Szkolenie zosta┼éo opracowane na podstawie do┼Ťwiadcze┼ä w realizacji ró┼╝norodnych post─Öpowa┼ä w my┼Ťl przepisów Prawa Zamówie┼ä Publicznych, oparte na praktyce w orzekaniu w sprawie odwo┼éa┼ä od rozstrzygni─Ö─ç Zamawiaj─ůcych oraz kompetencji kontrolerskich i audytorskich trenera.
 

Uwaga !

Urz─ůd Zamówie┼ä Publicznych opublikowa┼é  komunikat m.in. w  sprawie mo┼╝liwych  dla u┼╝ytkowników ustawy konsekwencji zaistnia┼éego opó┼║nienia we wdro┼╝eniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE  do porz─ůdku krajowego.  Skutkiem  bowiem takiego  stanu rzeczy jest to, i┼╝ uwzgl─Ödniaj─ůc zasad─Ö bezpo┼Ťredniej skuteczno┼Ťci dyrektyw - w odniesieniu do  post─Öpowa┼ä o tzw. progu unijnym - wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r. – niektóre przepisy nowej dyrektywy klasycznej i sektorowej stosuje si─Ö bezpo┼Ťrednio.

W zwi─ůzku z tym, informujemy, i┼╝ programy naszych szkole┼ä b─Öd─ů na bie┼╝─ůco aktualizowane. Ponadto,  co najistotniejsze ich realizacja b─Ödzie zawsze uwzgl─Ödnia─ç aktualny stan prawny lub odpowiednio zapowied┼║ zmian - tak ┼╝eby odpowiednio przygotowa─ç uczestników do zmian w Prawie zamówie┼ä publicznych a tak┼╝e pomóc im w realizacji zamówie┼ä teraz w kontek┼Ťcie tej skomplikowanej sytuacji prawnej, gdzie cz─Ö┼Ť─ç przepisów nowych dyrektyw obowi─ůzuje bezpo┼Ťrednio.

 

Uczestnicy szkolenia:

 • dowiedz─ů si─Ö jak prawid┼éowo przygotowa─ç  post─Öpowanie o udzielenie zamówienia publicznego - minimalizuj─ůc  b┼é─Ödy
 • dowiedz─ů si─Ö jak prawid┼éowo realizowa─ç poszczególne etapy post─Öpowanie o udzielenie zamówienia publicznego - minimalizuj─ůc ryzyko kar i korekt finansowych
 • Zamawiaj─ůcy doskonal─ů umiej─Ötno┼Ťci potrzebne do prawid┼éowego przeprowadzenia post─Öpowania o udzielenie zamówienia publicznego, co przyczyni si─Ö do zminimalizowania b┼é─Ödów w tym zakresie, zmniejszy ryzyko korekt i kar  nak┼éadanych przez instytucje  kontrolne
 • Zamawiaj─ůcy  zostan─ů zaopatrzeni w praktyczne wskazówki jak prawid┼éowo dokumentowa─ç post─Öpowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególno┼Ťci z uwzgl─Ödnieniem zapisów koniecznych przy realizacji post─Öpowania z  projektu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków UE
 • wszyscy otrzymaj─ů ciekawe i bardzo przydatne materia┼éy szkoleniowe

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkni─Ötych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwi─ůzania
 3. Wspólnie z Pa┼ästwem opracowujemy najlepsz─ů taktyk─Ö przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spo┼Ťród oko┼éo 80 ┼Ťwietnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ─çwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy ┼Ťwietne materia┼éy szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. S┼éu┼╝ymy pomoc─ů we wdra┼╝aniu poznanej wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci w ┼╝ycie
 10. Na Pa┼ästwa ┼╝yczenie przeprowadzamy badania efektywno┼Ťci szkolenia i opracowujemy system dalszych szkole┼ä w celu osi─ůgni─Öcia maksymalizacji efektów
 11. Jeste┼Ťmy do Pa┼ästwa dyspozycji

Newsletter

Je┼╝eli zainteresowa┼éo Ci─Ö to szkolenie i chcia┼éby┼Ť otrzymywa─ç powiadomienia o zbli┼╝aj─ůcych si─Ö terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si─Ö do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó┼éowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

KONSTRUOWANIE SYSTEMU ZAMÓWIE┼â PUBLICZNYCH W JEDNOSTCE

MODU┼ü I. PLANOWANIE - PODSTAWOWY ELEMENT POPRAWNEGO DZIA┼üANIA, ZW┼üASZCZA W SYSTEMIE ZAMÓWIE┼â PUBLICZNYCH

 1. Znaczenie planowania zamówie┼ä publicznych
 2. Etapy planowania zamówie┼ä publicznych
 3. Kontrola i samokontrola planowania zamówie┼ä publicznych
 4. Szacowanie warto┼Ťci zamówienia – podstawowy element przygotowania planu zamówie┼ä publicznych:
 • Warto┼Ť─ç szacunkowa zamówienia,
 • Metody szacowania warto┼Ťci zamówienia,
 • Czas ustalenia warto┼Ťci zamówienia,
 • Warto┼Ť─ç zamówienia na roboty budowlane,
 • Zasady ogólne szacowania warto┼Ťci zamówienia,
 • Ustalenie warto┼Ťci zamówienia dla zamówie┼ä d┼éugotrwa┼éych,
 • Szacowanie na przyk┼éadach,
 • Szacowanie warto┼Ťci zamówie┼ä realizowanych  w ramach projektów wspófinansowanych ze ┼Ťrodków UE,
 • Nowe progi kwotowe i dobór procedury.

PRZYKŁADY > NIEPRAWIDŁOWOŚCI > WZORY > DOBRE ROZWIĄZANIA

 

MODU┼ü II. PO┼╗─äDANA ZAWARTO┼Ü─ć PLANU ZAMÓWIE┼â PUBLICZNYCH

 1. Plan wydatków bie┼╝─ůcych
 2. Plan wydatków inwestycyjnych
 3. Plan wydatków realizowanych w ramach projektów wieloletnich wspó┼éfinansowanych ze ┼Ťrodków UE
 4. Korekty planu zamówie┼ä publicznych
 5. Przydatno┼Ť─ç prawid┼éowo sporz─ůdzonego planu w trakcie kontroli
 6. Wykorzystanie prawid┼éowo sporz─ůdzonego planu do realizacji sprawozda┼ä przekazywanych corocznie Prezesowi Urz─Ödu Zamówie┼ä Publicznych

PRZYKŁADY > NIEPRAWIDŁOWOŚCI > WZORY > DOBRE ROZWIĄZANIA

 

MODUŁ III. WYDATKI NIEPLANOWANE

 1. Szacowanie warto┼Ťci zamówienia na wydatki nieplanowane
 2. Realizacja planu zamówie┼ä publicznych a wydatki nieplanowane
 3. Realizacja rocznego planu zamówie┼ä publicznych a wydatki planowane w ramach wieloletniego projektu,
 4. Realizacja rocznego planu zamówie┼ä publicznych i wielu wydatków nieplanowanych

 

MODU┼ü IV. OPRACOWANIE PRZYK┼üADOWEGO PLANU ZAMÓWIE┼â PUBLICZNYCH

 

MODU┼ü V. PRZYGOTOWANIE SI─ś DO OBOWI─äZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH

 1. Ewidencja zamówie┼ä poni┼╝ej nieobj─Ötych tzw. re┼╝imem Prawa zamówie┼ä publicznych ze wzgl─Ödu na warto┼Ť─ç
 2. Ocena i konstruowanie nowych przepisów wewn─Ötrznych reguluj─ůcych kwestie udzielania zamówie┼ä publicznych poni┼╝ej kwoty okre┼Ťlonej w art. 4 pkt8 ustawy Pzp.
 3. Nowe przydatne narz─Ödzia usprawniaj─ůce sporz─ůdzanie i przekazywanie sprawozda┼ä do Prezesa UZP.

PRZYKŁADY > NIEPRAWIDŁOWOŚCI > WZORY > DOBRE ROZWIĄZANIA

 1. Harmonogram pracy specjalisty do spraw zamówie┼ä publicznych - PRZYK┼üADY
 2. W┼éa┼Ťciwa organizacja procesu udzielania zamówie┼ä publicznych - PRZYK┼üADY
 3. Wewnętrzne regulacje - pomoc czy utrudnienie? - PRZYKŁADY
 4. Przydatne projekty potrzebnych procedur - PRZYKŁADY


 

STANDARDY KONTROLI ZARZ─äDCZEJ W KONTEK┼ÜCIE PRAWID┼üOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAMÓWIE┼â PUBLICZNYCH W JEDNOSTCE

 

MODU┼ü I. ┼ÜRODOWISKO WEW─śTRZNE

 1. Przestrzegania warto┼Ťci etycznych i kompetencje zawodowe,
 2. Struktura organizacyjna,
 3. Delegowanie uprawnień.

 

MODUŁ II. CELE I ZARZADZANIE RYZYKIEM

 1. Misja, okre┼Ťlenie celów, monitorowanie i ocena ich realizacji,
 2. Identyfikacja i analiza ryzyka zwi─ůzanego z udzielaniem zamówie┼ä publicznych,
 3. Reakcja na ryzyko – zapobieganie zagro┼╝eniom.

 

MODUŁ III. MECHANIZMY KONTROLI

 

MODUŁ IV. INFORMACJA I KOMUNIKACJA


Usystematyzowanie tre┼Ťci zaj─Ö─ç i podsumowanie spotkania

Uwaga! Uczestnikom prowadz─ůcy szkolenie gwarantuje wyczerpuj─ůce temat, ciekawe i bardzo przydatne materia┼éy szkoleniowe!

 • prezentacja
 • wyk┼éad
 • analiza przypadku
 • ─çwiczenia grupowe
 • wykorzystanie warsztatu audytorskiego