Szkolenia zamknięte - Coaching.

Należy obecnie do jednej z najpopularniejszych, a według wielu jednej z najskuteczniejszych indywidualnych metod szkoleniowych, stosowanych na stanowisku pracy. W literaturze jest definiowany, jako zestaw poszczególnych technik i metod służących doskonaleniu podwładnego poprzez prowadzenie z nim usystematyzowanych rozmów. Inna definicja mówi, że jest to filozofia zarządzania, która powinna się przejawiać w każdej funkcji pracy menedżera - jest to pojęcie znacznie wykraczające poza doskonalenie podwładnych. Prosimy o kontakt z naszymi Doradcami w celu opracowania indywidualnego programu coachingowego.

 

Tytuł
Trener

Coaching - to określenie współcześnie należy do jednaj z najpopularniejszej kategorii metoda szkoleniowa. Jej zasada oparta jest na jednej z najskuteczniejsza indywidualna metoda szkoleniowa, stosowanych na stanowisku pracy. Powszechnie jest definiowany, jako zestaw użyteczne techniki i metod służących doskonalenie podwładnego poprzez prowadzenie z nim usystematyzowanych rozmów. Inna definicja mówi, że jest to filozofia zarządzania, która powinna się przejawiać w każdej funkcji pracy menadżera - jest to pojęcie znacznie wykraczające poza doskonalenie podwładnych. Efektywne przekazywanie wiedzy to podstawa szkolenia otwarte z coaching organizowane w Kraków. Doświadczeni pracownicy zajmujący stanowiska menedżerów są doskonałym źródłem specjalistyczna wiedza na temat pracy w specyficzne warunki. Relacja na poziomie osób szkolących i tych, które odbywają szkolenie jest szalenie istotna. Praca trenera polega na obserwacji osoba szkolona w trakcie wykonywana praca, samoocenie, informacji zwrotnej i planowanie nowych strategii postępowania. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobistym trenerem (z ang. coach), a jego uczniem/klientem/pracownikiem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów. Państwa pracownicy dzięki otwarte szkolenie z coaching będą mieli doskonałą okazję poznać jak przebiega proces doskonalenie kwalifikacji pod kierunkiem trenera przez nabywanie nowych umiejętności czy korygowanie nieskutecznych zachowań. Nazwa tej profesji pochodzi od angielskiego "Coach", to inaczej osobisty trener. Osoba, która zajmuje to stanowisko nie musi mieć własnych wybitnych wyników w dziedzinie, która jest temat coachingu, lecz posiadać odpowiednie doświadczenie w danej dziedzinie. Podobnie jak w sporcie – dobry trener np. zespołu skoczków narciarskich nie musi mieć na swoim koncie tytułu mistrza świata w tejże dyscyplinie sportu, aby osiągnąć ze swoim zespołem sukces. W obydwu przypadkach najistotniejsze będą zatem kwalifikacje trenera (coacha) związane z kierowanie procesami uczenia. Kiedy pojawiają się problemy i wymagany jest coach? Gdy np. zmiana uniemożliwia działanie w sposób, do którego przywykli pracownicy, pracownicy stają wobec konieczności zmiany głęboko zakorzenionych przekonań lub opór przed nową sytuacją, lęk przed odczuciem swojej niekompetencji. Różne są rodzaje coachingu: Coaching personalny nastawiony jest na rozbudowę sfera wewnętrzna człowieka, natomiast coaching zawodowy dotyczy takiego tematu jak rozwój zawodowy i kariera czy też Coaching grupowy  który nastawiony jest przekazanie wiedzy o radzenie sobie z wyzwaniami takimi jak problemy w związkach, relacje w środowisku pracy czy efektywność.