Celem proponowanego szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów zarz─ůdzania reklamacjami i zmian jakie wejd─ů w ┼╝ycie w 2020 roku. Udzia┼é w szkoleniu ma za zadanie przybli┼╝y─ç nowe regulacje prawne i obowi─ůzki w procesie reklamacji. Zostan─ů omówione równie┼╝ potencjalne problemy jakie mog─ů pojawia─ç si─Ö w zwi─ůzku ze stosowaniem nowych przepisów. Ponadto podczas szkolenia b─Ödzie mo┼╝na uzyska─ç odpowiedzi na nurtuj─ůce pytania, by rozwia─ç pojawiaj─ůce si─Ö w─ůtpliwo┼Ťci dotycz─ůce praktycznych aspektów stosowania nowych przepisów z zakresu omawianej tematyki. 

Podczas szkolenia zostan─ů poruszone zagadnienia odnosz─ůce si─Ö do istoty i poj─Öcia reklamacji jak równie┼╝ dotycz─ůce sprzeda┼╝y konsumenckiej. Zaproponowane zostan─ů nowe schematy post─Öpowania w stosunku do nowej grupy uprzywilejowanych przedsi─Öbiorców. Zaprezentowany zostanie ponadto przebieg post─Öpowania reklamacyjnego w firmie oraz pozycja konsumenta w procesie reklamacji. Zostan─ů okre┼Ťlone procedury i dokumenty, które nale┼╝y zmodyfikowa─ç w firmie i dostosowa─ç je do nowych regulacji prawnych. Niezwykle wa┼╝ne jest tak┼╝e post─Öpowanie przed Rzecznikiem Praw Konsumentów jak równie┼╝ post─Öpowanie polubowne oraz s─ůdowe w procesie reklamacji. Omówione zostan─ů tak┼╝e skutki oddzia┼éywa┼ä nowych przepisów oraz sankcje za niezastosowanie si─Ö do nich.

 

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie skierowane jest do ka┼╝dej komórki zajmuj─ůcej si─Ö reklamacj─ů, niezale┼╝nie od bran┼╝y i formy w jakiej ta reklamacja funkcjonuje.

 

Korzy┼Ťci dla Uczestników szkolenia:

Uczestnicy nab─Öd─ů praktycznych umiej─Ötno┼Ťci w zakresie realizacji procedur reklamacyjnych i dochodzenia roszcze┼ä w zakresie r─Ökojmi, gwarancji i odpowiedzialno┼Ťci za szkody spowodowane przez produkty. Uczestnicy warsztatów b─Öd─ů mieli mo┼╝liwo┼Ť─ç dog┼é─Öbnej analizy umów, kart gwarancyjnych stosowanych wobec swoich klientów, czy ogólnych warunków umów zarówno pod k─ůtem ich zgodno┼Ťci z prawem jak i ochrony interesów firmy.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • prezentacja Power Point
 • interaktywny wyk┼éad
 • warsztaty
 • case study - analiza przypadku

 

STANDARDOWA cena szkolenia: 590 PLN netto

PROMOCYJNA cena szkolenia: 390 PLN netto - zgłoszenia do 11 sierpnia 2020 r.


Zapoznaj się z Regulaminem szkoleń on-line i zaakceptuj go pod czas zgłoszenia

Regulamin szkole┼ä otwartych Ôľ║

Ogólne informacje na temat szkole┼ä otwartych AVENHANSEN Ôľ║


 

Je┼╝eli szkolenie on-line obj─Öte jest specjalnym rabatem to ten rabat obowi─ůzuje w przypadku zap┼éacenia pe┼énej kwoty za szkolenie do 7 dni przed jego rozpocz─Öciem.

 


W ramach szkolenia otwartego on-line gwarantujemy Państwu:

 • Interaktywno┼Ť─ç szkolenia z Trenerem AVENHANSEN
 • Mi┼é─ů i fachow─ů obs┼éug─Ö
 • Do┼Ťwiadczenie i doskona┼ée przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materia┼éy szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania
 • Certyfikat uko┼äczenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesi─ůca po zako┼äczonym szkoleniu ka┼╝dy uczestnik b─Ödzie móg┼é kontaktowa─ç si─Ö z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdra┼╝aniu umiej─Ötno┼Ťci zdobytych podczas szkolenia)
 • Mo┼╝liwo┼Ť─ç uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrze┼╝e┼ä i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

 


Reklamacje

Jeste┼Ťmy otwarci na konstruktywn─ů krytyk─Ö. Zawsze staramy si─Ö zaspokoi─ç oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje Ôľ║

 


Newsletter

Je┼╝eli zainteresowa┼éo Ci─Ö to szkolenie i chcia┼éby┼Ť otrzymywa─ç powiadomienia o zbli┼╝aj─ůcych si─Ö terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si─Ö do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó┼éowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz nasz─ů ofert─Ö szkole┼ä on-line, które s─ů alternatyw─ů dla tradycyjnych szkole┼ä stacjonarnych Ôľ║

MODU┼ü I. REGULACJE PRAWNE REKLAMACJI - OMÓWIENIE OSTATNICH ZMIAN PRZEPISÓW

Po zako┼äczeniu modu┼éu, Uczestnicy zdob─Öd─ů wiedz─Ö na temat podstaw prawnych reguluj─ůcych kwesti─Ö reklamacji i najnowszych zmian przepisów. Omawiane podczas szkolenia aspekty prawne, znajd─ů swoje ┼║ród┼éo w konkretnych przepisach powo┼éanych ustaw.

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1145)
 2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 3. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2007 nr 171, poz. 1206)
 4. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 nr 50, poz. 331 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2014, poz. 148)
 6. Rozporz─ůdzenie Ministra Sprawiedliwo┼Ťci z dnia 25 wrze┼Ťnia 2001 r. w sprawie okre┼Ťlenia regulaminu organizacji i dzia┼éania sta┼éych polubownych s─ůdów konsumenckich (Dz. U. 2001 nr 113, poz. 1214)

 

MODUŁ II. CO TO JEST REKLAMACJA?

Dzi─Öki zdobytej wiedzy w ramach tego modu┼éu - ka┼╝dy Uczestnik zapozna si─Ö z podstawowymi kwestiami dotycz─ůcymi istoty reklamacji. Wyja┼Ťnione zostanie samo poj─Öcie reklamacji oraz okoliczno┼Ťci jej stosowania.

 1. Poj─Öcie reklamacji
 2. Kto może złożyć reklamację?
 3. Czemu nie nale┼╝y ba─ç si─Ö reklamacji?
 4. Przyczyny reklamacji

 

MODUŁ III. ZMIANY OD 25 GRUDNIA 2014 R. W ZAKRESIE SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ

Po zako┼äczeniu tego modu┼éu, Uczestnicy zapoznaj─ů si─Ö z wprowadzonymi zmianami w zakresie sprzeda┼╝y konsumenckiej. Poruszane zagadnienia wyja┼Ťni─ů najistotniejsze uregulowania przy zawieraniu umów, jak równie┼╝ procedur─Ö reklamacyjn─ů.

 1. Umowy i ich rodzaje
 2. Ogólne uregulowania przy zawieraniu umów z konsumentami
 3. Obowi─ůzki przedsi─Öbiorcy przy sprzeda┼╝y tradycyjnej
 4. Sprzeda┼╝ na odleg┼éo┼Ť─ç i poza lokalem przedsi─Öbiorstwa
 5. Obowi─ůzkowe informacje na stronie e-sklepów
 6. Obowi─ůzkowe podanie numer telefonu przedsi─Öbiorstwa
 7. Reklamacje i odpowiedzialno┼Ť─ç sprzedawcy
 8. R─Ökojmia z kodeksu cywilnego
 9. Procedura reklamacyjna
 10. Informacja o prawie odst─ůpienia od umowy + wzór formularza odst─ůpienia od umowy
 11. Istnienie i tre┼Ť─ç gwarancji
 12. Informacja o sposobach p┼éatno┼Ťci
 13. Brak mo┼╝liwo┼Ťci obci─ů┼╝ania konsumentów dodatkowymi op┼éatami za zap┼éat─Ö kart─ů kredytow─ů
 14. Mniejsze p┼éatno┼Ťci za korzystanie z infolinii

 

MODUŁ IV. PROCES REKLAMACJI W FIRMIE

Uczestnicy b─Öd─ů wiedzieli jak wygl─ůda organizacja i proces reklamacyjny w firmie. Poznaj─ů tak┼╝e rodzaje reklamacji i ich definicje.

 1. Organizacja komórki ds. reklamacji
 2. Odpowiedzialno┼Ť─ç komórki ds. reklamacji
 3. Rodzaje reklamacji i ich definicje
 4. Karta gwarancyjna
 5. Organizacja i opis post─Öpowania reklamacyjnego w firmie
 6. Zasady dzia┼éania serwisantów

 

MODUŁ V. POZYCJA KONSUMENTA W PROCESIE REKLAMACJI

Po zako┼äczeniu modu┼éu, Uczestnicy dowiedz─ů si─Ö jak wygl─ůda pozycja konsumenta w procesie reklamacji, jak wygl─ůda tryb zg┼éaszania reklamacji oraz jakie prawa i obowi─ůzki ma konsument.

 1. Prawa i obowi─ůzki konsumenta
 2. Tryb zgłaszania reklamacji

 

MODU┼ü VI. RZECZNIK PRAW KONSUMENTÓW W PROCESIE REKLAMACJI

 1. Dzi─Öki zdobytej wiedzy w ramach tego modu┼éu Uczestnicy dowiedz─ů si─Ö kim jest Rzecznik Praw Konsumentów i jaka jest jego pozycja w procesie reklamacji. Omówione zostanie post─Öpowanie przed Rzecznikiem oraz jego prawa i obowi─ůzki
 2. Prawa i obowi─ůzki Rzecznika Praw Konsumenta
 3. Tryb post─Öpowania przed Rzecznikiem Praw Konsumentów

 

MODU┼ü VII. POST─śPOWANIE POLUBOWNE W PROCESIE REKLAMACJI

Po zako┼äczeniu tego modu┼éu, Uczestnicy zapoznaj─ů si─Ö z istot─ů post─Öpowania polubownego w procesie reklamacji. Omówiona zostanie tak┼╝e kwestia zawierania ugody z konsumentem na etapie rozpatrywania reklamacji.

 1. Ugoda z konsumentem na etapie rozpatrywania reklamacji
 2. S─ůdownictwo polubowne dzia┼éaj─ůce przy Inspekcji Handlowej

 

MODU┼ü VIII. POST─śPOWANIE S─äDOWE W ZAKRESIE REKLAMACJI

Uczestnicy b─Öd─ů wiedzieli jak wygl─ůda post─Öpowanie s─ůdowe w zakresie reklamacji, oraz jakie czynno┼Ťci s─ů podejmowane na ka┼╝dym jego etapie.

 

MODUŁ IX. ZAKAZANE KLAUZULE UMOWNE

Po zako┼äczeniu modu┼éu, Uczestnicy dowiedz─ů si─Ö czym s─ů zakazane klauzule umowne, oraz jakie znaczenie ma ich wyst─Öpowanie w umowie.

 

MODUŁ X. CASE STUDY

Dzi─Öki zdobytej wiedzy w ramach tego modu┼éu – ka┼╝dy Uczestnik b─Ödzie zna┼é praktyczne wyst─Öpowanie omawianych zagadnie┼ä w konkretnych stanach faktycznych.

Termin

2020-08-18

I dzień: 10:00 - 18:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

MiejsceOn-line

Cena

390 zł netto

Negocjuj cen─Ö

Szkolenie rozpoczyna si─Ö za 40 dni

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

 • 08:45 - 09:00 - próba logowania
 • 09:00 - 15:00 - szkolenie

Podczas szkolenia przewidziana jest co najmniej jedna 45-minutowa przerwa.

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
SZKOLENIE ON-LINE: Zarz─ůdzanie reklamacjami w praktyce - aspekty prawne. Rewolucyjne zmiany od 01.06.2020 r.
2020-08-18
, On-line

Osoba zg┼éaszaj─ůca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowi─ůzkowe:

Zaznaczaj─ůc poni┼╝sze pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowi─ůzkowe:

Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN┬« Sp. z o.o. z siedzib─ů przy ul. Pod┼é─ůcze 31, 30-218 Krak├│w, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ w celach marketingowych, zwi─ůzanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuj─Ö do wiadomo┼Ťci, i┼╝ udzielona zgoda mo┼╝e by─ç wycofana w ka┼╝dym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pe┼éni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyra┼╝am zgod─Ö na przesy┼éanie informacji handlowych dla cel├│w marketingu bezpo┼Ťredniego za pomoc─ů telekomunikacyjnych urz─ůdze┼ä ko┼äcowych i automatycznych system├│w.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powy┼╝szymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 390 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecaj─ůcego
Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, kt├│rej szkolenie jest polecane