„Innowacyjna firma – można się tego nauczyć”

Innowacyjność to szansa. To skuteczna strategia utrzymania się na rynku, nadążania za szybkim zmianami warunków biznesu a docelowo uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Dzisiaj „bycie innowacyjnym” to niemal przymus. Ale innowacyjność może stać się tylko pustym hasłem o ile nie stoi za tym odpowiednia wiedza, umiejętności i chęć działania. Podobno ponad 90 proc. menedżerów firm, które wzięły udział w różnych badaniach, deklaruje dużą gotowość do bycia innowacyjnymi. Znacznie gorzej jest z wdrażaniem strategii innowacyjności czy procesów innowacyjnych w tych firmach. To szkolenie ma w tym pomóc. Stanowi, bowiem połączenie niezbędnej dawki wiedzy teoretycznej z praktycznymi wskazówkami – jak w warunkach naszej biznesowej rzeczywistości można to zrobić. Jest duża szansa, że uczestnicy tego szkolenia skutecznie wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności projektując i wdrażając przełomowe innowacje w swoich firmach. Sens know-how tego szkolenia jest następujący; zanalizujmy wspólnie problem, znajdźmy wystarczająco dobre rozwiązanie, zróbmy to, co wspólnie wymyśliliśmy. Przekażemy wam naszą wiedzę, w której będzie niewiele teorii ( mimo wszystko jest też niezbędna), lecz praktyka, trening, praktyka. Proponujemy wam szkolenie będące syntezą wiedzy i umiejętności na temat skutecznych innowacji przełomowych.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zostaną w sposób praktyczny zapoznani z zasadami i technikami zarządzania innowacja przełomową w firmie. Dowiedzą się także, jakie umiejętności są niezbędne do zapewnienia sukcesu innowacji przełomowej. Dodatkowo zdobędą praktyczną wiedzę na temat metodyki i procedur umożliwiających uzyskanie dotacji finansowych z UE. Poznają zasady i techniki korzystania z instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik uzyska wiedzę pozwalającą; zidentyfikować zagrożenia i szanse dla własnych projektów innowacji przełomowych. Opanować umiejętność zdiagnozowania potrzeb innowacyjnych swojej firmy.Określić źródła finansowania i sposoby aplikowania o środki niezbędne dla zrealizowania planowanych rozwiązań innowacyjnych.Oszacować potencjał realizacyjny planowanych nakładów w projekcie w relacji do  przewidzianego zakresu projektu.W trakcie szkolenia, zaprezentowane zostaną przykładowe projekty w tym także, przykłady prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez firmy mikro, małe i średnie.


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Szkolenie stanowi syntezę – mix sześciu opisanych poniżej modułów:

Moduł I

Teoria i praktyka realizacji innowacji przełomowych – moduł wprowadzający

Moduł II

Kształtowanie relacji biznesowych przy realizacji innowacji przełomowej w współpracy z B+R – system CRM dla innowacji

Moduł III

Kompetencje zespołów projektowych w zakresie innowacji przełomowych – rozwiązywanie problemów z czynnikiem ludzkim

Moduł IV

Praktyczne wskazania dotyczące wykorzystania standardów PMI i PRINCE 2 do przygotowania i realizacji innowacji przełomowych – „kuchnia” projektu innowacyjnego

Moduł V

Procesy komercjalizacji innowacji przełomowych – przygotowanie scenariusza działań na bazie analizy studiów przypadków – ( policzmy czy się to nam opłaca?)

Moduł VI

Jak zapanować nad skutkami zmiany wynikającej z wdrożonej innowacji przełomowej, – czyli ile ryzykujemy i jak sobie z tym radzić?

Tematyka szczegółowa:

1.Co to oznacza w praktyce, czyli czym jest -innowacja przełomowa?

 • Teoria i praktyka, czyli jak odczytać - zasady innowacji przełomowej
 • Warunki wstępne innowacji
 • Metody i techniki kontroli nad aktualnymi aktywami
 • Wstępny szkic planu określającego obszary potencjalnych innowacji przełomowych wraz z
 • Procesem alokacji zasobów.
 • Zasady i techniki zarządzania naszymi oczekiwaniami
 • Ćwiczenie praktyczne – obszary aktualnego funkcjonowania firmy – analiza studium przypadku

2. CRM dla innowacji

 • Klienci i tzw. niekonsumenci - kim są twoi niekonsumenci?
 • Zasady i techniki budowania relacji z wykorzystaniem systemu CRM
 • Ćwiczenie praktyczne – ograniczenia konsumpcji na przykładzie wybranego produktu
 • Identyfikacja klientów nadmiernie obsługiwanych a konsekwencje nadmiernej obsługi
 • Ćwiczenie praktyczne - „najgorszy klient”
 • Uporządkujmy, to, co jest do zrobienia, czyli identyfikacja zadań do wykonania
 • Wykorzystanie koncepcji zadań do wykonania w cyklu życia innowacji
 • Ćwiczenie praktyczne – „zatrudnij” wskazane produkty

3. Praktyczne wskazania dotyczące wykorzystania standardów PMI i PRINCE 2 do przygotowania i realizacji innowacji przełomowych – „kuchnia” projektu innowacyjnego

 • Pomysły na innowacje a wymogi standardu PRINCE 2
 • Intuicyjnie czy mierzalnie, – na czym polega ten dylemat?
 • Trzy metody oceny pomysłów
 • Opracowanie przełomowych pomysłów – jak zbudować Dokument Inicjacji Projektu
 • Opracowanie listy kontrolnej innowacji przełomowej
 • Procedury i techniki monitorowania przebiegu cyklu wdrożeniowego
 • Ćwiczenie praktyczne – „ odrzucone pomysły”

4. Jak zapanować nad skutkami zmiany wynikającej z wdrożonej innowacji przełomowej, – czyli ile ryzykujemy i jak sobie z tym radzić?

 • Opanowanie strategii doraźnych dotyczących identyfikacji ryzyka innowacji przełomowej
 • Oszacowanie ryzyka
 • Eksperymentowanie w zakresie przyjętych wariantów
 • Przeciwdziałanie, korygowanie i zmiany w pierwotnej koncepcji
 • Możliwości wynikające z tzw. strategii doraźnych i ich właściwości przyśpieszania innowacji
 • Ćwiczenie praktyczne – „ taka piękna katastrofa”

5. Kompetencje zespołów projektowych w zakresie innowacji przełomowych – rozwiązywanie problemów z czynnikiem ludzkim

 • BudowaZespołu Zarządzania Projektem – zasady, procedury, pułapki
 • Określenie ról w projekcie - psychologiczne aspekty współdziałania w zespole
 • Jak zarządzać komunikacją pomiędzy zespołem a organizacją? – studia przypadków
 • Style zarządzania Zespołem - role grupowe
 • Cykl życia zespołu, – co z tego praktycznie wynika?
 • Ćwiczenia praktyczne - Test: Podatność na działania manipulacyjne.
 • Systemy wsparcia i lobbing dla projektu innowacji przełomowej
 • Ćwiczenie praktyczne – intuicja i siła zespołu

6. Procesy komercjalizacji innowacji przełomowych – przygotowanie scenariusza działań na bazie analizy studiów przypadków – ( policzmy czy się to nam opłaca?)

 • Jak mierzyć efektywność ( w tym opłacalność) projektowanych innowacji?
 • Na czym polegają pułapki pomiaru?
 • Jakie mierniki najlepiej obrazują rzeczywisty stan rzeczy?
 • Ćwiczenie praktyczne – jak robią to inni?
 • Główne pułapki innowacji, – czyli jakie błędy popełniamy najczęściej?

7.Podsumowanie szkolenia

 

Czas trwania 16 godzin dydaktycznych – dwa dni

Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami z wykorzystaniem pracy zespołowej oraz studiów przypadków.Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane praktyczne aspekty zmian wprowadzonych aktualizacjami obowiązujących aktów prawnych.. Uzupełnieniem wskazanych metod będą grupowe testy oraz moderowana dyskusja.