Profil uczestnika:
Osoby przygotowujące dokumentację cen transferowych, kontrolerzy finansowi, główni księgowi.


Cele i korzyści szkolenia :


1.Poznanie zmian w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych obowiązujących od 2017r

2.Poznanie praktycznych przykładów budowania dokumentacji, kalkulacji cen transferowych

4.Wiedza na temat aktualnych przepisów i interpretacji prawa bilansowego i podatkowego w zakresie cen transferowych


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Program szkolenia


1.Obszar prawno podatkowy cen transferowych

(uczestnicy poznają zakres wymagań prawa unijnego oraz krajowego w obszarze cen transferowych)

2.Powiązania kapitałowe w ustawach podatkowych

(wyjaśnienie powiązań kapitałowych zgodnie z art. 8;9;11 UPDOP, pokazanie istotnych uwarunkowań gospodarczych) 

3.Transakcje o niskich wartościach dodanych

(Uczestnicy poznają przykłady transakcji o niskich wartościach dodanych, w ramach ćwiczenia będą mieli okazje wymienić takie transakcje na przykładzie swoich jednostek)

4.Ustalanie ceny za usługi (w szczególności – badawczo rozwojowe) sprzedawane lub kupowane od spółek z grupy kapitałowej, aby były zgodne z przepisami podatkowymi, (przykład, ćwiczenie)

(W tym miejscu zostanie wyjaśniona zasada ustalania zakresu usług między podmiotami z uwzględnieniem usług B&R, uczestnicy poznają interpretacje podatkowe w tym zakresie)

5.Identyfikacja i wycena usług research and development (min. własności intelektualnej)

(na przykładach zostanie omówiona istota usług R&D, metody kalkulacji takich usług, charakterystyka oraz odniesienie do rachunku kosztów w sprawozdaniach finansowych)

6. Ustalanie cen rynkowych usług zarządu (okresu) ćwiczenia  (uczestnicy będą mieli okazję wykonać  kalkulację cen usług okresu oraz produktu)

7. Sporządzanie analizy porównawczej /benchmarkowe 

 ( zostanie przedstawiony przykład benchmarking study)

8. Nowa dokumentacja od 2017r  - elementy składowe, zakres odpowiedzialności za jej powstanie w grupie kapitałowej (master, local i domestic file) 

(trener omówi istrotne wymagania ustawodawcy w tym zakresie, skomentuje praktyczne wymagania)

9. Konstruowanie zasad polityki cen transferowych jako elementu dokumentacji podatkowej (pokazanie konsekwencji budowania polityki cen transferowych do polityki rachunkowości szczególnie w zakresie spójności rozwiązań grupy kapitałowej)

10. Przygotowanie i prezentowanie sprawozdań finansowych z uwzględnieniem dokumentacji cen transferowych (pokazanie powiązania sprawozdania finansowego w zakresie informacji dodatkowej z polityka cen transferowych)

11. Alokowanie kosztów w poszczególnych metodach ustalania cen transferowych

(pokazanie rozwiązań i możliwości rachunku kosztów pełnych i zmiennych)

12. Ustalanie kosztu wytworzenia w kalkulacji cen transferowych

11. Ustalanie dochodu przy zastosowaniu metod:

 • zysku transakcyjnego
 • porównywalnej ceny niekontrolowanej
 • ceny odsprzedaży
 • rozsądnej marzy (koszt plus)

13.   Kryterium istotności -  pojęcie transakcji   (na przykładach trener pokaże jak ustalać progi istotności )

14. Raportowanie według krajów (country-by-country reporting)

(omówienie nowego wymogu w zależności od wielkości jednostki, przedstawienie przykładu takiego raportu)

15.  Korygowanie  dokumentacji za poprzednie okresy tj. 2016 w dół, po wejściu w życie zakresu CIT z datą  2017 roku

 

Forma zajęć:
Zajęcia mają charakter warsztatowy w przykładami i ćwiczeniami. Na zajęciach również będą omawiane problemy uczestników zgłoszone w trakcie zajęć