Celem szkolenia jest prezentacja procedur składających się na „Due diligence” i praktyczne ukazanie możliwych do wykorzystania zastosowań oraz korzyści wynikających z wykorzystywania zdobytej na szkoleniu wiedzy w konkretnych sytuacjach biznesowych. Zostanie przedstawiony, przeanalizowany proces „Due diligence” dla :

 • przejęć i połączeń
 • dużych transakcji kredytowych i kredytów konsorcjalnych
 • dużych projektów unijnych
 • projektów deweloperskich
 • projektów typu ppp
 • projektów z zakresu zarządzaniem zasobami ludzkimi

Uczestnicy szkolenia otrzymają szeroki pakiet wiedzy a ten temat. Poznają reguły i metodologię DD. Podczas warsztatów przećwiczą merytoryczną i organizacyjną metodę znajdowania odpowiedzi na konkretne problemy wynikające z ich sytuacji biznesowych. Wdrażanie takich umiejętności jest podstawowym przesłaniem tego szkolenia.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zarówno poszczególne podejścia metodologiczne do różnorodnych sytuacji biznesowych, jak też wyjaśniona będzie ich wzajemna sieć zależności oraz różnic w podejściu tzw. Szkoły europejskiej i amerykańskiej.
Praktyczne aspekty zastosowań DD, będą przedstawiane na przykładzie studiów przypadków. W końcowym efekcie szkolenia, uczestnicy uzyskają szeroką wiedzę i opanują podstawowe umiejętności korzystania z procedur w swojej bieżącej działalności.
Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedź na następujące pytania:

 • Jak przygotować merytorycznie i organizacyjnie proces DD?
 • Jakie aspekty DD, są szczególnie ważne w konkretnej sytuacji biznesowej?
 • Jakie niespodzianki i zagrożenia występują najczęściej w procedurach związanych z procesem DD?.
 • Jak weryfikować ustalenia Raportu Końcowego?.
 • Jak skutecznie prezentować i wdrażać efekty DD?.

Procedura DD, jako w praktyce nieodłączna przy transakcjach kapitałowych, jest tym narzędziem, które umożliwia stronom przyszłej transakcji poznanie ryzyka wynikającego z realizacji zamierzonych planów.
Znajomość tych procedur i umiejętność ich praktycznego wykorzystania stanowi jeden z podstawowych warunków skutecznego rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych w biznesie.


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Przedstawione zostaną następujące aspekty "DD"

 2. Aspekt ogólnogospodarczy i rynkowy, umożliwiający określenie pozycji na rynku badanego podmiotu oraz jego perspektyw rozwoju

 3. Aspekt finansowy - wynikający z oceny sprawozdań finansowych oraz katalog najczęściej popełnianych błędów w praktyce oceny

 4. Aspekt podatkowy i wachlarz możliwych korzyści, w tym efektywność tzw. Tarczy podatkowej

 5. Aspekt prawny przedstawi status prawny przedsiębiorstwa, wskaże prawa własności (w tym dotyczące sfery niematerialnej), oceni pod względem prawnym kluczowe umowy obowiązujące badany podmiot, wskaże także toczące się postępowania i spory, obciążenia i sankcje dotyczące danego przedsiębiorstwa, kredytu lub projektu

 6. Aspekt majątkowy wycena przedsiębiorstwa, jako całości i poszczególnych składników majątkowych. W tym analiza nieruchomości, co do których konieczna jest nie tylko wycena dokonywana przez rzeczoznawcę majątkowego, ale także zbadanie jej statusu prawnego. Specjalne podejście do zagadnienia w przypadku firm deweloperskich

 7. Aspekt zarządzania kapitałem ludzkim, w tym analiza struktury personalnej przedsiębiorstwa - w szczególności wielostronna analiza zasobów ludzkich firmy i metod ich ochrony, jako majątku firmy

 8. Aspekt techniczny, czyli ocena stopnia nowoczesności technologii i procesów wytwórczych

 9. Standardy innowacyjne zgodnie z wymogami UE.

 10. Aspekt organizacyjny, ocena wewnętrznej struktury organizacyjnej danego podmiotu i skuteczności (efektywności) przyjętego sposobu organizacji

 11. Aspekt informacyjny nakierowany na badanie sprawności i skuteczności gromadzenia danych
  i przepływu informacji oraz ich ochrony

 12. Aspekt ryzyka operacyjnego wg wymogów NUK - audyty wewnętrzne i zewnętrzne

 13. Synteza działań audytorskich w poszczególnych aspektach

 14. Raport końcowy

 15. Wnioski i zalecenia dla adresatów „Due Diligence”

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.
W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.