Mało ludzi ma wystarczająco dużo czasu, a przecież każdy ma prawie cały czas, który istnieje. (Paradoks czasu)

Zarządzanie sobą w czasie jest dziś bezcenną umiejętnością. To, w jaki sposób organizujemy sobie czas definiuje nasze sukcesy osobiste i zawodowe.

Szkolenie ma charakter praktycznego treningu umiejętności – podstawowe zagadnienia przekazywane są w formie prezentacji multimedialnej połączonej z mini - wykładem. 80% szkolenia stanowią ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków – bazująca na autentycznych sytuacjach i problemach, które zdarzają się podczas planowania czasu, wyznaczania celów i zadań pracownikom i podczas ich motywowania do działania; dyskusje moderowane oparte o wymianę doświadczeń; gry symulacyjne.

 • Czy czasem rzeczywiście da się zarządzać?

 • Jakie znaczenie dla organizacji swojego czasu ma liczba 86 400?

 • Na co w naszym życiu mamy wpływ?

 • Dlaczego jedząc „żaby” będziemy szczęśliwsi?

 • Czym jest prokrastynacja?

 • Jak prawo Parkinsona pomoże nam zaoszczędzić czas?

 • Czy asertywność to rzeczywiście umiejętność mówienia NIE?

 • Jak wypracować tzw. równowagę między życiem prywatnym a zawodowym?

 

Na te i inne pytania otrzymacie Państwo odpowiedź przyjmując zaproszenie na szkolenie:

ZNAKOMITA ORGANIZACJA CZASU Z ELEMENTAMI ASERTYWNOŚCI – CZYLI JAK ZARZĄDZAĆ SWOJĄ OSOBISTĄ EFEKTYWNOŚCIĄ

CELE SZKOLENIA:

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:

 • poznanie skutecznych narzędzi usprawniających zarządzanie czasem

 • nauczenie się, w jaki sposób oddzielać czynności priorytetowe od mało istotnych

 • zdobycie wiedzy w jaki sposób ustalać adekwatne, realne i motywujące cele

 • zdobycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami (odkładanie spraw na później) i złodziejami czasu

 • poznanie techniki usprawniających budowanie relacji i asertywnej komunikacji: komunikowanie się ze zrozumieniem, świadome zarządzanie komunikacją werbalną i niewerbalną, komunikacja asertywna

Metody szkolenia – zasada 80/20 (zajęcia praktyczne / zajęcia teoretyczne)

 • gry symulacyjne

 • analiza przypadku

 • wykład z prezentacją multimedialną

 • rozmowa moderowana/ dyskusja

 • warsztaty w grupach

 • ankiety/ kwestionariusze

 • metoda 4 x Jak- Jak to robisz? Jak chciałbyś to robić? Jak możesz to robić? Jak to robisz?

 • bezpośrednie rozmowy z prowadzącym i/ lub uczestnikami

1. CZYM JEST CZAS DLA KAŻDEGO Z NAS

 • co to jest gospodarowanie czasem – elementy gospodarowania czasem

 • powody, dla których tracimy czas

 • analiza osobistego stylu zarządzania własnym czasem (diagnoza obszarów problematycznych i określenie planu działań w kierunku ich poprawy)

2. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

 • definiowanie tzw. złodziei czasu i szukanie sposobów na ich unikanie

 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych

  • analiza indywidualnych reakcji na stres

  • źródła stresu

  • automotywacja – jak niwelować stres

 • nawyk samodyscypliny w organizowaniu i realizacji zadań

  • jakie sprawy/ zadania najczęściej odkładamy

  • przyczyny odkładania działań na później

  • destrukcyjny wpływ słów: „muszę”, „powinienem”

3. ZŁOTE REGUŁY NA BIERNOŚĆ – CO ZROBIĆ, BY NIE ODWLEKAĆ I NIE ODKŁADAĆ NA PÓŹNIEJ

 • metoda „pull” samomotywacji – czyli od pracy wysokiej jakości do rozrywki bez poczucia winy

 • metoda zbierania informacji

 • wytyczanie zadań od „zaraz”

 • zaczynanie od naj…..

 • zasada Parkinsona – czyli cele ograniczone w czasie

 • wyznaczanie SMART-nych celów jako klucz do skutecznego działania i odnoszenia sukcesów

 • metoda „rozbijania” zadań

 • metoda „kamienie – żwirek – piasek”

4. ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA

 • zaplanowane planowanie – wyznaczanie priorytetów, oddzielanie spraw ważnych (=efektywność, skuteczność, sukces) od nieistotnych (= strata czasu, brak efektywności, frustracja)

 • zarządzanie czasem według trzech Generacji

 • matryca zarządzania czasem wg Eisenhowera

 • zalety planowania na piśmie

 • zalety przygotowywania planów dnia/ tygodnia/ miesiąca

 • reguła 60/40

 • zasada Pareto

 • krzywa aktywności – „ranny ptaszek” czy „sowa”

5. JAK „ZYKSKAĆ NA CZASIE” DZIĘKI EFEKTYWNEJ I ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI

 • asertywna komunikacja – „ja” – jako technika zmniejszająca opór odbiorcy

 • asertywność w ujęciu analizy transakcyjnej – mój wewnętrzny Dorosły

 • jak radzić sobie z emocjami

6. CO JEST DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZE – SPRAWY PILNE/ SPRAWY WAŻNE

 • fenomen efektywnego zarządzania sobą w czasie zgodnie z regułą 4. Generacji – czyli jak odnaleźć równowagę między życiem zawodowym, prywatnym i czasem dla siebie

7. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 • wnioski na poziomie indywidualnym i grupowym

 • indywidualny harmonogram działań

Termin

2018-12-17 (2 dni)
(Termin gwarantowany)

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
al. Jana Pawła II 25
Warszawa

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 530 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane