - EBIT a EBITDA
  • Ćwiczenie
   Które wskaźniki należy analizować w zależności od celów analizy? Wybór wskaźników w oparciu o model Du Ponta
  • Dyskusja Czy branża i konkurenci stanowią dobry punkt odniesienia do oceny rentowności sprzedaży? Benchmarking
  • ROE a cele długoterminowe
  • Jaką wartość ma tzw. zdrowy rozsądek w ocenie stanu finansów w firmie?
 • Interaktywne warsztaty poprzez dyskusje i inne techniki aktywizujące do nauki
 • Inspirujące przykłady i historie nawiązujące do branż, z których są uczestnicy
 • Praca indywidualna i zespołowa oraz burza mózgów
 • Wykorzystanie prezentacji multimedialnych oraz innych dostępnych narzędzi