Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie:

 • Przeanalizować każdą sytuację konfliktową i dostosować działania do problemu
 • Efektywnie budować relacje w swoich zespołach
 • Dostosować sposób komunikacji do osób w zespole
 • Określić własną rolę w zespole
 • Komunikować się z współpracownikami zgodnie z zasadami komunikacji społecznej
 • Zapobiegać i rozwiązywać pojawiające się sytuacje konfliktowe
 • Określić własny styl rozwiązywania konfliktu i własną ścieżkę rozwoju w ym obszarze

1. Teoria konfliktu

 • Co to jest konflikt?
 • Konflikt – zapobiegać czy leczyć?
 • Rodzaje konfliktów i ich dynamika
 • Fazy sytuacji konfliktowej
 • Przełamywanie barier w konflikcie

2. Zarządzanie konfliktem

 • Radzenie sobie z konfliktem w sytuacji pracy
 • Zachowania ludzi w sytuacjach konfliktowych
 • Sposoby zapobiegania konfliktom
 • Sposoby dochodzenia do porozumienia – rola mediatora, negocjatora lub arbitra
 • Radzenie sobie z „narzekaczami”
 • Emocje i ich rola w sytuacji konfliktowej

Ćwiczenia: Case study „Lucy i Betty” analizujące postawy wobec konfliktu, Kwestionariusz indywidualny „Mój styl rozwiązywania konfliktów”, Dyskusja na temat rodzajów konfliktów, Ćwiczenie grupowe „Figury” pokazujące role emocji w sytuacji konfliktowej.

3. Konflikt i komunikacja w zespole

 • Etapy formowania się zespołów
 • Teoria ról pełnionych w zespole zgodnie z założeniami M. Belbina i sposobów komunikacji z poszczególnymi rolami
 • Analiza własnej roli pełnionej w zespole
 • Sytuacja konfliktowa jako efekt zmian
 • Krzywa zmiany
 • Komunikacja w procesie zmian
 • Rozmowa z zespołem (pojednawcza) i indywidualne rozmowy z pracownikami

Ćwiczenia: Ćwiczenie zespołowe „Sortownica” pokazujące potrzebę różnorodności ról, Kwestionariusz indywidualny „Moja rola w zespole”, Dyskusja i mini wykład dotyczące różnorodności ról.

4. Podstawowe zasady komunikacji

 • Koło komunikacji i najważniejsze elementy decydujące o zrozumieniu przekazywanego komunikatu
 • Intonacja – jeden z kluczowych czynników przekazywania emocji i uczuć w procesie komunikacji
 • Postawa empatii (wczucia) w sytuację rozmówcy i rozumienia potrzeb ludzkich (elementarnych i wyższych)
 • Lejek komunikacyjny – od tego co mówimy do tego co odbiorca zapamiętuje – jak mówić i jak słuchać, żeby być właściwie zrozumianym
 • Sztuka oddzielenie informacji kluczowej od szumu informacyjnego
 • Przepływ informacji - umiejętnego przekazywania wiedzy współpracownikom
 • Emocje w komunikacji w oparciu o teorię Von Thuna

5. Komunikacja werbalna i niewerbalna

 • Słuchanie – jeden z najważniejszych elementów komunikacji
 • Mowa ciała – niewerbalny przekaz informacji
 • Parafraza – sztuka powtórzeń i hamowania emocji
 • Błędy w komunikacji ­

Ćwiczenia: Ćwiczenie zespołowe „Krzyżówka” pokazujące najważniejsze zasady komunikacji, Ćwiczenie w  grupach „Co miałem na myśli” analizujące rolę emocji w komunikacji, Ćwiczenie grupowe „Radni w Kłopotowie” w którym ćwiczona jest umiejętność parafrazy, dyskusja, Kwestionariusz indywidualny „Mój styl komunikacji”.   

6. Sztuka argumentowania i perswazji

 • Rozpoznawanie i obrona przed manipulacją
 • Sztuka argumentowania i wywierania wpływu
 • Teoria dwóch mózgów – umiejętność dobru argumentacji
 • Przekonywanie innych do swoich racji

Ćwiczenia: Ćwiczenie zespołowe „Przekonaj grupę”, Dyskusja i mini wykład na temat sposobów argumentacji.

Termin

2019-10-14 - 2009-10-15

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 204 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Zarządzanie konfliktem w zespole i efektywna komunikacja
2019-10-14 - 2009-10-15
ul. Straszewskiego 17

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane