Zarządzanie rozwojem pracowników nie ogranicza się tylko do organizacji i przeprowadzenia szkoleń w organizacji, to zdecydowanie szersze pojęcie i wymaga większej roli działów HR i całej kadry kierowniczej organizacji. To nie tylko szkolenia w tradycyjnej formie, ale również wiele form nieformalnych sposobów uczenia się, które pozwoli zwiększyć potencjał pracowników organizacji.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Poznanie  praktycznych wskazówek dotyczących zagadnień dotyczących tematyki zarządzania rozwojem pracowników w organizacji
 • Poznanie narzędzi i roli badania potrzeb rozwojowych pracowników
 • Poznanie formalnych i nieformalnych form uczenia się
 • Pokazanie zmieniającej się roli działów HR i kadry kierowniczej organizacji w procesie rozwoju pracowników.

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach HR w organizacjach, zajmującymi się rozwojem pracowników (aktualnych i planujących rozpoczęcie pracy w tym zawodzie).

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone będzie warsztatowo, mocno aktywizując uczestników. Podczas zajęć wykorzystane zostaną między innymi:

 • Krótkie prezentacje wykładowe
 • Ćwiczenia w grupach, dwójkach
 • Testy
 • Dyskusje moderowane
 • Studium przypadku
 • Praca indywidualna
 • Film

Struktura szkolenia:  prezentacje wykładowe: 30%, część warsztatowa: 70%

 

1. Rozwój pracowników w organizacjach – podejście biznesowe

 • Zasoby ludzkie jako największy potencjał organizacji
 • Czynniki ułatwiające uczenie się w organizacjach
 • Różnice pomiędzy szkoleniem a rozwojem pracowników
 • Etapy rozwoju pracowników
 • Cykl rozwojowy w organizacji - model biznesowy
  • Rozwój a wyniki w organizacji
  • Model wdrożeniowy
 • Budowanie efektywnej polityki rozwoju pracowników

2. Formalne i nieformalne sposoby uczenia się

 • Model 70:20:10 w praktyce biznesowej
  • formy uczenia się przez doświadczenie
  • formy uczenia się od innych
  • tradycyjne formy uczenia się
 • Co jest niezbędne do wprowadzenia 70:20:10?
 • Rola HR tradycyjnie i w modelu 70:20:10
 • Transfer nowych umiejętności na stanowisko pracy
  • Dotychczasowe doświadczenia  - przegląd dostępnych badań
  • Bariery w transferze nowych umiejętności

3. Koncepcje nauczania osób dorosłych

 • Zasady nauczania osób dorosłych
 • Cykl „uczenia się przez doświadczenie” Davida Kolba
 • Teoria nauczania według Honeya i Mumforda
 • Lewo/Prawo – półkulowy styl nauki

4. Rola kadry kierowniczej w procesie rozwoju

 • Klimat organizacji sprzyjający rozwojowi pracownikom – nastawienie kierowników (rozwój pracowników jako podstawowa kompetencja kierowników)
 • Rozmowa oceniająca jako ważny element  rozwojowy pracowników
 • Rola kadry kierowniczej w szkoleniach wewnętrznych organizacji

5.  Badanie potrzeb rozwojowych w organizacji- ćwiczenia

 • Diagnoza potencjału rozwojowego pracowników
  • Informacje z ocen okresowych
  • AC i DC
  • Pozostałe narzędzia badawcze (wywiad, obserwacja, burze mózgów, ankieta, testy i inne)
 • Etapy badania potrzeb rozwojowych
 • Cele rozwojowe i szkoleniowe 
 • Budowanie ścieżek rozwoju pracowników
 • Wybór form uczenia się pracowników (formalne i nieformalne)

6. Ocena efektywności

 • Kiedy projekt możemy uznać za udany?
 • Narzędzia służące do badania efektów szkoleniowych
 • Ocena szkolenia  - oparta na modelu Donalda L. Kirkpatricka

7. Podsumowanie szkolenia

Termin

2018-02-28

Miejsce

Conference Center - Ogrodowa 12
ul. Ogrodowa 12
Poznań

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 83 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane