Uczestnicy szkolenia poznają aktualny Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji  i wynikające z niego zadania dla swojej instytucji. Istotną częścią składową szkolenia będzie omówienie zjawisk korupcyjnych w instytucjach publicznych na bazie kontaktów z sektorem gospodarczym z szczególnym uwzględnieniem spółek kodeksu handlowego oraz prawa zamówień publicznych.

Uczestnicy zapoznają się z projektem systemowym MSWiA, dotyczącym modelu referencyjnego systemu antykorupcyjnego. Oprogramowanie tego systemu zostało oparte o zoptymalizowaną aplikację informatyczną dla Systemu Przeciwdziałania Konfliktowi Interesów, umożliwiającą dostosowanie systemu dla indywidualnych wymagań urzędu. Aplikacja pozwala nie tylko skutecznie zarządzać ustanowionym systemem zarządzania, ale i umożliwia nadzór nad dokumentacją i uprawnieniami w systemie. Ponadto stanowi źródło wiedzy dla pracowników, co do stawianych im zadań. Dodatkowym wątkiem szkolenia będą aspekty psychologii korupcji wsparte testami do rozwiązania przez uczestników szkolenia.

W rezultacie szkolenie jego uczestnicy zostaną:

 • wprowadzeni do problematyki korupcji w sektorze publicznym oraz zdobędą wiedzę, dotyczącą sposobów rozpoznawania obszarów o największych zagrożeniach korupcyjnych.
 • zostaną zapoznani z praktycznymi metodami wykrywania korupcji i ustalania jej rozmiarów.
 • poznają podstawy metodyki rozpoznawania korupcjogennych regulacji prawnych oraz narzędzi i rozwiązań skierowanych na zmniejszenie korupcji w połączeniu z systemem sankcji za zachowania korupcyjne.
 • zdobędą praktyczną wiedzę na temat podstawowych działań w zakresie tworzenia systemów prewencyjnych.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 1. Pojęcie korupcji – historyczne i aktualne rozumienie tego terminu.
  • Zapoznanie się z pojęciem korupcji w świetle uregulowań prawnych.
  • Odpowiedzialność karna oraz jej wyłączenie.
  • Obszary występowania oraz rodzaje przestępstw korupcyjnych.
  • Struktura i formy korupcji w świetle uregulowań prawnych – różne twarze korupcji i co praktycznie może dotyczyć mojej instytucji?
 2. Regulacje prawne i organizacyjne.
  • Regulacje w zakresie przeciwdziałania zjawiskom korupcji w Dyrektywach Wspólnoty Europejskiej, prawie międzynarodowym i prawie polskim. Jacy jesteśmy w tej dziedzinie wśród narodów Wspólnoty Europejskiej?
  • Instytucje – Olaf, NIK, CBA, Policja Skarbowa, Służba Celna, itp. – jak działają i czym dysponują dla zwalczania zjawiska korupcji.
  • Rządowa strategia antykorupcyjna.
  • Systemy, jakości ISO i CAF a korupcja.
  • „Nakładka antykorupcyjna” w systemie ISO.
 3. Obszary występowania przestępstw korupcyjnych – korupcja w sferze kontraktów gospodarczych, zamówieniach publicznych, procesie legislacyjnym i decyzjach administracyjnych.
  • Nepotyzm – czyli kiedy dbanie o rodzinę i przyjaciół zmienia się w specyficzny rodzaj korupcji?
 4. Przyczyny powstawania zjawisk korupcjogennych - aspekty psychologiczne.
  • Mechanizmy i przyczyny powstawania zjawisk korupcjogennych - aspekty psychologiczne – czym są emocje i prokorupcyjne stany świadomości?
  • Zachowania ludzi w sytuacji konfliktu wartości i pokusy.
  • Źródła władzy, psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu.
  • Mechanizmy psychologiczne i obyczajowe przestępstw korupcyjnych.
  • Test psychologiczny: „Moja skłonność do ryzyka”.
  • Konflikt interesów i naruszenia zasad uczciwej konkurencji – zasady etyczne w kontraktach gospodarczych – deklaracje i rzeczywistość – przykłady.
  • Czy giełdy i banki są wyłączone z podporządkowania się tej zasadzie, czy tylko chcą nam to wmówić?
 5. Łapownictwo i sprzedajność – specyfika regulacji prawa polskiego.
 6. Sposoby i strategie walki z korupcją – czyli dlaczego to takie „trudne”.
 7. Skutki ekonomiczne korupcji dla firmy i gospodarki.
 8. Konsekwencje prawne korupcji – czyli co ma do powiedzenia w tej sprawie Kodeks Karny?
 9. Postępowanie w przypadku zetknięcia się z propozycją korupcyjną.
  • Test: „ Zjawisko korupcji w Unii Europejskiej”.
  • Symptomy świadczące o możliwości popełnienia przestępstw korupcyjnych – czyli komu w firmie nie wolno ich nie zauważyć?
  • Studium przypadku: przykłady polskie i unijne.
  • Zamówienia publiczne w świetle przestępstw korupcyjnych, schematy działań przestępczych oraz możliwości wykrywania i zapobiegania nadużyciom i zjawiskom korupcjogennym.
  • Test: Podatność na działania manipulacyjne.
 10. Założenia systemu antykorupcyjnego
  • Geneza powstania systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
  • Podstawowe cele i zadania oraz korzyści z wdrożenia systemu.
  • Podstawowe wymagania systemu.
  • Korelacja z innymi systemami – ISO 9001, SA 8000 o odpowiedzialności społecznej.
 11. Ujawnianie korupcji w procesie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
  • Rola organów nadzoru w spółkach kodeksu handlowego w zakresie przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym.
  • Ćwiczenie praktyczne - rozpoznawanie przesłanek korupcyjnych.
  • Podsumowanie – zakończenie szkolenia.

Często czytamy o idealnych instytucjach, w których nawet sama myśl o korupcji nie może się pojawić. I choć myślimy z podziwem lub z niedowierzaniem, to czasami się zastanawiamy, czy to stan rzeczywisty, czy tylko ideał do podziwiania? Praktyka życiowa uczy, że często otaczająca nas rzeczywistość jest w z takim ideałem w konflikcie. W tym szkoleniu najistotniejszy będzie jego wymiar praktyczny uwzględniający nasze krajowe uwarunkowania, krajowe regulacje prawne i dyrektywy europejskie. Szkolenie będzie prowadzone aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, dyskusji oraz połączone z omawianiem rzeczywistych przypadków.

Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji Power- point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Uzupełnieniem wskazanych metod będą testy oraz moderowana dyskusja.