Czasu nie da się zatrzymać, spowolnić, czy przyspieszyć - możemy jedynie lepiej nim gospodarować.

Na ogół w standardowych sytuacjach zawodowych radzimy sobie bez wspomagania w postaci technik poprawiających efektywność. Problem zaczyna się, gdy zadań jest zbyt wiele, w pracę wkrada się chaos, zobowiązania nakładają się na siebie lub wykluczają wzajemnie, czujemy spadek formy, efekty pracy są niewspółmierne do poniesionego trudu, a proces twórczy staje się  stresującym doświadczeniem. Do tego dochodzi czynnik ludzki – przełożeni, współpracownicy, klienci ze swoimi oczekiwaniami, ponaglaniem, zadaniami „na wczoraj”. Wtedy z pomocą przychodzą proste i bardziej wyrafinowane techniki zarządzania sobą (napięciem, automotywacją) i zadaniami w czasie.

Szkolenie w przystępny i bardzo praktyczny sposób pozwala na przyjrzenie się przyczynom 
i mechanizmom spadku wydajności w pracy oraz przećwiczenie różnorodnych metod lepszego gospodarowania zasobem, jakim jest czas.

 

Szkolenie polecamy dla:

 • liderów i pracowników chcących podnieść swoją efektywność zawodową i osobistą w obszarze lepszego planowania i realizacji zadań.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia

 • poznają przyczyny nieefektywnego gospodarowania czasem oraz reguły zarządzania nim
 • dokonają autodiagnozy indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej oraz swoich mocnych stron oraz obszarów rozwojowych w zakresie planowania i realizacji zadań pod presja czasu
 • zwiększą swoją efektywność zawodową dzięki lepszemu wyznaczaniu celów,  dokonają analizy  priorytetów oraz planowania działań w ramach swoich obowiązków zawodowych
 • dowiedzą się jak motywować siebie i innych do bardziej wydajnego działania oraz jak przeciwdziałać prokrastynacji
 • nauczą się strategii asertywnego radzenia sobie z naciskiem społecznym

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • ćwiczenia na przykładach (case study)
 •  praca w parach, podgrupach
 • gry i symulacje
 •  testy samopoznania
 • dyskusja z elementami miniwykładu
 • filmiki instruktażowe
   

W ramach szkolenia otwartego w Krakowie gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe oraz obiad w każdym dniu
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

MODUŁ I. IDENTYFIKACJA POTRZEB GRUPY DOTYCZĄCYCH TEMATU, KONTRAKT ORAZ ĆWICZENIE INTEGRUJĄCE ZESPÓŁ

 

MODUŁ II. METAFORY CZASU

 1. subiektywne postrzeganie czasu jako zasobu
 2. presja zadań, czasu i ludzi w zmiennym środowisku zawodowym
 3. właściwa i niewłaściwa alokacja czasu

 

MODUŁ III. CZAS JAKO ŹRÓDŁO STRESU

 1. zadania wykonywane pod presją czasu jako czynniki stresogenne; konsekwencje zdrowotne oraz psychiczne związane z pracą w chaosie oraz pod presją czasu
 2. naturalne mechanizmy obronne chroniące przed przeciążeniem zadaniowym
 3. grupa współpracowników jako źródło napięć lub wsparcia w realizacji zadań
 4. blaski i cienie wielozadaniowości

 

MODUŁ IV. AUTODIAGNOZA WŁASNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM

 1. chronotyp i krzywa wydajności a planowanie zadań
 2.  indywidualne strefy wpływu w kontekście zadań, kontaktów z innymi (np.  o charakterze współpracy), realizacji własnych potrzeb (np. rozwój osobisty)
 3. kontrola czynności bezkierunkowych („złodzieje czasu”)
 4. budżet czasu w wymienionych obszarach z uwzględnieniem zasady Pareto i reguły Parkinsona

 

MODUŁ V. ELEMENTY ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE

 1. ustalanie priorytetów - czy zawsze wiesz co jest ważne?
 2. najczęstsze błędy planowania  - jak ich unikać?
 3. prawidłowe estymowanie czasu
 4. monitorowanie efektów działań

 

MODUŁ VI. PROCESY UWAGOWE A SUBIEKTYWNA PERCEPCJA ZADAŃ

 1. hamowanie, przełączanie, odświeżanie w pamięci roboczej oraz planowanie - funkcje wykonawcze mózgu poprawiające szybkość i efektywność działań
 2. pułapki percepcyjne a realizacja zadań

 

MODUŁ VII. PROCES WYTYCZANIA CELÓW I PRIORYTETÓW - NARZĘDZIA SKUTECZNEGO PLANOWANIA ZADAŃ I OCENY SWOICH MOŻLIWOŚCI W ICH REALIZACJI

 1. Metoda wyznaczania celów SMART
 2. zarządzanie priorytetami ABC
 3. Macierz Eisenhowera
 4. Wykres Gannta
 5. Metoda Alpen
 6. Pomodoro, Boxing, Checklist
 7. GTD: Get Things Done

 

MODUŁ VIII. MECHANIZM PROKRASTYNACJI I SPOSOBY JEJ PRZEZWYCIĘŻANIA

 1. zmiana błędnych nawyków
 2. dekompozycja zadań
 3. ustalanie sensownej kolejności ich wykonywania, delegowanie
 4. metody przezwyciężania prokrastynacji

 

MODUŁ IX. ZRÓB SOBIE PRZERWĘ

 1. jak sensownie odpoczywać?
 2. typy odpoczynku a efektywność wykonywania różnych zadań
 3.  kiedy odreagowanie a kiedy relaksacja - profilaktyka antystresowa
 4. długofalowe metody obniżania napięcia
 5. podstawy work - life balance

 

MODUŁ X. KOMUNIKACJA I ASERTYWNOŚĆ JAKO CZYNNIK POPRAWIAJĄCY EFEKTYWNOŚĆ PRACY INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ

 1. postawa proaktywna jako klucz do efektywności osobistej i zespołowej
 2. jasne komunikowanie swoich potrzeb, trudności w realizacji zadań
 3. asertywne dbanie o granice w kontaktach ze współpracownikami, chroniące przed przeciążeniem zadaniowym

 

MODUŁ XI. PERCEPCJA CZASU I SAMOORGANIZACJA A STYLE KOMUNIKACYJNE WEDŁUG METODOLOGII EXTENDED DISC

 

MODUŁ XII. ANALIZA SWOT - MÓJ POTENCJAŁ I OBSZARY ROZWOJU

 1. budowanie świadomej postawy wobec poprawy samo skuteczności
 2. korzyści z budowania współpracy oraz delegowania zadań

 

MODUŁ XIII. WNIOSKI ORAZ ZADANIA DO REALIZACJI PO SZKOLENIU W RAMACH WDRAŻANIA POZNANYCH METOD ZARZĄDZANIA SOBĄ I ZADANIAMI W CZASIE

Termin

2019-09-26 - 2019-09-27

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 9 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Zarządzanie sobą i zadaniami w czasie oraz asertywne radzenie sobie z presją otoczenia
2019-09-26 - 2019-09-27
ul. Straszewskiego 17, Kraków

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane