Analiza ewentualnych naruszeń przepisów będzie dokonywana   w oparciu o konkretne przykłady. Jak Wykonawca ma składać wadium, a jak zabezpieczenie należytego wykonywania umowy, jak oceniać wadium złożone w formach niepieniężnych z uwzględnieniem konsekwencji oraz wagi błędów i naruszeń przepisów. Odpowiemy na istotne potrzeby Wykonawców, także w zakresie znajomości procedury odwoływania się od rozstrzygnięć Zamawiających,  co do poprawności sposobu i formy wnoszenia wadium przez Wykonawców, w oparciu o konkretne przykłady.

Tego wszystkiego i dużo więcej dowiedzą się słuchacze na tym ciekawym i potrzebnym teraz szkoleniu.
 

Uwaga !

Urząd Zamówień Publicznych opublikował  komunikat m.in. w  sprawie możliwych  dla użytkowników ustawy konsekwencji zaistniałego opóźnienia we wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE  do porządku krajowego.  Skutkiem  bowiem takiego  stanu rzeczy jest to, iż uwzględniając zasadę bezpośredniej skuteczności dyrektyw - w odniesieniu do  postępowań o tzw. progu unijnym - wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r. – niektóre przepisy nowej dyrektywy klasycznej i sektorowej stosuje się bezpośrednio.

W związku z tym, informujemy, iż programy naszych szkoleń będą na bieżąco aktualizowane. Ponadto,  co najistotniejsze ich realizacja będzie zawsze uwzględniać aktualny stan prawny lub odpowiednio zapowiedź zmian - tak żeby odpowiednio przygotować uczestników do zmian w Prawie zamówień publicznych a także pomóc im w realizacji zamówień teraz w kontekście tej skomplikowanej sytuacji prawnej, gdzie część przepisów nowych dyrektyw obowiązuje bezpośrednio.

 • Zamawiający dowiedzą się jak prawidłowo realizować przepisy związane z instytucją wadium,
 •  Zamawiający dowiedzą się jak prawidłowo  kształtować warunki siwz i umowy, żeby właściwie zabezpieczyć realizację umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
 •  Wykonawcy poznają lub doskonalą umiejętności potrzebne do prawidłowego złożenia oferty, w tym wadium,
 • Wykonawcy poznają lub doskonalą umiejętności potrzebne do prawidłowego złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • Wykonawcy zostaną zaopatrzeni w praktyczne wskazówki jak korzystać z środków ochrony prawnej w sytuacji naruszenia interesu Wykonawcy przy ocenie wadium,
 • wszyscy otrzymają ciekawe i bardzo przydatne materiały szkoleniowe.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 1. CEL USTANOWIENIA WADIUM
  • Cel wprowadzenia wadium.
  • Inne cele wprowadzenia wadium.
  • Obowiązki i zasady żądania wadium.
   Przykłady/ analiza wyników kontroli/orzecznictwo
 2. RODZAJE I FORMY WADIUM
  • Formy wniesienia wadium
  • Pieniądz jako najprostsza forma zabezpieczenia oferty
  • Niepieniężne formy wniesienia wadium
  • Różnice między wadium określonym w kodeksie cywilnym i ustawie – Prawo zamówień publicznych
   Przykłady/ analiza wyników kontroli/orzecznictwo
 3. ZASADY WNOSZENIA WADIUM
  • Szacowanie wartości zamówienia
  • Progi unijne – rozgraniczenie obowiązku żądania wadium
  • Odstąpienie od zasady żądania wadium
   Przykłady/ analiza wyników kontroli/orzecznictwo
 4. ZASADY ZWROTU WADIUM
  • Zwrot wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej
  • Zwrot wadium po zawarciu umowy
  • Zwrot wadium na wniosek wykonawcy
   Przykłady/ analiza wyników kontroli/orzecznictwo
 5. ZASADY ZATRZYMANIA WADIUM
  • Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pzp
  • Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a pzp
   Przykłady/ analiza wyników kontroli/orzecznictwo
 6. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
  • Żądanie zabezpieczenia przez Zamawiających,
  • Formy zabezpieczenia należytego umowy,
  • Zmiany formy zabezpieczenia i problemy z tym związane,
  • Wysokość zabezpieczenia,
  • Zwrot zabezpieczenia.
   Przykłady/ analiza wyników kontroli/orzecznictwo

    

UWAGA!

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy wyczerpujące temat, ciekawe i bardzo przydatne materiały szkoleniowe!

 • Prezentacja;
 • Wykład;
 • Analiza przypadku.