Uczestnicy szkolenia poznają aktualny Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji  i wynikające z niego zadania dla swojej instytucji. Istotną częścią składową szkolenia będzie omówienie zjawisk korupcyjnych w instytucjach publicznych na bazie kontaktów z sektorem gospodarczym z szczególnym uwzględnieniem spółek kodeksu handlowego oraz prawa zamówień publicznych.

Uczestnicy zapoznają się z projektem systemowym MSWiA, dotyczącym modelu referencyjnego systemu antykorupcyjnego. Oprogramowanie tego systemu zostało oparte o zoptymalizowaną aplikację informatyczną dla Systemu Przeciwdziałania Konfliktowi Interesów, umożliwiającą dostosowanie systemu dla indywidualnych wymagań urzędu. Aplikacja pozwala nie tylko skutecznie zarządzać ustanowionym systemem zarządzania, ale i umożliwia nadzór nad dokumentacją i uprawnieniami w systemie. Ponadto stanowi źródło wiedzy dla pracowników, co do stawianych im zadań. Dodatkowym wątkiem szkolenia będą aspekty psychologii korupcji wsparte testami do rozwiązania przez uczestników szkolenia.

W rezultacie szkolenie jego uczestnicy zostaną:

 • wprowadzeni do problematyki korupcji w sektorze publicznym oraz zdobędą wiedzę, dotyczącą sposobów rozpoznawania obszarów o największych zagrożeniach korupcyjnych
 • zostaną zapoznani z praktycznymi metodami wykrywania korupcji i ustalania jej rozmiarów
 • poznają podstawy metodyki rozpoznawania korupcjogennych regulacji prawnych oraz narzędzi i rozwiązań skierowanych na zmniejszenie korupcji w połączeniu z systemem sankcji za zachowania korupcyjne
 • zdobędą praktyczną wiedzę na temat podstawowych działań w zakresie tworzenia systemów prewencyjnych

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. POJĘCIE KORUPCJI  HISTORYCZNE I AKTUALNE ROZUMIENIE TEGO TERMINU

 1. Zapoznanie się z pojęciem korupcji w świetle uregulowań prawnych
 2. Odpowiedzialność karna oraz jej wyłączenie
 3. Obszary występowania oraz rodzaje przestępstw korupcyjnych
 4. Struktura i formy korupcji w świetle uregulowań prawnych  różne twarze korupcji i co praktycznie może dotyczyć mojej instytucji?

 

MODUŁ II. REGULACJE PRAWNE I ORGANIZACYJNE

 1. Regulacje w zakresie przeciwdziałania zjawiskom korupcji w Dyrektywach Wspólnoty Europejskiej, prawie międzynarodowym i prawie polskim. Jacy jesteśmy w tej dziedzinie wśród narodów Wspólnoty Europejskiej?
 2. Instytucje - Olaf, NIK, CBA, Policja Skarbowa, Służba Celna, itp. – jak działają i czym dysponują dla zwalczania zjawiska korupcji
 3. Rządowa strategia antykorupcyjna
 4. Systemy, jakości ISO i CAF a korupcja
 5. „Nakładka antykorupcyjna” w systemie ISO

 

MODUŁ III. OBSZARY WYSTĘPOWANIA PRZESTĘPSTW KORUPCYJNYCH - KORUPCJA W SFERZE KONTRAKTÓW GOSPODARCZYCH, ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH, PROCESIE LEGISLACYJNYM I DECYZJACH ADMINISTRACYJNYCH

 1. Nepotyzm - czyli kiedy dbanie o rodzinę i przyjaciół zmienia się w specyficzny rodzaj korupcji?

 

MODUŁ IV. PRZYCZYNY POWSTAWANIA ZJAWISK KORUPCJOGENNYCH - ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE

 1. Mechanizmy i przyczyny powstawania zjawisk korupcjogennych - aspekty psychologiczne - czym są emocje i prokorupcyjne stany świadomości?
 2. Zachowania ludzi w sytuacji konfliktu wartości i pokusy
 3. Źródła władzy, psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu
 4. Mechanizmy psychologiczne i obyczajowe przestępstw korupcyjnych
 5. Test psychologiczny: „Moja skłonność do ryzyka”
 6. Konflikt interesów i naruszenia zasad uczciwej konkurencji - zasady etyczne w kontraktach gospodarczych - deklaracje i rzeczywistość - przykłady.
 7. Czy giełdy i banki są wyłączone z podporządkowania się tej zasadzie, czy tylko chcą nam to wmówić?

 

MODUŁ V. ŁAPOWNICTWO I SPRZEDAJNOŚĆ - SPECYFIKA REGULACJI PRAWA POLSKIEGO

 

MODUŁ VI. SPOSOBY I STRATEGIE WALKI Z KORUPCJĄ - CZYLI DLACZEGO TO TAKIE „TRUDNE”

 

MODUŁ VII. SKUTKI EKONOMICZNE KORUPCJI DLA FIRMY I GOSPODARKI

 

MODUŁ VIII. KONSEKWENCJE PRAWNE KORUPCJI - CZYLI CO MA DO POWIEDZENIA W TEJ SPRAWIE KODEKS KARNY?

 

MODUŁ IX. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZETKNIĘCIA SIĘ Z PROPOZYCJĄ KORUPCYJNĄ

 1. Test: „ Zjawisko korupcji w Unii Europejskiej”
 2. Symptomy świadczące o możliwości popełnienia przestępstw korupcyjnych - czyli komu w firmie nie wolno ich nie zauważyć?
 3. Studium przypadku: przykłady polskie i unijne
 4. Zamówienia publiczne w świetle przestępstw korupcyjnych, schematy działań przestępczych oraz możliwości wykrywania i zapobiegania nadużyciom i zjawiskom korupcjogennym
 5. Test: Podatność na działania manipulacyjne

 

MODUŁ X. ZAŁOŻENIA SYSTEMU ANTYKORUPCYJNEGO

 1. Geneza powstania systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
 2. Podstawowe cele i zadania oraz korzyści z wdrożenia systemu
 3. Podstawowe wymagania systemu
 4. Korelacja z innymi systemami - ISO 9001, SA 8000 o odpowiedzialności społecznej

 

MODUŁ XI. UJAWNIANIE KORUPCJI W PROCESIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

 1. Rola organów nadzoru w spółkach kodeksu handlowego w zakresie przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym
 2. Ćwiczenie praktyczne - rozpoznawanie przesłanek korupcyjnych
 3. Podsumowanie - zakończenie szkolenia

Często czytamy o idealnych instytucjach, w których nawet sama myśl o korupcji nie może się pojawić. I choć myślimy z podziwem lub z niedowierzaniem, to czasami się zastanawiamy, czy to stan rzeczywisty, czy tylko ideał do podziwiania? Praktyka życiowa uczy, że często otaczająca nas rzeczywistość jest w z takim ideałem w konflikcie. W tym szkoleniu najistotniejszy będzie jego wymiar praktyczny uwzględniający nasze krajowe uwarunkowania, krajowe regulacje prawne i dyrektywy europejskie. Szkolenie będzie prowadzone aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, dyskusji oraz połączone z omawianiem rzeczywistych przypadków.

Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji Power- point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Uzupełnieniem wskazanych metod będą testy oraz moderowana dyskusja.