Szkolenia Pracowników

Szkolenia pracowników kluczem do sukcesu organizacji

Szkolenia pracowników to klucz do sukcesu firmy. Jeżeli po ten klucz zechcemy sięgnąć – mamy otwartą drogę do rozwoju w różnych sferach działalności przedsiębiorstwa. Zdając sobie sprawę z faktu, że pracownicy organizacji są jej zasobem strategicznym, każda prężnie rozwijająca się, nowoczesna firma kładzie duży nacisk na profesjonalne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, co można osiągnąć między innymi poprzez organizację szeregu różnorodnych szkoleń dla pracowników. Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej AVENHANSEN, w której znajdują się atrakcyjne szkolenia dla pracowników, zarówno otwarte, jak i zamknięte.

 

Poznaj pełną ofertę naszych szkoleń
 

Szkolenia otwarte Szkolenia zamknięte

 

Dlaczego szkolenia pracowników są świetną formą motywacji?

Wiele osób twierdzi, że jedynym sposobem na zmotywowanie pracowników do działania jest gratyfikacja finansowa. Sporo w tym racji, jednak liczne badania dowodzą, iż odpowiednio dobrane pozafinansowe metody motywacji pracowników potrafią oddziaływać równie skutecznie, jak materialne korzyści.

Do niezwykle efektywnych sposobów motywacji pracowniczej należą szkolenia pracowników. Z naszego  wieloletniego doświadczenia wynika, że dzięki organizacji szkoleń pracowników przede wszystkim wzrasta zaangażowanie podwładnych w realizowaną pracę – pracownicy czują się docenieni, pewni swojej pozycji w firmie, co skutkuje wzmocnieniem  więzi pomiędzy pracownikiem a firmą. Można śmiało stwierdzić, że realizowane przez AVENHANSEN szkolenia pracowników są doskonałym elementem motywacji, ponieważ:

  • Dają nowe możliwości rozwoju zawodowego
  • Zwiększają tzw. elastyczność kwalifikacyjną
  • Stwarzają pracownikom odpowiednie warunki do samorealizacji w różnych obszarach (często zupełnie nowych)
  • Kształtują ścieżki kariery poszczególnych pracowników

Korzyści płynące ze szkoleń pracowników

Z definicji szkoleń pracowników wynika, że jest to pewien proces, mający na celu poprawę umiejętności pracowników, zwiększenie efektywności i wydajności pracy oraz zysków całego przedsiębiorstwa.

Warto wspomnieć, że zalety szkoleń pracowników organizowanych przez AVENHANSEN odczuwają nie tylko sami pracownicy, ale również pracodawcy. Inwestycje w szkolenia pracowników można scharakteryzować jako wysoce opłacalne.

 

Mówiąc o korzyściach związanych ze szkoleniami pracowników należy podkreślić w sposób szczególny:

  • Aktualizację wiedzy i nabycie nowych umiejętności pracowników
  • Pomoc w identyfikacji pracownika z organizacją i jej celami
  • Wzrost produktywności i zaangażowania pracowników
  • Wzbogacenie codziennej pracy o nowe doświadczenia
  • Pokonywanie oporu wobec zmian
  • Poprawa komunikacji w firmie

Najważniejsze rodzaje szkoleń pracowników

Wśród rodzajów szkoleń pracowników wymienić można szkolenia pracowników w firmie (organizacji) – na stanowisku pracy oraz szkolenia poza firmą. Firma AVENHANSEN specjalizuje się w różnego rodzaju szkoleniach pracowników. Metody szkoleń pracowników dobieramy zawsze indywidualnie, analizując wcześniej potrzeby danego przedsiębiorstwa. Organizujemy szkolenia zamknięte i otwarte (w tym szkolenia dla pracowników administracji publicznej, pracowników urzędów pracy, urzędów skarbowych itp.). W naszej ofercie znajdą Państwo propozycje szkoleń dla pracowników biurowych, pracowników hoteli i recepcji, pracowników HR, pracowników logistyki oraz wiele innych. Zapraszamy do współpracy!