Celem szkolenia będzie przegląd i poprawa kompetencji niezbędnych do realizacji celów biznesowych zarówno w aspekcie pracy indywidualnej jak i zespołowej, szczególnie poprzez nabycie przez uczestników  takich umiejętności jak:

 • nabycie umiejętności kreatywnego rozwiązywania trudnych sytuacji w relacji z klientami,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z naciskami, pretensjami i agresją ze strony beneficjentów,
 • ukształtowanie asertywnej postawy wobec beneficjenta,
 • poznanie znaczenia i kluczowej roli obsługi Klienta w kształtowaniu wizerunku firmy
 • wzrost efektywności i satysfakcji zawodowej
 • budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi
 • praktycznej diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu
 • budowanie wspierających relacji w zespole
 • efektywnie współdziałanie w zespole
 • świadomość wzajemnego wpływu w relacji zespół- jednostka ii jednostka –zespół
 • umiejętność stosowania różnorodnych technik zarządzania konfliktem
 • zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej)

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z efektywnej obsługi klientów w sytuacjach trudnych i konfliktowych w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ 1. Otwarcie

 • Elementy integracji grupy
 • Oczekiwania uczestników wobec szkolenia
 • Oczekiwane postawy i zachowania w trakcie szkolenia – kontrakt szkoleniowy
 • Ćwiczenia z elementami autoprezentacji

MODUŁ 2. Zasady skutecznej komunikacji, jako element zasadniczy w efektywnych kontaktach w organizacji

 • Proces komunikacji i jego etapy
 • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się
 • Autoanaliza własnego stylu komunikowania się
 • Błędy w komunikacji
 • Bariery komunikacyjne
 • Etapy tworzenia kontaktu interpersonalnego
 • Komunikacja bezpośrednia a komunikacja telefoniczna

MODUŁ 3. Efektywne prowadzenie rozmów

 • Kształtowanie własnego wizerunku w roli nadawcy i odbiorcy komunikatu
 • Czynniki wpływające na jakość kontaktów zawodowych pomiędzy pracownikami
 • Aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji- ćwiczenia praktyczne
 • Czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi
 • Sztuka zadawania pytań
 • Psychologiczne mechanizmy i techniki wywierania wpływu- analiza osobistego stylu wywierania wpływu na innych
 • Czy „a” zawsze znaczy „a” ? -ukryte założenia i przemilczane oczekiwania w komunikacji

MODUŁ 4. Budowanie pozytywnych relacji z klientem

 • Nawiązanie kontaktu z klientem – jak tworzyć pozytywne pierwsze wrażenie pokazując swą życzliwość, otwartość i profesjonalizm?
 • Poszukiwanie wspólnego pola z klientem – synchronizacja w obsłudze klienta.
 • Metody otwartego wyrażania pozytywnych intencji.
 • Zachowania wzbudzające zaufanie klienta.
 • Typowe błędy uniemożliwiające zbudowanie pozytywnych relacji z klientem (słowa, postawy, ton głosu i zachowania, których należy unikać).
 • Kształtowanie postawy zorientowanej na klienta.
 • Elementarne zasady savoir-vivre w kontakcie z klientem

MODUŁ 5.  Psychologia klienta – jak zrozumieć motywacje i problemy klientów?

 • Metody odkrywania motywów zachowań klienta.
 • Zrozumieć i uszanować świat klienta (postawy, wartości, przekonania i jego tok rozumowania).
 • Oferowanie pomocy w rozwiązywaniu problemów klienta.
 • Pozytywne emocje klienta – jak do nich dotrzeć i je podtrzymać?
 • Negatywne emocje klienta – jak je zrozumieć i neutralizować?
 • Zarządzanie informacją od klientów i proponowanie optymalnych rozwiązań.
 • Metody aktywnego słuchania – klucz do zdobycia zaufania klienta.
 • Sztuka stosowania pozytywnych zwrotów.
 • Trening języka korzyści i nawiązywania do zmysłów klienta.
 • Metody kierowania i podtrzymywania rozmowy.
 • Umiejętne zadawanie odpowiednich pytań gwarantujących powodzenie w rozmowie z klientem.
 • Przekazywanie informacji zwrotnej.
 • Reguły i zasady profesjonalnego wykorzystywania „mowy ciała”.
 • Pozawerbalne symptomy kłamstwa, niezadowolenia, zdenerwowania oraz wrogości.

MODUŁ 6. Trudne sytuacje w obsłudze klienta

 • Rozpoznanie indywidualnych postaw w sytuacjach konfliktowych.
 • Metody efektywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Obiekcje, skargi i uwagi klientów – jak na nie optymalnie odpowiedzieć? Pomoc w sytuacjach beznadziejnych – proponowanie alternatyw odpowiadających potrzebom niezadowolonych klientów.
 • Świadome zarządzanie własnymi emocjami na poziomie sygnałów fizycznych i emocjonalnych.

MODUŁ 7. W zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi - koncepcja zachowań asertywnych

 • Pojęcie asertywności
 • Twoje własne prawa
 • Kiedy decydujesz się być asertywnym
 • Typy zachowań: zachowania agresywne, uległe, asertywne
 • Budowanie komunikatów „ja” jako podstawa asertywnego wyrażania opinii, sądów i emocji
 • Dlaczego boimy się powiedzieć "nie" - co nas powstrzymuje
 • Samoocena wypływająca z asertywnego traktowania samego siebie
 • Konstrukcja mapy asertywności własnej

MODUŁ 8.   Co to znaczy szanować ciebie i siebie - co się stanie jak wyrazimy zgodę lub odmówimy

 • Umiejętność odmawiania i przyjmowania odmowy
 • Umiejętność argumentowania
 • Obrona przed manipulacją
 • Przyjmowanie ocen negatywnych i pozytywnych, reagowanie na formy krytyki
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej

MODUŁ 9.  Radzenie sobie ze stresem

 • Podstawowe wiadomości na temat stresu i czynników wywołujących stres– podstawy wiedzy psychologicznej
 • Reakcje na stres i zmiany w zachowaniu
 • Adaptacja  i rodzaje stresu
 • Stres w organizacji
 • Koszty stresu w organizacji
 • Techniki i metody redukcji stresu: środowiskowe, fizjologiczne, umysłowe)
 • Praktyczne ćwiczenia technik relaksacyjnych : wizualizacja, trening relaksacji mięśniowej Jacobsona, trening autogenny Shulzta
 • Podstawowe zasady profilaktyki antystresowej

Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość),  mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji.

Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.