Korzyści dla uczestników szkolenia online i stacjonarne - Finanse dla menedżerów niefinansistów

 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu księgowości i zarządzania finansami niezbędnej na każdym stanowisku kierowniczym, menedżerskim
 • Zdobycie przez menedżera podstawowych umiejętności oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na bazie dokumentów finansowych
 • Zrozumienie powiązań pomiędzy decyzjami i działaniami na szczeblu strategicznym i operacyjnym a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa

Finanse dla niefinansistów - komu dedykujemy szkolenie?

Niniejsze szkolenie online polecane jest wszystkim menedżerom niefinansistom. Szkolenie skupia się na podstawach finansów i porusza najważniejsze zagadnienia dotyczące procesów finansowych - to wiedza istotna w pracy każdego menedżera. Szkolenie realizowane jest w formie online. 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z finansów dla niefinansistów w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Podstawy finansów dla menedżerów niefinansistów - program szkolenia online

MODUŁ I. WPROWADZENIE DO FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Główne cele i wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu księgowości i finansów.
 3. Podstawowe zasady i standardy księgowości (PSR/MSSF).


MODUŁ II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 1. Bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej.
 2. Rachunek zysków i strat/sprawozdanie z całkowitych dochodów.
 3. Rachunek przepływów pieniężnych/sprawozdanie z przepływów pieniężnych.


MODUŁ III.  ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 1. Analiza wstępna.
 2. Analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności finansowej, rentowności, struktury i zadłużenia, operacyjności, rynku kapitałowego).
 3. Analityczne punkty odniesienia.


MODUŁ IV. KOSZT KAPITAŁU I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Finansowanie kapitałem własnym.
 2. Finansowanie kapitałem obcym.
 3. Koszt kapitału własnego i obcego.


MODUŁ V. WYNIK FINANSOWY

 1. Zjawisko dźwigni operacyjnej.
 2. Efekt dźwigni finansowej.
 3. Wpływ różnych elementów na wynik finansowy.


MODUŁ VI. PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ

 1. Rodzaje stóp procentowych.
 2. Rodzaje kapitalizacji odsetek.
 3. Wartość przyszła i bieżąca przepływów pieniężnych.


MODUŁ VII. METODY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI

 1. Definicja oraz rodzaje inwestycji.
 2. Elementy składowe inwestycji.
 3. Proste metody oceny opłacalności inwestycji.
 4. Dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji.

PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

Jakie metody wykorzystujemy podczas szkolenia z zakresu finansów dla niefinansistów?

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja multimedialna
 • Wykład
 • Dyskusje
 • Analiza case study
 • Ćwiczenia