Głównym celem szkolenia jest rozwój postaw umożliwiających zarządzanie sobą w czasie. Stawianie celów, planowanie wyeliminowanie rabusiów czasu, stosowanie technik asertywnych w kontaktach ze współpracownikami pozwoli na lepszą organizację czasu w pracy.


Szkolenie polecamy dla:
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nauczyć  się właściwego wyznaczania celów i priorytetów w działaniu, chcą lepiej organizować swój czas.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:
Dzięki temu modułowi uczestnicy będą:
• Znali skuteczne wskazówki i sprawdzone techniki zarządzania czasem.
• Poznają metody efektywnego zorganizowania sobie i innym pracy.
• Poznają zasady i metody dobrej i sprawnej organizacji pracy.
• Poznają sposoby na zwalczanie rabusiów czasowych.
• Nabędą umiejętności odpowiedniego delegowania zadań oraz ich monitorowania.
• Poznają techniki asertywne przydatne w realizacji założonych celów.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów, z udziałem wszystkich uczestników szkolenia poprzez zaangażowanie w:
•    krótkie prezentacje wykładowe,
•    ćwiczenia w parach i grupach,
•    praca indywidualna,
•    test,
•    dyskusja kierowana,
•    ćwiczenia indywidualne,
•    analizy przypadków,
•    odgrywanie ról przez uczestników szkolenia,
•    dyskusje.

Struktura zajęć:

  • 20% - prezentacje wykładowe
  • 80% - część warsztatowa

1. Ustalanie celu działań, czyli określanie tego, co najważniejsze w zarządzaniu czasem.
            a) Ćwiczenie wprowadzające – co do mnie najbardziej pasuje?
           
b) „7 nawyków skutecznego działania” (wg. Stephena Coveya).
            c) Wyznaczanie celów (przegląd analiz).
2. Efektywna organizacja pracy.
            a) Jak organizuje swój czas - ćwiczenie.
        
    b) Najczęściej popełniane błędy w organizacji pracy:
                • odwlekanie,
                • perfekcjonizm,
                • pracoholizm.
3. Metody dobrej organizacji pracy.
     
       a) Ustalanie priorytetów.
                • Ćwiczenie w grupach – Nasze priorytety.
            b) Zasady i reguły planowania czasu.
                • Reguła PARETO.
                • Reguła 60/40.
                • Zasada projektowania 90/90.
                • Reguła ABC.
                • Ćwiczenie indywidualne – Lista zadań.
            c) Metoda planowania ALPEN.
            d) Dobre praktyki organizacji czasu pracy.
            Ćwiczenie w grupach na zastosowanie poznanych praktyk.
4. Metody walki z rabusiami czasu.
    
        a) Odkładanie spraw na później.
            b) Nieumiejętność delegowania uprawnień.
            c) Opóźnianie.
            d) Gaszenie pożarów - rozwiązywanie palących problemów.
            e) Za długie spotkania, zebrania.
            f) Identyfikacja własnych złodziei czasu w pracy.
            Ćwiczenie w grupach – określenie błędów w codziennej organizacji czasu i wypracowanie efektywnych strategii przeciwdziałania zakłóceniom w pracy.
5. Wpływ na innych.

a) Delegowanie zadań.

                • Cele a zadania  - Ćwiczenie.
                • Zasady skutecznego delegowania zadań.
                • Zakres odpowiedzialności w procesie delegowania.
                • Bariery delegowania uprawnień.

b) Asertywność .

                • Czym jest asertywność? Ćwiczenie: Typy zachowań: bierne, agresywne, asertywne.
                • Czy jestem asertywny? Ćwiczenie:  Mapa asertywności.
                • Asertywna komunikacja – techniki: asertywna odmowa, konstruktywna krytyka, wyznaczanie granic.

Termin

2019-08-06

Miejsce

Hotel***Europejski
Piłsudskiego 88
Wrocław

Cena

880.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 21 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Zarządzanie sobą w czasie: organizacja czasu, delegowanie zadań, wpływ na innych
2019-08-06
Piłsudskiego 88, Wrocław

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane