Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące form prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do pojęcia osoby fizycznej jako drugiej strony stosunku prawnego oraz relacji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Uczestnicy zostaną zapoznani także z zakładaniem i prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, rygorami prawnymi i odpowiedzialnością. Istotne będą także kwestie wyjaśniające rodzaje i podział spółek oraz charakterystyczne ich elementy oraz występujące między nimi różnice.

Szkolenie polecamy dla:

 • menedżerów, ekonomistów i przedsiębiorców zainteresowanych regulacjami prawnymi odnośnie form prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wszystkich osób zainteresowanych formami prowadzenia działalności gospodarczej.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:
Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie podstawowych regulacji prawnych związanych z formami prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa. Omówione zostaną także regulacje dotyczące poszczególnych spółek, zasadami ich funkcjonowania oraz odpowiedzialności ich organów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.
 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Moduł I
Pojęcie osoby fizycznej jako drugiej strony stosunku prawnego – konsument a przedsiębiorca.

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się najistotniejszych kwestii dotyczących osoby fizycznej jako drugiej strony stosunku prawnego, jak również relacji konsumenta z przedsiębiorcą.

Moduł II
Jednoosobowa działalność gospodarcza.

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik dowie się jak założyć i prowadzić działalność, jakie są rygory prawne z tym związane oraz odpowiedzialność. Istotne będzie także zgłębienie zagadnień prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej oraz pojęć z tym związanych.

 • Zakładanie i prowadzenie działalności.
 • Rygory prawne i odpowiedzialność.
 • Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej:
  • Czym jest spółka cywilna?
  • Zasady i charakter odpowiedzialności wspólników.
  • Majątek w ramach spółki cywilnej.
  • Reprezentacja przedsiębiorców.
  • Postępowania sądowe i egzekucyjne przy prowadzeniu spółki cywilnej.


Moduł III
Spółka jawna – jako podstawowa forma spółki osobowej.

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą spółki jawnej, poznają jej kodeksową definicję oraz prawne uregulowania. Dowiedzą się kto może ją reprezentować oraz jakie są prawa i obowiązki wspólników.

 • Wspólnicy spółki jawnej.
 • Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki.
 • Odpowiedzialność wspólników.
 • Brak możliwości powoływania organów.


Moduł IV
Spółka partnerska – prowadzenie działalności przez osoby wykonujące wolne zawody.

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą spółki partnerskiej – działalności prowadzonej przez osoby wykonujące wolne zawody. Poznają jej kodeksową definicję oraz prawne uregulowania. Dowiedzą się kto może tworzyć spółkę partnerską i jaka jest ich odpowiedzialność.

Moduł V
Spółka komandytowa i komandytowo – akcyjna.

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą spółki komandytowej i komandytowo – akcyjnej. Mimo, że ich nazwy brzmią podobnie, to jednak wiele ich różni. Uczestnicy poznają także formy łączone ze spółką z o.o. dla celów ograniczenia odpowiedzialności oraz optymalizacji podatkowej.

 • Podział wspólników i zasady reżimu prawnego.
 • Pozycja i odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
 • Odpowiednie stosowanie przepisów innych spółek.
 • Formy łączone ze spółką z o.o. dla celów ograniczenia odpowiedzialności oraz optymalizacji podatkowej.
 • Popularność prowadzenia działalności w formie spółek komandytowych celowych.


Moduł VI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Poznają jej kodeksową definicję oraz prawne uregulowania. Dowiedzą się kto może tworzyć spółkę, jakie są organy i ich funkcje oraz jak wygląda kwestia odpowiedzialności.

 • Zagadnienia i przepisy ogólne dotyczące spółki z o.o.
  • Przesłanki powstania spółki.
  • Umowa spółki.
  • Prawa i obowiązki wspólników.
 • Organy spółki.
  • Zarząd:
   • Zakres kompetencji zarządu.
   • Zakres uprawnień członka zarządu.
   • Sposób reprezentacji.
   • Prawa członków zarządu.
  • Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna:
   • Ustanowienie, minimalny skład.
   • Kadencja, działalność rady i komisji.
  • Zgromadzenie Wspólników:
   • Kompetencje zgromadzenia wspólników.
   • Prawa i obowiązki wspólników.
   • Uchwały zgromadzenia wspólników.
   • Zwyczajne/nadzwyczajne zgromadzenie wspólników.
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna.
  • Podstawy prawne odpowiedzialności.
  • Odpowiedzialność członków zarządu.
 • Odpowiedzialność karna – wybrane karnoprawne aspekty.
  • Przesłanki warunkujące uznanie zdarzenia za przestępstwo.
  • Ryzyko gospodarcze.


Moduł VII
Spółka akcyjna. 

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą spółki akcyjnej. Poznają jej kodeksową definicję oraz prawne uregulowania. Dowiedzą się kto może tworzyć spółkę, jakie są jej organy oraz jak wygląda kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

 • Zagadnienia i przepisy ogólne dotyczące spółki akcyjnej.
  • Zawiązanie spółki.
  • Statut spółki.
  • Prawa i obowiązki akcjonariuszy.
 • Organy spółki.
  • Zarząd:
   • Zakres kompetencji zarządu.
   • Kadencja zarządu, wygaśnięcie mandatu.
  • Rada Nadzorcza:
   • Działalność, kompetencje rady.
   • Skład, kadencja rady.
  • Walne Zgromadzenie:
   • Uchwały walnego zgromadzenia.
   • Zwyczajne/nadzwyczajne walne zgromadzenie.
   • Zaskarżanie uchwał.
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna.
  • Podstawy prawne odpowiedzialności.
  • Odpowiedzialność członków zarządu.
 • Odpowiedzialność karna – wybrane karnoprawne aspekty.
  • Przesłanki warunkujące uznanie zdarzenia za przestępstwo.
  • Ryzyko gospodarcze.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład,
 • prezentacja PP,
 • analiza przypadków,
 • moderowana dyskusja.