Cashflows management - zarządzanie pieniężnymi przepływami i strumieniami gotówki zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać pieniężnymi konsekwencjami utrzymywania aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób generujący przepływy i kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości. 

Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Jako szkolenie z zakresu finansów, buduje ono wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy. Celem tego finansowego szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii - użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania przepływami pieniężnymi, rachunku wolnych przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na wolne przepływy pieniężne.

Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących zarządzaniu gotówką i jej przepływami, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania przepływami jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencje decyzji w zakresie gotówki zamrożonej i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.


Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo
 • menedżerów finansowych, jak i niefinansowych z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej
 • osób które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem przepływami pieniężnymi i gotówką zachodzących w przedsiębiorstwie
 • przedsiębiorców i osób rozpoczynających samodzielne zarządzanie finansami
 • osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi
 • pracowników decyzyjnych mających wpływ na operacje w przedsiębiorstwach nastawionych na wynik ekonomiczny i pracowników mających pośredni lub bezpośredni wpływ na strategiczne decyzje w organizacjach nonprofit i for-profit
 • małych i średnich przedsiębiorcyów i ich pracowników chcących zrozumieć jak poprawić produktywność i efektywność decyzji i działań w procesie funkcjonowania firmy
 • szkolenie z założenia jest prowadzone w sposób przystępny dla osób, które na co dzień zajmują się innymi zagadnieniami niż cashflow, gotówka, cash management, zarządzanie płynnością, planowanie finansowe, sprawozdawczość, rachunkowość i finanse


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie strategii zarządzania przepływami pieniężnymi i strumieniami gotówki
 • Zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania przepływami i zarządzania gotówką. Poznanie elementów fundamentalnych dla prawidłowego zarządzania cashflow i gotówką zamrożoną w przedsiębiorstwie
 • Wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia, oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji w wzrost bogactwa właścicieli ale i zasobów zamrożonej gotówki
 • Zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów

 

Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu:

 • wpływu decyzji na przepływ pieniądza
 • koszów finansowania zamrożonej gotówki
 • ryzyka operacyjnego przepływów pieniężnych
 • ryzyka finansowego wpływającego na wyniki przedsiębiorstwa
 • wpływu zmian poziomu zamrożonych środków pieniężnych na generowanie przepływów gotówki
 • różnicy między wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej a rzeczywistymi osiągnięciami i generowaniem wolnych przepływów i strumieni gotówki
 • zmian w sprzedaży przedsiębiorstwa towarzyszących zarządzaniu zamrożoną gotówką i gotówką uwalnianą w postaci przepływów
 • wpływów pieniężnych ze sprzedaży
 • kosztów (gotówkowych i bezgotówkowych) i wydatkach pieniężnych przedsiębiorstwa

Dodatkowo uwzględniane są również wynikające z decyzji w zakresie strategicznego zarządzania przepływami pieniężnymi i gotówką zmiany zachodzące w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów finansowych.

Zagadnienia szkolenia prezentowane są na praktycznych przykładach z tematyki zarządzania gotówką i zarządzania przepływami pieniężnymi.


Informacje o rabatach i promocjach:

 • Rabat za dwie osoby: 200 zł, za trzy: 400 zł (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
 • Rabat za cztery osoby: piąta osoba gratis!
 • Rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia: dodatkowe 100 od całości zamówienia

Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%*
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

Rabaty nie łączą się.


W ramach szkolenia otwartego we Wrocławiu gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe oraz obiad w każdym dniu
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji


Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►

 


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. CEL CASH MANAGEMENT I CASHFLOW MANAGEMENT W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM I JEGO PRZEPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI

 1. Przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki - free cash flows creation
 2. Wzbogacanie i budowanie wartości przedsiębiorstwa
 3. Koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
 4. Poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa

 

MODUŁ II. DŁUGOTERMINOWE STRATEGIE FINANSOWANIA I DECYZJE W ZAKRESIE CASH MANAGEMENT I CASHFLOW MANAGEMENT (ZARZĄDZANIA GOTÓWKĄ I ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI)

 1. Docelowa struktura kapitału finansującego - optimal capital structure i towarzyszące jej cashflow / prognozowane przepływy pieniężne, szacowanie finansowego wpływu przepływów pieniężnych związanych z kosztem kapitałów obcych i kosztem kapitału własnego, szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki, ocena opłacalności i ryzyka w oparciu o miary szacujące efektywność przepływów pieniężnych: NPV, IRR, wykres IOS – investment opportunities schedule, wykres MCC – marginal cost of capital, optymalny / docelowy budżet inwestycyjny

 

MODUŁ III. BUDŻETOWANIE GOTÓWKI, STEROWANIE STRUMIENIAMI GOTÓWKOWYMI I PLANOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 1. Modele wyznaczania minimalnego - buforowego poziomu gotówki
 2. Model VB-LCL w oparciu o prognozę cashflow / prognozowanie przepływów pieniężnych - modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki
 3. Stan znanych nadmiarów wpływów gotówki CIF i mniejszych wypływów gotówki COF: model Beranka i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 4. Stan znanych niedoborów wpływów gotówki CIF i nadmiaru wypływów gotówki COF: model Baumola-Alaisa-Tobina i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 5. Stan całkowicie nieznanych i nieprzewidywalnych przyszłych wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF: model Millera-Orra i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 6. Stan częściowo znanych przyszłych wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF:  model Stone’a i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 7. Stan modelowanych historycznie wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF: model Behlera i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 8. Przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę

 

MODUŁ IV. CASH MANAGEMENT I PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W CYKLU OPERACYJNYM - ASPEKTY BIEŻĄCE ZARZĄDZANIA CASHFLOW

 1. 10 kroków tworzenia wartości
 2. Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów
 3. Modele zarządzania zapasami = inventory management i towarzyszące im przepływy pieniężne
 4. Modele oparte o koncept ABC i towarzyszące im przepływy pieniężne
 5. Model VB-EOQ i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 6. Model VB-POQ i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 7. Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami
 8. Podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości) i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 9. Koszty opóźnień płatności - w jakich warunkach warto płacić w terminie

 

MODUŁ V. PYTANIA PRAKTYCZNE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I CASH MANAGEMENT - OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU I KUMULOWANIA GOTÓWKI W DECYZJACH DŁUGOTERMINOWYCH

 1. Czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników? Analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 2. Outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić)? - ocena i diagnoza z perspektywy przepływów pieniężnych
 3. Czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić? Analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 4. Jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu? - ocena z perspektywy przepływów pieniężnych

 

MODUŁ VI. ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ FINANSOWYCH ŹRÓDEŁ PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I ZARZĄDZANIE GOTÓWKOWYMI EFEKTAMI DECYZJI FINANSOWYCH: WIĘCEJ DŁUGU CZY WIĘCEJ KAPITAŁU WŁASNEGO?

Termin

2020-06-29 (2 dni)

Miejsce

Hotel***Europejski
ul. Piłsudskiego 88
Wrocław

Cena

1780 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 84 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Zarządzanie przepływami gotówki i gospodarowanie gotówką (Cash-flows management i cash management) w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa
2020-06-29 - 2020-06-30
ul. Piłsudskiego 88, Wrocław

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podłącze 31, 30-218 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1780 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane