CEL SZKOLENIA:

Sprawny, zorganizowany, płynnie realizujący zadania i skutecznie osiągający cele ZESPÓŁ stanowi jeden z fundamentów efektywnie działającej organizacji. To fakt. Często jednak zbyt mocno skupiamy się na samym zespole jako strukturze, próbując go w określony sposób ukształtować czy nauczyć wybranych rzeczy, zapominając o tym, że ZESPÓŁ TWORZĄ JEDNOSTKI.

Jednostki, które posiadają swój indywidualny, często unikalny potencjał, swoje własne możliwości, kompetencje, cechy, ale również blokady, bariery, trudności. Każda osoba prezentuje określone podejście, energię, rodzaj oceny, metody działania, sposób reagowania na problemy czy potrzebę motywacji. Ich połączenie stworzy zespół o określonym potencjale i prawdopodobnej ścieżce rozwoju.

Wówczas możliwości jest kilka:

 1. Stworzymy zespół taki, jakiego oczekiwaliśmy. Osiąga zamierzone cele w sposób i w czasie jaki zakładaliśmy, funkcjonuje sprawnie i zgodnie z planem.
   
 2. Stworzymy zespół, który jest daleki od naszych oczekiwań lub co najmniej z nimi niezgodny. Nie spełnia swojej roli, nie osiąga zakładanych celów lub robi to przesadnym kosztem (konflikty, koszty finansowe i/lub czasowe, itd.). W najlepszym wypadku oceniamy ten zespół jako przeciętny lub stosunkowo dobry, jednak wciąż niezgodny z naszymi docelowymi oczekiwaniami. Może okazać się, że taki pozostanie. To zespół, który nie jest w stanie przekroczyć pewnego pułapu jakości czy rozwoju, nawet jeśli jest dobrze zarządzany. Możliwe, że tworzą go jednostki, które w połączeniu ze sobą nigdy nie wykreują oczekiwanej jakości, nie osiągną docelowego rezultatu. Tworzą go np. w większości lub całości perfekcjoniści - którzy mogą blokować działanie, pesymiści - którzy nie zaryzykują i nie podejmą wyzwań, analitycy - którzy nie będą potrafili wdrożyć działań czy sami optymiści - którzy nieracjonalnie ocenią możliwości i doprowadzą do błędu. Wówczas konieczna będzie nowa konstrukcja zespołu, być może zaproszenie do zespołu nowych osób lub zmiana dotychczasowych.
   
 3. Stworzymy zespół, który jest niezgodny z naszymi oczekiwaniami. Być może w niewielkim, a być może w znaczącym stopniu – wciąż wymaga zmiany, informacji w którym kierunku należy go rozwijać czy które obszary wymagają „naprawy”. Przede wszystkim jednak - który potencjał poszczególnych osób jest dla tego zespołu kluczowy. Jakie cechy, postawy, zachowania, sposób myślenia czy podejmowania decyzji DANEJ OSOBY stanowią źródło sukcesu dla zespołu, a które elementy powodują blokadę, opóźnienia czy błędne działania. Ta wiedza i świadomość pozwoli trafnie wykorzystać to, co bezwzględnie sprzyja dynamicznemu rozwojowi zespołu dzięki poszczególnym jednostkom, a jednocześnie wypracować sposób postępowania z tym co u tych jednostek niekorzystne dla konkretnego zespołu.


Celem szkolenia jest diagnoza konkretnego zespołu i określenie jego potencjału poprzez rozpoznanie możliwości i barier poszczególnych osób tworzących zespół oraz w oparciu o rezultaty, jakie razem osiągają w trakcie współpracy.


EFEKTY SZKOLENIA:

 1. Poznanie potencjału danego zespołu i dalszych możliwości jego rozwoju (lub ich braku)
 2. Poznanie potencjału (w tym możliwości, mocnych stron, jak i barier czy blokad) poszczególnych osób tworzących zespół oraz ich wpływu na funkcjonowanie zespołu
 3. Diagnoza potrzeb i możliwości zespołu w obszarze komunikacji, metod współpracy, podziału zadań i odpowiedzialności
 4. Poznanie roli kierownika w danym zespole oraz jego wpływu na funkcjonowanie tego zespołu
 5. Stworzenie rekomendacji rozwojowych dla zespołu:
 • w którym kierunku warto się rozwijać
 • nad którymi obszarami warto pracować
 • które elementy trzeba bezwzględnie zmienić lub odrzucić
 • na czym obligatoryjnie bazować, aby osiągnąć sukces jako zespół

 

DLA KOGO JEST SZKOLENIE:

Dla zespołów, które:

 • nie wiedzą w jakim kierunku się rozwijać lub mają poczucie, że nie wykorzystują pełni swoich możliwości
 • czują, że stoją w miejscu i nie osiągają zamierzonych efektów
 • są nieskuteczne i zagrożone rozpadem
 • trawią konflikty, kiepska atmosfera i przytłaczająca rywalizacja wewnątrz-zespołowa
 • chcą poznać wachlarz swoich możliwości, przyspieszyć dynamiczny rozwój i osiągać ponadprzeciętne wyniki
 • dopiero powstały i chcą od początku rozwijać się w trafnym kierunku
 • tworzą osoby nie odczuwające satysfakcji z wykonywanej pracy
 • tworzą osoby mające poczucie marnowania swojego potencjału lub wykonywania zadań, w których nie są wystarczająco kompetentne
 • tworzą osoby otwarte na konstruktywną informację zwrotną (w tym mające odwagę zmierzyć się z niekomfortową informacją o sobie), zmotywowane do działania, odczuwające silną chęć zmiany na lepsze i gotowe do intensywnego wysiłku rozwojowego

Dla zespołów, których kierownicy:

 • są gotowi aktywnie włączyć się w diagnozę i rozwój zespołu
 • są gotowi wziąć współodpowiedzialność za działanie zespołu, panującą w nim atmosferę i osiągane wyniki
 • są otwarci na konstruktywną (i niekiedy niekomfortową) informację zwrotną i gotowi wziąć odpowiedzialność za swoje nietrafne działania zarządcze
 • nie tylko wyślą zespół na szkolenie, aby trener wykonał główną pracę, ale są gotowi wziąć aktywny udział w szkoleniu lub co najmniej zapoznać się z jego wynikami i wdrożyć rekomendacje w swojej organizacji

 

DLA KOGO NIE JEST SZKOLENIE:

Dla zespołów, które:

 • nie mają motywacji do zmiany i chęci do działania
 • są zamknięte na konstruktywną informację zwrotną i brak im gotowości do zmiany perspektywy
 • nie są gotowe na duży wysiłek i prace rozwojową
 • nie mają w siebie chęci i gotowości do zmiany niesprzyjających relacji w zespole

Dla zespołów, których kierownicy:

 • nie są gotowi, aby wziąć za nie odpowiedzialność
 • nie mają motywacji (i/lub czasu) do zmiany i intensywnej pracy rozwojowej
 • są zamknięci na konstruktywną informację zwrotną, w tym być może wiadomość, że ich działania zarządcze są główną przyczyną złego funkcjonowania zespołu

 

Warunki wstępne do udziału w szkoleniu:

 • W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwa różne zespoły z wybranych firm. Rekomendowany jest udział jednego zespołu z danej organizacji. Pracujemy nad diagnozą i usprawnieniem KONKRETNEGO zespołu.
 • Rekomendowany jest udział Kierownika zespołu, co znacząco zwiększa skuteczność działań szkoleniowych. Kierownik to CZŁONEK zespołu.

Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. WPROWADZENIE DO SZKOLENIA

Zweryfikujemy cel szkolenia i zbudujemy bazę do aktywnego i otwartego współdziałania na szkoleniu.

 1. Określenie celu szkolenia, weryfikacja potrzeb zespołu
 2. Zapoznanie się uczestników oraz trenera
 3. Budowanie atmosfery współpracy, działania, motywacji i otwartości

 

MODUŁ II. CEL NASZEGO ZESPOŁU

Przeanalizujemy cele zespołu i cele jego poszczególnych członków. Będziemy pracować nad sposobami zaspokajania potrzeb wszystkich osób w odpowiedzi na potrzeby zespołu.

 1. Cele zespołu vs. cele indywidualne
 2. Potrzeby zespołu vs. potrzeby indywidualne

 

MODUŁ III. AUTODIAGNOZA ZESPOŁU

Przeprowadzimy diagnozę zespołu, zidentyfikujemy jego aktualny stan oraz określimy kluczowe obszary, które mają znaczenie dla jego funkcjonowania.

 1. Analiza mocnych stron i barier z perspektywy członków zespołu
 2. Kluczowe obszary wpływające na działanie zespołu

 

MODUŁ IV. DIAGNOZA KOMUNIKACJI

Zdiagnozujemy poziom komunikacji w zespole, jej mocne strony oraz blokady i luki komunikacyjne, które wpływają niekorzystanie na działanie zespołu. Przeanalizujemy styl komunikacji poszczególnych członków zespołu i wpływ tego stylu na osiągany sukces zespołowy.

 1. Analiza sposobu komunikacji w zespole
 2. Określenie stylu komunikacji poszczególnych osób i jego wpływu na funkcjonowanie zespołu
 3. Diagnoza mocnych i słabych stron komunikacji w zespole
 4. Przedstawienie konsekwencji aktualnego stanu komunikacji i wskazanie działań naprawczych

 

MODUŁ V. DIAGNOZA WSPÓŁPRACY I PODZIAŁU ZADAŃ

Diagnozujemy mechanizmy współpracy w zespole, zweryfikujemy trafność podziału zadań między członkami zespołu i wybierzemy optymalne metody dalszej współpracy.

 1. Analiza sposobu współpracy w zespole, aktualnego podziału zadań, odpowiedzialności oraz metod pracy
 2. Analiza pojawiających się konfliktów i sposobów rozwiązywania problemów
 3. Określenie optymalnych form współdziałania
 4. Wyznaczenie kierunku dalszej współpracy tak, aby przynosiła oczekiwane rezultaty

 

MODUŁ VI. ROLA POSZCZEGÓLNYCH OSÓB  W ZESPOLE

Będzie to kluczowy moduł szkolenia. Określimy potencjał poszczególnych osób w zespole. Zdiagnozujemy jak ich poszczególne cechy czy zachowania wpływają na funkcjonowanie zespołu i wypracujemy ich optymalne zagospodarowanie.

 1. Określenie potencjału poszczególnych osób w oparciu o testy i symulacje diagnostyczne
 2. Określenie ról grupowych pełnionych w zespole przez poszczególne osoby
 3. Wpływ cech, postaw, zachowań poszczególnych osób na sposób funkcjonowania zespołu i osiągane przez niego rezultaty
 4. Analiza potencjału zespołu w oparciu o możliwości jednostek i odpowiedź na kluczowe pytania: kto tworzy zespół - jakie indywidualności? Jakich ról jest za dużo, a kogo nam brakuje, jakie cechy czy podejście mamy i które nam służą, a których nam brakuje?

 

MODUŁ VII. DIAGNOZA MOTYWACJI I ROLA KIEROWNIKA

Zdiagnozujemy najtrafniejsze sposoby motywacji dla poszczególnych osób, dowiemy się w jaki sposób kierownik wpływa na funkcjonowanie zespołu i które zachowania zarządcze warto wzmocnić. Dowiemy się w jaki sposób udzielać wartościowej i konstruktywnej informacji zwrotnej w obie strony.

 1. Analiza czynników, które motywują poszczególne osoby w zespole i mają wpływ na jego działanie
 2. Rola kierownika i kluczowe potrzeby związane z zarządzaniem konkretnym zespołem
 3. Konstruktywna informacja zwrotna jako fundament skutecznego rozwoju

 

MODUŁ VIII. REKOMENDACJE ROZWOJOWE

Wskazanie elementów wymagających wzmocnienia lub naprawy, określenie metod pracy nad dalszym rozwojem zespołu.

 1. Podsumowanie mocnych stron zespołu i analiza sposobów na ich utrzymanie i utrwalenie
 2. Określenie elementów wymagających pracy i reorganizacji
 3. Wyznaczenie kluczowych celów dla zespołu w najbliższej perspektywie czasowej

 

WAŻNE:

Zaprezentowany program jest przybliżonym zarysem tematyki szkolenia. Kolejność poszczególnych modułów, ich zakres i czas trwania będzie modyfikowany na bieżąco w odpowiedzi na pojawiające się w trakcie szkolenia potrzeby uczestników i zespołu. Poszczególne zagadnienia będą się przeplatały w trakcie procesu szkoleniowego. Szkolenie ma stanowić synergię poszczególnych zagadnień, a nie ich prosta sumę, dlatego pogram zostanie potraktowany w sposób elastyczny, a tym samym skuteczny.

Praca na szkoleniu to intensywna praca warsztatowa, oparta na dominującej aktywności uczestników. Konstrukcja szkolenia opiera się o trzy główne działania: ćwiczenie (gra/symulacja/test) - analiza - wnioski. Praca na szkoleniu wymaga otwartości, zaufania, empatii wobec innych uczestników oraz motywacji do udziału.

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i przy użyciu różnorodnych akcesoriów szkoleniowych. Praca na szkoleniu obejmuje zarówno zdobywanie wiedzy teoretycznej, jak również praktyczne ćwiczenia i symulacje, ułatwiające transfer wiedzy i umiejętności do życia zawodowego. Uczestnicy szkolenia bazują na własnych doświadczeniach i przykładach oraz konkretnych sytuacjach problemowych ze swojego życia. Każdy uczestnik otrzymuje materiały edukacyjno-rozwojowe z zakresu omawianych tematów oraz wskazania do dalszej pracy rozwojowej.

Najczęściej stosowane narzędzia pracy warsztatowej to:

 •     Interaktywne mini-wykłady
 •     Studium przypadków
 •     Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 •     Gry i symulacje
 •     Dyskusje problemowe
 •     Testy diagnostyczne