Korzyści dla uczestników szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • Znali style kierowania. Swoje mocne i słabe strony jako lidera.

 • Wiedzieli na jakim etapie rozwoju grupy znajduje się ich własny zespół. Czego potrzebuje by sprawniej funkcjonować.

 • Potrafili rozpoznać role grupowe w jakich odnajdują się ich pracownicy i wykorzystać je do właściwego przydzielania zadań

 • Mieli większe poczucie siły i autorytetu. Odwagę w otwartym wyrażaniu własnych oczekiwań, podejmowania decyzji.

 • Nabędą umiejętności odpowiedniego komunikowania się z pracownikami: wyznaczania standardów pracy, delegowania zadań oraz monitorowania pracowników, udzielania informacji zwrotnej.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów, z udziałem wszystkich uczestników szkolenia poprzez zaangażowanie w:

• krótkie prezentacje wykładowe

• ćwiczenia w parach i grupach,

• praca indywidualna

• test

• dyskusja kierowana

• ćwiczenia indywidualne

• analizy przypadków

• odgrywanie ról przez uczestników szkolenia

• dyskusje

• gra szkoleniowa.

1. Różnice pokoleniowe

a) Pokolenia: X,Y, Z

b) Różnice w komunikacji pomiędzy: X,Y,Z

2. Pokolenie Y jako pracownicy

a) Oczekiwania pracownika Y: organizacyjne i w stosunku do szefa

b) Mocne i słabe cechy Ygreka

c) Brak lojalności generacji Y – fakty czy mity?

d) Zespół Ygreków

 • Ćwiczenie: Analiza przypadku.

e) Identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu

 • Test na określenie ról grupowych

3. Zarządzanie Ygrekiem

a) Czy szef będzie mógł zbudować autorytet u pracowników z pokolenia Y?

b) Styl kierowania

 • Analiza własnego stylu kierowania - test

c) Umiejętne dopasowanie stylu zarządzania do poziomu rozwoju zespołu/pracownika

 • Analiza przypadku

d) Zadania dla Ygreka i rozdzielanie zadań w zespole

 • Wyznaczanie standardów pracy – ćwiczenia praktyczne
 • Ustalenie reguł

e) Spotkania z pracownikami

 • Ćwiczenia: Praca w grupach i wystąpienia wybranych uczestników

f) Jak oceniać realizację zadań?

g) Jak motywować Ygreka?

4. Komunikacja z pokoleniem Y

a) Narzędzia komunikacji – co zmienić?

b) Informacja zwrotna – jako codzienne narzędzie pracy

c) Modelowe struktury rozmów z pracownikami Y

 • Analizy przypadków
Termin

2017-11-14

Miejsce

Hotel***Europejski
ul.Piłsudskiego 88

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 27 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Zarządzanie pracownikami pokolenia Y
2017-11-14
ul.Piłsudskiego 88

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane