Obowiązująca od 2018 r. duża nowelizacja w zakresie ochrony danych osobowych stanowi ogromne wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla każdego, kto przetwarza dane osobowe. Jest ona wynikiem wdrożenia do porządków państw członkowskich ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Najdalej idące zmiany przewidziane ogólnym rozporządzeniem:

 • Kary finansowe

 • Zasada risk based approach

 • Dodatkowa ściezka prawna dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych

 • Europejska sieć ochrony danych osobowych

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych. Największa od 21 lat reforma ochrony danych osobowych wymusza na przedsiębiorcach i instytucjach państwowych dostosowanie procedur bezpieczeństwa danych do nowych standardów (RODO). Przedmiotem szkolenia jest również omówienie najistotniejszych zmian, jakie dzięki w/w rozporządzeniu wchodzą w życie wraz z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza i przedstawione praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przynosi reforma, takich jak m.in. zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych GIODO i klientowi, powołanie inspektora ochrony danych, ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych, prawo do przenoszenia danych, rozszerzenie klauzul informacyjnych i modyfikacja klauzul zgody.

 • Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z dokumentacją, jaka powinna towarzyszyć procesowi wdrażania nowych regulacji.

Szkolenie adresowane jest do:

 • przedsiębiorców, bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej

 • przedstawicieli instytucji, urzędów, organów administracji rządowej i samorządowej

 • każdego, kto mocą rozporządzenia jest zobowiązany do wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych

 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji


 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Ramowy program szkolenia

 1. Przedmiot i cele RODO.

 2. Konsekwencje ujednolicenia przepisów o ochronie
  danych osobowych w ustawodawstwie Unii Europejskiej i wpływ reformy
  na funkcjonowanie sytemu prawa w Polsce

 3. Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej

 4. Definicje (dane osobowe, anonimizacja, pseudonimizacja, zbiór danych, przetwarzanie danych)

 5. Zakres prawa do prywatności i ochrony danych osobowych w orzecznictwie europejskim

 6. Znaczenie ochrony danych osobowych dla prawa do prywatności

 7. Zakres podmiotowy ochrony danych osobowych

 8. Zakres przedmiotowy ochrony danych osobowych

 9. Przetwarzanie danych do celów osobistych lub domowych jako wyjątek od zakresu przedmiotowego

 10. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 11. Zasady lawfulness, fairness and transparency

 12. Zasada purpose limitation

 13. Zasada data minimisation

 14. Zasada accuracy
  Zasada storage limitation

 15. Zgodność przetwarzania z prawem

 16. Warunki wyrażenia zgody

 17. Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego

 18. Przetwarzanie danych zwykłych i wrażliwych

 19. Przetwarzanie danych na podstawie zgody osoby, której dotyczą

 20. Warunki ważności zgody i jej forma

 21. Czy można wycofać zgodę

 22. Zgoda dziecka na świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego

 23. Przetwarzanie danych w celu zawarcia lub wykonania umowy

 24. Przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązku prawnego

 25. Przetwarzanie danych w celu ochrony żywotnych interesów

 26. Przetwarzanie danych w interesie publicznym

 27. Przetwarzanie danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów administratora danych. Marketing i marketing elektroniczny oraz cookies

 28. Dane wrażliwe.

 29. Obowiązek zapewnienia informacji dotyczących przetwarzania danych

 30. Rozszerzenie klauzul informacyjnych

 31. Wpływ informacji o przetwarzaniu na zgodność przetwarzania z prawem

 32. Powstanie obowiązku informacyjnego

 33. Wyłączenia od obowiązku informacyjnego

 34. Prawo dostępu do danych, poprawiania danych oraz sprzeciwu wobec
  ich przetwarzania.

 35. Prawo dostępu do danych (uzyskania na wniosek informacji o przetwarzaniu danych)

 36. Prawo do korekty danych

 37. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 38. Prawo do usunięcia danych

 39. Poinformowanie kolejnych administratorów o żądaniu usunięcia danych

 40. Wyjątki od obowiązku usunięcia danych

 41. Obowiązki administratora (ADO)

 42. Współadministratorzy

 43. Podmiot przetwarzający (procesor)

 44. Bezpieczeństwo przetwarzania

 45. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu

 46. Wyznaczenie inspektora ochrony danych (Data Protection Officer)

 47. Zadania inspektora ochrony

 48. Podmiot certyfikujący

 49. Transfery danych osobowych poza UE i EOG. Definicja przekazywania danych osobowych

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja Power Point    

 • Interaktywny wykład    

 • Warsztaty    

 • CASE STUDY – analiza przypadku