Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje prawne dotyczące przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich legalnej pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i sytuacje gdy nie jest ono wymagane), podleganie podatkom, ubezpieczeniom społecznym ( ZUS).

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Usystematyzowanie wiedzy na temat rygorów i wymogów proceduralnych prawa przy zarządzaniu pracą cudzoziemców w Polsce, oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce, prowadzenia dokumentacji.

 

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy. 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

 1. Wymóg posiadania obywatelstwa polskiego jako przesłanka negatywna zatrudniania cudzoziemców

 2. Trudności w „zdefiniowaniu” pojęcia cudzoziemiec

 3. Pojęcie i kategorie cudzoziemców z punktu widzenia dostępu do rynku pracy

 4. Obywatele Unii Europejskiej

 5. Cudzoziemcy korzystający z ochrony na terytorium RP

 6. Cudzoziemcy posiadający stały pobyt

 7. Posiadacze Karty Polaka

 8. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

 9. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 10. Prawo wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski jako wstępny warunek dostępu do pracy

 11. Wiza i jej rodzaje

 12. Zezwolenie na pracę (typy)

 13. Niebieska Karta UE

 14. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca

 15. Numer PESEL dla cudzoziemca

 16. Procedura wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę

 18. Szczegółowe warunki wymagane do uzyskania zezwolenia na pracę

 19. Charakter prawny zezwolenia na pracę cudzoziemca

 20.  Definicja zatrudnienia nielegalnego 

 21. Kontrola legalności zatrudnienia

 22. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców

 23. Aspekty podatkowe oraz ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zatrudnionego cudzoziemca:

 • zasada ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce

 • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne cudzoziemców przy umowach o pracę, zleceniach, o dzieło

 • „samozatrudnienie” cudzoziemca

 • stawka godzinowa

 1. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług

 2. Zmiany w aspekcie zatrudniania cudzoziemców w roku 2017

 3. „Nowe” zezwolenia: na pracę sezonową i na pracę krótkoterminową

Termin

2019-06-05

Miejsce

Centrum Biznesowe Tarasy
ul.Złota 59
Warszawa

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 172 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Zatrudnianie cudzoziemców
2019-06-05
ul.Złota 59

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane