Projekty istniały już wieki temu. Projektem była wyprawa Kolumba w poszukiwaniu nowego lądu, projektem było zaprojektowanie i budowa Sagrada Familia przez Antonio Gaudiego. Dziś nadal realizujemy projekty zarówno prywatne jak i zawodowe, zarówno małe jak i duże.

Najczęściej zarządzamy i realizujemy projekty intuicyjnie, czego efektem jest poczucie, że jednak o wielu sprawach nie pomyśleliśmy. Aby zaplanować sukces nie wystarczy określenie zasobów, trzeba jeszcze połączyć wszystkie elementy  wpływające na niego, przewidzieć różne scenariusze a wszystko to by osiągnąć zmianę która da się zmierzyć i ocenić na podstawie jednolitych kryteriów. W ten sposób powstało myślenie projektowe. Zdefiniowane działanie, przygotowane i zaplanowane, łączące wiele powiązanych wspólnym problemem spraw, skupione  na efekcie i realizacji określonych celów, mające wywołać sprecyzowaną zmianę, nazywane jest projektem.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przeprowadzić uczestników przez poszczególne etapy projektu. Od zdefiniowania celu projektu oraz określenia odbiorców projektu poprzez tworzenie planu działania, określenie terminu realizacji projektu i terminów pośrednich, określenia osób, które powinny być zaangażowane do projektu, planowania niezbędnych zasobów i budżetu. Uczestnicy w trakcie szkolenia poznają narzędzia służące do monitorowania postępów i kontrolowania realizacji projektu, a także uwzględnienia ryzyka.
Szkolenie pozwoli zrozumieć, że zarządzanie projektami nie jest skomplikowane, a stosowanie określonych zasad może przynieść korzyści i zapewnić sukces w biznesie.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Umiejętność przewidywania i rozpoznawania ryzyk w projekcie oraz umiejętne im zapobieganie
 • Umiejętność tworzenia mapy kluczowych interesariuszy i pozyskiwania ich dla projektu
 • Nabycie umiejętności budowy zespołu projektowego skupionego wokół wspólnego celu
 • Poznanie narzędzi skutecznego przypisywania ról członkom zespołu, ustalenie odpowiedzialności
 • Poznanie narzędzi budowy planu komunikacji w projekcie


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Praca warsztatowa wraz z krótkimi wykładami w celu przekazania niezbędnej wiedzy, a także ćwiczenia, wymiana doświadczeń, analizy przypadków, dyskusje kierowane, gry szkoleniowe.


Szkolenie polecamy dla:

 •     Project managerów
 •     Liderów projektów
 •     Członków zespołów projektowych

Informacje o rabatach i promocjach:

 

Na szkolenia w Warszawie, dla posiadaczy Karty Warszawiaka przyznajemy 10% rabatu.

Na szkolenia w Krakowie, dla posiadaczy Krakowskiej Karty przyznajemy 10% rabatu.

 

 

 • Rabat za dwie osoby: 200 zł, za trzy: 400 zł (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
 • Rabat za cztery osoby: 600 zł lub piąta osoba za 50% ceny! (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
  Powyższe rabaty przyznawane są przy wpłacie, najpóźniej, do 7 dni po zakończonym szkoleniu.
 • Rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia: dodatkowe 100 od całości zamówienia

Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%*
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

Rabaty nie łączą się.


W ramach szkolenia otwartego w Gdańsku gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe oraz obiad w każdym dniu
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
 • Małe grupy, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji


Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. ZDEFINIOWANIE PROJEKTU, OKREŚLENIE JEGO SPECYFIKI

 1. Definiowanie projektu - omówienie najważniejszych procesów, technik i rozwiązań wykorzystywanych przy inicjowaniu projektu
 2. Trzy główne elementy składające się na projekt
 3. Definiowanie celu i sensu projektu
 4. Zidentyfikowanie i określenie ograniczeń projektu
 5. Umiejętne radzenie sobie z niewiadomymi na etapie planowania

 

MODUŁ II. OKREŚLENIE ODBIORCÓW PROJEKTU

 1. Tworzenie listy i charakterystyki odbiorców projektu
 2. Identyfikowanie projektodawców, wspierających i obserwatorów projektu
 3. Zastosowanie różnych metod angażowania odbiorców
 4. Maksymalizacja korzyści  zaangażowania odbiorców

 

MODUŁ III. BUDOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

 1. Rola Kierownika Projektu - omówienie zakresu odpowiedzialności, praw, obowiązków, pożądanych kompetencji, umiejętności i cech
 2. Expose Kierownika Projektu - zawiązanie zespołu
 3. Określenie ról i zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu
 4. Umiejętne dopasowania do zadań właściwych osób
 5. Określenie wymaganej wiedzy i umiejętności jaką powinni posiadać członkowie zespołu projektowego
 6. Określenie wymaganego poziomu zaangażowania
 7. Identyfikowanie potrzebnych pracowników na macierzy zasobów ludzkich

 

MODUŁ IV. PRACA ZESPOŁOWA W PROJEKCIE

 1. Spotkania statusowe zespołu i ich cel - przepływ informacji i motywowanie do osiągania wyników (częstotliwość, czas trwania, agenda, zaangażowanie i rola uczestników)
 2. Spotkania robocze - harmonogram, cele, zaangażowanie i rola uczestników
 3. Świętowanie sukcesów

 

MODUŁ V. TWORZENIE PLANU DZIAŁANIA. PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI PROJEKTU

 1. Planowanie projektu - analiza i omówienie kluczowych rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych przy planowaniu pracy
 2. Hierarchiczny podział projektu przy użyciu struktury podziału pracy (Work Breakdown Structure - WBS)
 3. Tworzenie i prezentacja struktury podziału prac w projekcie
 4. Identyfikacja obszarów ryzyka w trakcie planowania prac
 5. Szacowanie czasu trwania działań
 6. Opracowanie harmonogramu projektu
 7. Różne rodzaje kosztów związane z projektem
 8. Trzy etapy przygotowania budżetu projektu

 

MODUŁ VI. SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 1. Realizacja i kontrola projektu - przegląd procesów i technik wykorzystywanych do skutecznego i systematycznego kontrolowania przebiegu działań projektowych
 2. Systemy zarządzania informacją
  • monitorowanie wykonania harmonogramu
  • monitorowanie nakładów pracy
  • monitorowanie wydatków
 3. Wykorzystanie systemu kontroli w praktyce
 4. Wprowadzanie zmian w trakcie trwania projektu

 

MODUŁ VII. KOMUNIKACJA W PROJEKCIE

 1. Komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa
 2. Wybór odpowiedniego środka komunikacji
  • raporty pisemne
  • e-maile
  • wykorzystanie technologii komunikacyjnych w zespołach wirtualnych
  • spotkania
 3. Przygotowywanie planu komunikacji
 4. Rozmowa dyscyplinująca, feedback pozytywny i rozwojowy

 

MODUŁ VIII. ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

 1. Omówienie najważniejszych elementów procesu zamykania, weryfikacji i oceny zrealizowanych projektów
 2. Wczesne przygotowywanie się do zamknięcia projektu
 3. Przechodzenie członków zespołu do nowych zadań
 4. Analizowanie rezultatów: ocena projektowa
Termin

2023-05-29 (2 dni)

I dzień: 10:00 - 17:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

II dzień: 09:00 - 16:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

Miejsce

Hotel**** SCANDIC
ul. Podwale Grodzkie 9
Gdańsk

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 186 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane