1. Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
 • Roli controllingu finansowego w firmie.
 • Zmiennej wartości pieniądza w czasie.
 • Analizy sprawozdań oraz interpretacji wskaźników finansowych.
 • Zarządzania płynnością finansową.

       2. Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • Kalkulacji finansowych.
 • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie.
 • Budżetowania kapitałów.
 • Analizy rachunku opłacalności rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

 Udział w szkoleniu umożliwi:

 • rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny controllingu finansowego,
 • rozwój umiejętności analityczno-strategicznych,
 • rozwój umiejętności oceny projektów inwestycyjnych,
 • wzrost umiejętności menedżerskich w obszarze kontroli i zmniejszania ryzyka firmy, jak również optymalizowania kapitałów.

 Firma poprzez przeszkolenie pracownika zwiększy możliwość:

 • racjonalnego zarządzania środkami finansowymi i wykorzystania kapitału,
 • rozwoju i wzrostu swojej pozycji rynkowej poprzez efektywniejszą realizację rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • zwiększenia wartości firmy i satysfakcji właścicieli,
 • elastycznego podejścia do stale zmieniających się warunków wewnętrznych w firmie oraz warunków rynkowych otoczenia, zewnętrznego.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dzieidzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowawdzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajeciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejetności w życie
 10. Na Państwa zyczenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkolen w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Controlling i narzędzia controllingu

 1. Controlling – charakterystyka.
 2. Rola rachunkowości w sterowaniu ekonomicznym.
 3. Controlling w działalności przedsiębiorstwa.
 4. Organizacja controllingu.
 5. Kto to jest Controller?
 6. Planowanie działalności przedsiębiorstwa.
 7. Budżetowanie – krok po kroku.
 8. Analiza budżetu – odchyleń.
 9. Instrumenty controllingu:
  • controlling sprzedaży (marketingu)
  • controlling inwestycji
  • controlling finansowy
 10. Controlling – praktyczne przykłady.
 11. Koszty jako najtrudniejszy element budżetowania.
 12. Budżetowanie – praktyczny przykład.

Analiza sprawozdań finansowych jako narzędzie controllingu

 1. Analiza danych w sprawozdaniu finansowym:
  • analiza bilansu
  • analiza rachunku zysków i strat
  • analiza rachunku przepływów pieniężnych
  • skąd czerpać więcej informacji?
 2. Analiza wyników finansowych na przykładzie wskaźników:
  • wskaźniki płynności
  • wskaźniki rentowności
  • wskaźniki zadłużenia
  • wskaźniki obrotowości
  • jak samemu zbudować wskaźnik
  • ograniczenia analizy wskaźnikowej
 3. Jak szybko zdiagnozować problem?
 4. Rachunkowość kreatywna - co to takiego?
 5. Analiza sprawozdania finansowego na przykładach (case study).

Uczestnicy szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych w trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany. Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

 • wykładów – prezentacji multimedialnej
 • dyskusji grupowej
 • case study - analizy przypadków
 • ćwiczeń – warsztatów w podgrupach