Kilka słów o składowych elementach szkolenia:

 • Rola i pozycja wykonawcy w kontrakcie stanowi główny punkt odniesienia w tym szkoleniu.
 • Jak wykonawca powinien się przygotować do udziału w realizowanym Kontrakcie od momentu negocjacji i podpisania umowy, poprzez jej wykonywanie aż do rozliczenia się z przyjętych w kontrakcie zobowiązań?
 • Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie Umowy, w ramach ustalonych zasad zarządzania ryzykiem i zapewnienia standardów, jakości wykonywanych robót oraz zabezpieczenia swoich roszczeń. Jak dobrze przygotować się do projektu? Jak przeanalizować zapisy umowy i ustalić punkty krytyczne w realizacji kontraktu realizowanego w procedurze Fibic? Dlaczego tak ważne jest możliwie jak najwcześniejsze przeanalizowanie materiałów służących do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-użytkowych, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwał, np. w zakresie zwolnienia wykonawcy z opłat za zajęcia pasów drogowych itp.?

 

Gospodarowanie czasem w kontrakcie – czyli praktyczne sposoby radzenia sobie z Harmonogramem.

 • Co to znaczy w praktyce – zrozumieć procedurę Fidic? Jakie błędy w tym zakresie popełniamy najczęściej i jak można ich uniknąć?
 • Na bazie, jakich standardów zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu wdrażania inwestycji za poprzez odpowiedni przepływ informacji?
 • Co można wygrać a co przegrać w procedurach zmian w kontrakcie?
 • Jak skutecznie zgłaszać roszczenia i uczestniczyć w sporach ze stronami kontraktu?

To tylko przykładowe pytania, na które odpowie to szkolenie.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Prezentacja i studia przypadków przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników firmy realizującej kontrakt, których wiedza w zakresie procedury FIDIC, wymaga uporządkowania i poszerzenia.
 • Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia budowlanego oraz przedstawiające, jak korzystać z uprawnień w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu. 
 • Uczestnicy: Kadra zarządzająca, kierownicy budów, kierownicy robót, majstrowie, służby finansowe, obsługa prawna – w szczególności odpowiedzialna za realizację kontraktu.

Tematyka i funkcje tego szkolenia zostały przygotowane, jako praktyczny przegląd szczegółowych rozwiązań w zakresie przygotowania do kontraktu a następnie, zarządzania budową. Na bazie wiodącego tematu, jakim jest procedura, FIDIC zostaną przedstawione metody i zasady realizacji kontraktu oraz skuteczne techniki tworzenia przez Wykonawcę, organizacyjnych i prawnych warunków realizacji i nadzorowania kontraktów. Dotyczy to relacji:

Zamawiający – Inżynier – Wykonawca z punktu widzenia Wykonawcy. Charakter szkolenia zostanie powiązany cyklem testów określających predyspozycje i preferencje uczestników w odniesieniu do poszczególnych podtematów

FIDIC w czterech wymiarach, – czyli jak:

 • Co wynika z Ogólnych i Szczególnych warunków Umowy FIDIC?.
 • Jakie zapisy kontraktu są szczególnie ryzykowne dla wykonawcy?
 • Jak skutecznie zapewnić przestrzeganie uprawnień wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu?.
 • Jak zbudować i wdrożyć sprawny system zarządzania ryzykiem i zapewnienia standardów, jakości kontraktu przy współpracy z Inżynierem Kontraktu i z Zamawiającym?.
 • Wskazana powyżej problematyka zostanie omówiona i przećwiczona w oparciu o studia przypadków zrealizowanych Kontraktów.

 

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom poszerzonej wiedzy w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC.

Szkolenie ma na celu profesjonalnie przygotować Wykonawcę procesu inwestycyjnego (przygotowanie i negocjowanie umowy, projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi z praktycznym uwzględnieniem norm prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz reguł tzw. dobrej praktyki inwestycyjnej.

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi wg Warunków   Kontraktowych FIDIC.

Uporządkowanie zasadniczych i szczegółowych wymogów projektu, poprzez analizę, krok po kroku każdego etapu, łącznie z końcowym rozliczeniem się z obowiązków.

KORZYŚCI:

Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania procedur FIDIC w praktyce przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych..

Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w kontraktach budowlanych, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.

Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: fazy przedinwestycyjnej, organizacji placu budowy, form wynagrodzenia, zmian w fazie realizacyjnej oraz form i trybu rozliczeń końcowych.


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z zakresu "FIDIC - punkt widzenia wykonawcy kontraktu - dla średnio zaawansowanych" w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Plan szkolenia:

MODUŁ 1.  Wprowadzenie:

 • Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie – kryteria wyboru pozycji
 • Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań (
 • Wady i zalety,
 • Konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków
 • Inżynier Kontraktu: uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym – rozwiązania
 • skrajne i optymalne.
 • Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu

MODUŁ 2.  Warunki szczególne FIDIC

 • „Czerwona książka” – szczegółowe omówienie Klauzul i ich wpływu na postanowienia
 • umowy - kontraktu
 • „Żółta książka”
 • „Srebrna książka”

MODUŁ 3.  FIDIC, a praktyczne wymogi prawa polskiego w odniesieniu do uprawnień i obowiązków Wykonawcy kontraktu

 • Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych.
 • Prawo budowlane,
 • Prawo cywilne,
 • Prawo zamówień publicznych
 • Akty wykonawcze i wytyczne, – czyli „diabeł tkwi w szczegółach”
 • Program zarządzania ryzykiem – obowiązki Wykonawcy
 • Program zapewnienia jakości – metodyka przygotowania
 • BIOZ w warunkach Kontraktu Fidic
 • Błędy, porażki – przyczyny i skutki
 • Test psychologiczny: „Twoja skłonność do ryzyka”
 • Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach;
 • Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
 • Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania
 • Inżynier Kontraktu
 • Rola, pozycja i uprawnienia
 • Ćwiczenie: przykładowy kontrakt Inżyniera
 • Problematyka podwykonawstwa

 MODUŁ 4.  Zmiany

 • Procedura zmian w fazie realizacji projektu
 • Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami.
 • Test psychologiczny; „Twoja sylwetka zawodowa”

MODUŁ 5.  Kary umowne – jak się skutecznie przed nimi bronić?

 • Jak sobie z tym problemem radzić - scenariusze

MODUŁ 6.  Odbiory robót w procedurze Fidic

MODUŁ 7.  Gwarancje w Fidic

MODUŁ 8.  Roszczenia Wykonawcy, – co w praktyce oznacza tzw. „skarbonka z roszczeniami”?

MODUŁ 9.  Szkolenia.

Sesja informacji zwrotnej.

UWAGA: W/w szkolenie może być również przeprowadzone w wersji wyłącznie dla gremiów kierowniczych firmy.

W tym wydaniu, główne akcenty szkolenia zostaną położone na sferę decyzyjną w kontraktach.

Szczegółowy podział wymiaru godzinowego poszczególnych bloków tematycznych wg zapotrzebowania klienta.

METODYKA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny ( ponad 120 stron) Skrypt- podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów procesu budowlanego, realizowanego z wykorzystaniem procedur FIDIC, będący pomocą w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu umów o roboty budowlane.